Zwrot podatku z Finlandii - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Finlandii - rozliczenie dochodów w Polsce
Legalna praca w Finlandii oznacza obowiązek opłacania podatku dochodowego na konto lokalnego urzędu skarbowego (Vero). W przypadku fińskich firm to pracodawcy odprowadzają stosowne składki na poczet podatku dochodowego, które potrącają z wynagrodzenia pracownika.

Każda osoba czerpiąca dochód w Finlandii jest zobowiązana do złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Rozliczenia dokonuje się po upływie roku podatkowego i nie jest to tylko obowiązek, ale także okazja do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku. Sprawdźmy, w jaki sposób dokonuje się rocznego rozliczenia w Finlandii i czy można liczyć na zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe w Finlandii?

Rozliczenia z fińskim fiskusem dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego, który jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Vero rozsyła do podatników w marcu i kwietniu wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe (Veroskatt). Formularze należy dokładnie przejrzeć i nanieść ewentualne poprawki oraz informacje dotyczące ulg podatkowych.

Termin składania wypełnionych deklaracji jest ustalany w przedziale od 7 do 21 maja. Dokładna data jest umieszczana na pierwszej stronie formularza przesyłanego przez urząd skarbowy. W przypadku nieotrzymania deklaracji podatnik ma obowiązek pobrać stosowne dokumenty ze strony urzędu: https://www.vero.fi

Należy pamiętać, aby w urzędzie zgłaszać aktualny adres zamieszkania. W przeciwnym razie komunikacja z fiskusem będzie poważnie utrudniona.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Finlandia

Czego potrzebuję do rozliczenia podatków w Finlandii?

Podstawą do wykonania rozliczenia podatkowego jest deklaracja przesłana przez urząd skarbowy (Veroskatt). Na niej znajdują się wstępne informacje potrzebne do rozliczenia podatku. W naniesieniu ewentualnych poprawek pomogą ostatnie odcinki z wypłaty (Palkkalaskelma/Palkkatodistus) od pracodawców, u których w rozliczanym roku podatkowym świadczyło się pracę.

W rozliczeniu należy podać numer bankowy, na jaki zostanie przelany ewentualny zwrot. Warto mieć przygotowany druk potwierdzający posiadanie danego rachunku bankowego. Przydatna może być także kserokopia umowy o pracę z fińskim pracodawcą.

Większość osób dokonując rozliczenia, chce skorzystać z ulg podatkowych. Fiński fiskus przewidział kilka możliwości dokonania odpisów, których podstawą będzie okazanie stosownych rachunków.

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać w Finlandii?

Wiele państw uwzględnia w swoim systemie podatkowym ulgi promujące rodziny. Finlandia pod tym względem różni się od innych krajów i praktycznie nie pozwala na odpisy z tytułu posiadania dzieci czy utrzymywania bliskich. Jedynym odstępstwem od reguły jest możliwość odliczenia 80 euro rocznie na dziecko w przypadku płacenia na nie alimentów.

Skoro fiński system podatkowy nie promuje rodzin to, na jakie odpisy zezwala? Przyjrzyjmy się najważniejszym ulgom podatkowym w Finlandii.

W Finlandii można dokonać odliczeń od podatku z tytułu:

  • poniesionych kosztów na dojazd do pracy transportem publicznym bądź własnym środkiem transportu
  • poniesionych kosztów na wyżywienie w pracy do 9,75 euro dziennie
  • składek na dobrowolną polisę emerytalną
  • składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne
  • poniesionych kosztów na podróże do rodziny mieszkającej w innej miejscowości niż pracownik. Odliczenie w kwocie maksymalnie 4700 euro rocznie. Za członków rodziny uznaje się tylko współmałżonków i dzieci.
  • poniesionych kosztów na wydatki związane z wykonywaną pracą do kwoty 620 euro

Ubieganie się o powyższe ulgi będzie wymagało przedstawienia stosownych rachunków potwierdzających ponoszone koszty. Ważne są też pewne warunki uzyskania odpisów. Przykładowo ulgę z tytułu ponoszenia kosztów dojazdu do pracy samochodem można otrzymać tylko w sytuacji, gdy na trasie między domem podatnika, a jego miejscem pracy nie występuje połączenie publiczne. Jeżeli takie występuje, ale najbliższy przystanek znajduje się ponad 3 km od domu podatnika bądź podróż transportem publicznym przekroczy 2 godziny, to także można skorzystać z ulgi.

Rozliczenie dochodu z Finlandii w Polsce

Polacy pracujący za granicą, którzy mają w Polsce tak zwany ośrodek zainteresowań osobistych, muszą się rozliczyć z polskim fiskusem. Oczywiście w takim wypadku należy wykazać dochód z zagranicy. Wiele osób zastanawia się, czy w takim wypadku nie zapłacą podwójnego podatku dochodowego. Jak to wygląda w przypadku dochodu z Finlandii?

Polska i Finlandia podpisały umowę o unikaniu podwójnego podatku dochodowego. Dokument przewiduje zastosowanie dla zagranicznego dochodu tak zwanej metody wyłączenia z progresją. Co to oznacza? Dochód uzyskany w Finlandii wykazujemy w deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG. Na szczęście nie podlega on opodatkowaniu w Polsce.

Dlaczego więc musimy go wykazać? Dochody z Finlandii nie są opodatkowane, ale bierze się je pod uwagę przy wyliczeniu stopy procentowej dla pozostałych dochodów.

Rozliczenie z fińskim urzędem skarbowym nie powinno być dużym problemem, ale nie każdy dobrze czuje się w sprawach rachunkowych. Na szczęście funkcjonują firmy zajmujące się składaniem zeznań podatkowych w Finlandii i uzyskiwaniem zwrotów podatku. Skorzystanie z pomocy biura rachunkowego może być dobrym pomysłem dla osób nieobytych w tego typu działaniach.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Finlandii - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 4.4, liczba głosów: 4

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.