Długość stażu a wynagrodzenie za pracę

Długość stażu a wynagrodzenie za pracę
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się konieczność modyfikacji i dostosowania przepisów do prawa Wspólnoty. W polskim Kodeksie pracy pojawiły się m.in. przepisy o niedyskryminacji. Czy różnicowanie wysokości wynagrodzenia pracowników w oparciu o długość stażu nie stoi w sprzeczności z tymi przepisami?

W ustroju socjalistycznym wyraźnie rozróżniano dwa pojęcia ? staż pracy i wysługa lat. O ile pierwsze pojęcie było traktowane jako neutralne (oznaczało po prostu czas, przez który pracownik świadczył pracę), o tyle wysługa lat była definiowana jako wypełnianie obowiązków zawodowych, od którego zależało powstanie określonych uprawnień pracowniczych. Podział ten stał się mało precyzyjny i przede wszystkim nieadekwatny wówczas, gdy dokonane zostały zmiany w Kodeksie pracy polegające m.in. na wprowadzeniu przepisów o niedyskryminacji. Dodatkowo, uwagę warto zwrócić na art. 78 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone w taki sposób, aby odpowiadało nie tylko rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, ale także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Problem komplikuje się tym bardziej, że współcześnie wielu pracodawców ? poza dodatkami pieniężnymi (np. premie) ? przyznaje swoim podwładnym również pozafinansowe elementy motywacyjne.

Rodzaje staży

Problem uzależniania wysokości wynagrodzenia od długości stażu pracy dotyczy również tego, że w prawie istnieje wiele definicji tego pojęcia. W literaturze spotkać można się z następującym podziałem staży:

  • Ogólny ? uwzględnia nie tylko okresy zatrudnienia pracownika w poszczególnych zakładach pracy, ale również inne okresy, które są do niego zaliczane na podstawie odrębnych przepisów.
  • Branżowy ? niegdyś odgrywał istotne znaczenie. Jego długość wpływała na uprawnienia, jakie były przyznawane poszczególnym pracownikom i to na podstawie ponadzakładowych układów zbiorowych (na ich podstawie zatrudnieni mogli liczyć np. na dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość była uzależniona od długości zatrudnienia).
  • Staż zakładowy ? ten rodzaj stażu ma olbrzymie znaczenie współcześnie i ma również odzwierciedlenie w przepisach. Od długości stażu zakładowego (czyli tego, ile czasu pracownik świadczy pracę w danej firmie) zależy np. wysokość odprawy pośmiertnej (art. 93 Kodeksu pracy).

Z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników, ostatni wymieniony rodzaj stażu pozwala na różnicowanie wynagrodzenia, choć nie zasadniczego. Nagroda jubileuszowa czy dodatek stażowy (wprowadzony w połowie lat 70. ubiegłego wieku) obowiązuje jednak w nielicznych zakładach, najczęściej na podstawie zwyczaju, a coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której te elementy są zastępowane innymi.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Na tle zakazu dyskryminacji

W obowiązujących w Polsce przepisach prawa pracy brak jest podstaw do różnicowania wynagrodzenia zasadniczego z uwagi na staż pracy poszczególnych pracowników. Jednocześnie warto wskazać na art. 183b § 2 pkt 4 Kodeksu pracy ?zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodne z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek?.

W przypadku ustalania wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej wydaje się konieczne i uzasadnione odwoływanie do jej stażu zawodowego. Ten świadczy nie tylko o doświadczeniu, ale również wiedzy. Z drugiej strony, wcale nie musi tak być ? nie zawsze długość okresu zatrudnienia zwiększa doświadczenie. Z tego też względu przyjmuje się, że pracodawca, który różnicuje wynagrodzenie zasadnicze swoich podwładnych z uwagi na doświadczenie, powinien szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko, aby nie było niedomówień, zaś on sam nie naraził się na zarzut dyskryminacji.

Oceń ten wpis
Długość stażu a wynagrodzenie za pracę
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Ireneusz Mazur
2019-12-04, 11:47
Musi wszystko być zgodnie z prawem. w Innym razie by byłą samowolka. Modni nauczyciele co nie mają tego tak samo??? Chyba mają bo z jakiej racji to by miało być inaczej? Że budżetówka...??!
Chiara
2019-05-17, 22:05
Przydatny i ciekawy ten artykuł. Można się dowiedzieć, jak wpływa staż na wynagrodzenie. U nauczycieli jak ktoś pracuje 15 lat, dostaje 15% ze stawki zasadniczej dodatkowo- a jak 20lat to 20 % ze stawki zasadniczej. Ponad 20 lat np. 30 lat- też dostaje dodatkowo do pensji, ale 20%.
Erna
2019-05-02, 12:27
Wysokość wynagrodzenia polityków państwowych i urzędników państwowych określa ustawa o wynagrodzeniu za pracę państwową polityków i urzędników państwowych, co dotyczy stażu też.
celka
2019-04-01, 18:56
Dobrze takie rzeczy wiedzieć, tylko czy teraz coś się w tej sytuacji nie zmieniło przypadkiem? Jeżeli tak to proszę dawajcie update. Miło będzie wiedzieć o sytuacji aktualnej?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.