Urlop ojcowski

Urlop ojcowski
Narodziny dziecka to szczególny czas dla obojga rodziców. Tuż po porodzie matce przysługuje urlop macierzyński, z kolei ojciec nabywa uprawnienia do urlopu ojcowskiego. Jaki ma on wymiar? Czy jest to urlop płatny? A także jak napisać wniosek o urlop ojcowski? Odpowiadamy!

Wielu świeżo upieczonych ojców zastanawia się, czy w związku z narodzinami potomstwa mogą oni liczyć na dodatkowe dni wolne, poza należnym urlopem wychowawczym. Prawodawca dał im taką możliwość. Urlop ojcowski, zgodnie z art. 1823 § 1 Kodeksu pracy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie mogą na niego liczyć natomiast panowie, którzy wykonują umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Sprawdź inne istotne informacje odnośnie urlopu ojcowskiego!

Urlop ojcowski ile dni

Warto zacząć od wskazania tego, kto może ubiegać się o urlop ojcowski. Otóż zgodnie z regulacjami prawnymi, taką możliwość ma zarówno ojciec biologiczny, jak i przysposabiający. W obu przypadkach niezbędne jest przedłożenie wniosku o urlop ojcowski. Prawa takiego nie mają natomiast ojcowie pozbawieni władzy rodzicielskiej, bez względu na okoliczności.

Jeśli już wiesz, czy należy Ci się ten specyficzny urlop, z pewnością zastanawiasz się, jaki będzie miał on wymiar. Otóż kwestia „urlop ojcowski ile dni”, została zawarta w zapisach kodeksu. Zgodnie z nim, panom przysługują maksymalnie dwa tygodnie. Wyznaczone zostały również ramy czasowe, w obrębie których przysługujące wolne należy wykorzystać. Zgodnie z ustawowymi zapisami, powinno to nastąpić:

 • do ukończenia 24 miesiąca życia przez dziecko w przypadku biologicznego rodzica,
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, w przypadku przysposobienia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez pociechę 7 roku życia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – wówczas należy wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

To, ile dni urlopu ojcowskiego mężczyzna wykorzysta, zależy od jego wyłącznej decyzji. Maksymalnie wymiar ten wynosi 2 tygodnie, jednak nie ma obowiązku wykorzystania go w pełni. Warto jednak pamiętać, że niewykorzystany w ustawowym terminie urlop ojcowski nie przechodzi na kolejne miesiące ani nie należy się za niego żaden ekwiwalent pieniężny. Pamiętaj też, że wymiar ten wynosi 14 dni kalendarzowych, a zatem w ich skład wchodzą także dni wolne, soboty, niedziele i święta.

Urlop ojcowski kto płaci

Pracownik, który decyduje się skorzystać z urlopu ojcowskiego, ma prawo do wynagrodzenia. Jest to zasiłek macierzyński w wysokości 100% wymiaru podstawy, który jest zupełnie niezależny od tego, który przysługuje matce dziecka. Ojciec może zatem otrzymać zasiłek nawet wówczas, gdy matka dziecka też go pobiera przebywając na urlopie macierzyńskim.

W takim razie, co z kwestią „urlop ojcowski kto płaci?”. Otóż zasiłek dla taty dziecka przebywającego na urlopie ojcowskim jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez pracodawcę. Uzależnione jest to od liczby osób, jaką ten zatrudnia. W firmach liczących maksymalnie 20 osób, obowiązek wypłacania zasiłku macierzyńskiego leży po stronie ZUS, a kolei w większych, świadczenie wypłaca pracodawca. Czy to oznacza, że ponosi on koszt? Nie. W takiej sytuacji fizycznie wypłata na konto pracownika pochodzi od pracodawcy, jednak faktycznie środki wciąż pochodzą z funduszu NFZ, który rozlicza się z pracodawcą.

Urlop ojcowski dokumenty

Chcąc skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć odpowiednie dokumenty, a także dopełnić kilku formalności. Na początku niezbędne jest przedłożenie pracodawcy odpowiedniego wniosku o udzielenie takiego urlopu. Pracodawca powinien takiego urlopu udzielić we wskazanym przez pracownika terminie. Wyjątek stanowi poważne naruszenie interesu firmy – np. problemy organizacyjne. W takiej sytuacji możliwe jest nawet odwołanie pracownika z urlopu – te dni będzie mógł wykorzystać wówczas w innym terminie.

W związku z urlopem ojcowskim dokumenty powinny także być dostarczone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To umożliwi otrzymanie zasiłku macierzyńskiego. Jakie dokumenty?

 • Po pierwsze – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka bądź w przypadku rodzica adopcyjnego, postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka.
 • Po drugie – zaświadczenie od pracodawcy, stanowiące o udzieleniu pracownikowi urlopu ojcowskiego. Powinno ono zawierać także termin urlopu.
 • Po trzecie – oświadczenie, iż zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został dotychczas pobrany.
 • Po czwarte – zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

Wniosek o urlop ojcowski

Udzielenie urlopu ojcowskiego odbywa się na podstawie przedłożenia odpowiedniego wniosku. W związku z tym, że jest to dokument formalny składany w ręce pracodawcy, powinien on zawierać niezbędne elementy:

 • Data i miejscowość sporządzenia wniosku;
 • Dane pracownika;
 • Dane pracodawcy;
 • Nagłówek: wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego;
 • Wymiar w jakim urlop ma zostać udzielony;
 • Data, kiedy chce się skorzystać z urlopu;
 • Dane dziecka i jego data urodzenia;
 • Odręczny podpis.

Wniosek o urlop ojcowski – wzór

……………………………………..

To Cię powinno też zainteresować: Wniosek o urlop macierzyński

 (miejscowość, data)

……………………………………..

 (dane pracownika)

……………………………………..

(dane pracodawcy)

 

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU OJCOWSKIEGO

 

Na podstawie art. 1823 § 3 Kodeksu pracy, zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze ……………………….……  tygodni, od ……………………….…… do dnia ……………………….…… r. z powodu narodzin mojego dziecka ……………………….……, urodzonego dnia ……………………….……. r.. Dotychczas nie korzystałem / korzystałem z urlopu ojcowskiego na to dziecko (jeśli korzystałem, należy dodać: w wymiarze ……………………….…… tygodni.).

Do wniosku załączam stosowne dokumenty.

……………………………………..

 (podpis pracownika)

 

Oceń ten wpis
Urlop ojcowski
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Małgosia
2019-12-17, 12:38
Jak widać coraz więcej mężczyzn się tym interesuje bo czasy są takie, że przecież matka może mieć np. lepszą pracę od ojca i dla rodziny to jest bardziej korzystne.
Fiona
2019-12-12, 10:23
Wiele na ten temat się dowiedziałem. W końcu to prosto napisane że chyba do każdego trafi. Coraz więcej widać ojców z tym się spotyka i ważne to jest.
Antoni
2019-12-03, 14:01
Urlop ojcowski ile dni.... wszystko teraz z tego artykułu wiem.
Delia1
2019-05-13, 13:18
Pracownice (w tym bezrobotni) mają prawo do świadczeń z tytułu macierzyństwa. Zasiłek macierzyński jest także przeznaczany ojcom. Coraz powszechniejsze to jest.
Kamas
2019-05-09, 11:56
Gdy tylko powiesz swojemu pracodawcy, że jesteś w ciąży, masz prawo do praw macierzyńskich w pracy. Coraz częściej jednak ojcowie decydują się na analogiczny urlop.
Sun
2019-05-04, 12:59
Coraz częściej urlop ojcowski biorą rodzice. Wszystko zależy przee wszystkim od porównania pracy obu małżonków. Często też ktoś ma własną firmę i można to inaczej zrobić.
Olek
2019-04-15, 12:17
Chyba ustawodawstwo nie przewiduje specjalnego urlopu ojcowskiego. Kodeks pracy ustanawia jednak pewne gwarancje dla ojców w związku z narodzinami dziecka: urlop rodzicielski może być wykorzystany w całości lub w części również przez ojca dziecka.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.