Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Dodatek stażowy dla pracowników: wyliczanie, wypłata i opodatkowanie

14 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 27 głosów

27 głosów

4 komentarze
Dodatek stażowy dla pracowników: wyliczanie, wypłata i opodatkowanie
Zrozum, jak wyliczyć i wypłacić dodatek stażowy dla Twoich pracowników. Poznaj zasady opodatkowania i okresy uprawniające do dodatku stażowego.

W ustroju socjalistycznym wyraźnie rozróżniano dwa pojęcia staż pracy i wysługa lat. O ile pierwsze pojęcie było traktowane jako neutralne (oznaczało po prostu czas, przez który pracownik świadczył pracę), o tyle wysługa lat była definiowana jako wypełnianie obowiązków zawodowych, od którego zależało powstanie określonych uprawnień pracowniczych. Podział ten stał się mało precyzyjny i przede wszystkim nieadekwatny wówczas, gdy dokonane zostały zmiany w Kodeksie pracy polegające m.in. na wprowadzeniu przepisów o niedyskryminacji. Dodatkowo, uwagę warto zwrócić na art. 78 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone w taki sposób, aby odpowiadało nie tylko rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, ale także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Problem komplikuje się tym bardziej, że współcześnie wielu pracodawców poza dodatkami pieniężnymi (np. premie) przyznaje swoim podwładnym również pozafinansowe elementy motywacyjne.

Rodzaje staży

Problem uzależniania wysokości wynagrodzenia od długości stażu pracy dotyczy również tego, że w prawie istnieje wiele definicji tego pojęcia. W literaturze spotkać można się z następującym podziałem staży:

  • Ogólny - uwzględnia nie tylko okresy zatrudnienia pracownika w poszczególnych zakładach pracy, ale również inne okresy, które są do niego zaliczane na podstawie odrębnych przepisów.
  • Branżowy - niegdyś odgrywał istotne znaczenie. Jego długość wpływała na uprawnienia, jakie były przyznawane poszczególnym pracownikom i to na podstawie ponadzakładowych układów zbiorowych (na ich podstawie zatrudnieni mogli liczyć np. na dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość była uzależniona od długości zatrudnienia).
  • Staż zakładowy - ten rodzaj stażu ma olbrzymie znaczenie współcześnie i ma również odzwierciedlenie w przepisach. Od długości stażu zakładowego (czyli tego, ile czasu pracownik świadczy pracę w danej firmie) zależy np. wysokość odprawy pośmiertnej (art. 93 Kodeksu pracy).

Z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników, ostatni wymieniony rodzaj stażu pozwala na różnicowanie wynagrodzenia, choć nie zasadniczego. Nagroda jubileuszowa czy dodatek stażowy (wprowadzony w połowie lat 70. ubiegłego wieku) obowiązuje jednak w nielicznych zakładach, najczęściej na podstawie zwyczaju, a coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której te elementy są zastępowane innymi.

Szukasz pracy?

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
  • 24-25 zł / h
Dodana
Dodana
Dodana

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Jaworze
  • 24-25 zł / h
Dodana

Pracownik produkcji-Bielsko-Biała- system 2 zmianowy

Adecco Poland Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Zapewnienie pracownikom dodatku stażowego jest kluczowym elementem motywacyjnym, jednak pamiętaj o prawidłowym wyliczaniu, wypłacaniu i opodatkowaniu tego dodatku.

Na tle zakazu dyskryminacji

W obowiązujących w Polsce przepisach prawa pracy brak jest podstaw do różnicowania wynagrodzenia zasadniczego z uwagi na staż pracy poszczególnych pracowników. Jednocześnie warto wskazać na art. 183b § 2 pkt 4 Kodeksu pracy zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodne z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.

W przypadku ustalania wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej wydaje się konieczne i uzasadnione odwoływanie do jej stażu zawodowego. Ten świadczy nie tylko o doświadczeniu, ale również wiedzy. Z drugiej strony, wcale nie musi tak być nie zawsze długość okresu zatrudnienia zwiększa doświadczenie. Z tego też względu przyjmuje się, że pracodawca, który różnicuje wynagrodzenie zasadnicze swoich podwładnych z uwagi na doświadczenie, powinien szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko, aby nie było niedomówień, zaś on sam nie naraził się na zarzut dyskryminacji.

Dodatek stażowy

Dodatek stażowy to istotny element systemu wynagrodzeń, który wielu pracodawców stosuje, aby motywować pracowników do długotrwałego zatrudnienia. Jest to forma rekompensaty za lojalność i doświadczenie, które pracownik nabywa wraz z dłuższym stażem pracy. Wartość dodatku stażowego jest często zależna od lat przepracowanych w danym miejscu pracy, co sprawia, że dłuższy staż pracy oznacza wyższy dodatek stażowy. Zrozumienie tego mechanizmu jest istotne dla pracodawcy, który chce stosować takie rozwiązanie.

Zasady przyznawania dodatku stażowego

Przyznanie dodatku stażowego jest zwykle związane z określonymi kryteriami. Kluczowe jest kryterium stażu pracy, które jest głównym czynnikiem wpływającym na decyzję o przyznaniu dodatku. Często zasady przyznawania dodatku są zapisane w regulaminie pracy, a ich przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrych relacji z pracownikami. Dodatkowo, pracodawcy powinni pamiętać, że w przypadku niektórych kategorii pracowników, np. z umową o pracę, dodatek stażowy przysługuje im z mocy prawa i nie można go im odmówić.

Okresy uprawniające do dodatku stażowego

Przy obliczaniu stażu pracy, który uprawnia do otrzymania dodatku stażowego, pracodawca powinien uwzględnić nie tylko czas pracy w danym zakładzie, ale także inne okresy, które są zaliczane do stażu. Mogą to być na przykład okresy szkolenia, urlopów, a nawet niektóre okresy bezrobocia. Wszystko to jest istotne, gdyż pracownik otrzymujący wyższy dodatek stażowy zwykle odczuwa większe zadowolenie z pracy i jest bardziej zmotywowany do dalszego rozwoju.

Opodatkowanie dodatku za staż pracy

Dodatek stażowy, podobnie jak inne elementy wynagrodzenia, jest podległy opodatkowaniu. Zgodnie z prawem podatkowym, dodatek stażowy wlicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracodawcy powinni zatem pamiętać o prawidłowym wyliczaniu i odliczaniu podatków od dodatków stażowych.

Wyliczanie dodatku za staż pracy

Wysokość dodatku stażowego wynosi zazwyczaj określony procent od podstawowego wynagrodzenia pracownika. W praktyce często przyjmuje się, że dodatek ten wzrasta wraz z każdym rokiem pracy. Pracodawcy, którzy chcą obliczyć wysokość tego dodatku, powinni wziąć pod uwagę nie tylko staż pracy pracownika, ale także inne czynniki, takie jak na przykład jego umiejętności czy efektywność. Przy obliczaniu dodatku stażowego, warto jest zwrócić uwagę na to, jakie korzyści przynosi pracownik firmie, co pozwoli na sprawiedliwe wyliczanie dodatku.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Jak obliczyć dodatek stażowy dla pracownika?

Wysokość dodatku stażowego wynika z procentu od podstawowego wynagrodzenia pracownika i wzrasta wraz z każdym rokiem pracy.

Jakie okresy uprawniają do otrzymania dodatku stażowego?

Przy obliczaniu stażu pracy uwzględnia się nie tylko czas pracy, ale także inne okresy, takie jak szkolenia, urlopy, niektóre okresy bezrobocia.

Jakie są zasady przyznawania dodatku stażowego?

Przyznanie dodatku stażowego jest zwykle związane z określonymi kryteriami, głównie stażem pracy.

Jak opodatkowany jest dodatek za staż pracy?

Dodatek stażowy wlicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Czy dodatek za staż pracy jest obowiązkowy dla pracodawcy?

Dla niektórych kategorii pracowników, np. z umową o pracę, dodatek stażowy przysługuje im z mocy prawa i pracodawca nie może go odmówić.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

4 komentarze

Ireneusz Mazur

Ireneusz Mazur

Musi wszystko być zgodnie z prawem. w Innym razie by byłą samowolka. Modni nauczyciele co nie mają tego tak samo??? Chyba mają bo z jakiej racji to by miało być inaczej? Że budżetówka...??!
Chiara

Chiara

Przydatny i ciekawy ten artykuł. Można się dowiedzieć, jak wpływa staż na wynagrodzenie. U nauczycieli jak ktoś pracuje 15 lat, dostaje 15% ze stawki zasadniczej dodatkowo- a jak 20lat to 20 % ze stawki zasadniczej. Ponad 20 lat np. 30 lat- też dostaje dodatkowo do pensji, ale 20%.
Erna

Erna

Wysokość wynagrodzenia polityków państwowych i urzędników państwowych określa ustawa o wynagrodzeniu za pracę państwową polityków i urzędników państwowych, co dotyczy stażu też.
celka

celka

Dobrze takie rzeczy wiedzieć, tylko czy teraz coś się w tej sytuacji nie zmieniło przypadkiem? Jeżeli tak to proszę dawajcie update. Miło będzie wiedzieć o sytuacji aktualnej?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka