Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 962        SUBSKRYBUJE: 6959
Tematy, które interesują czytelników:  Odpowiedzialność materialna pracowników, Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon, Likwidacja stanowiska pracy, Zdjęcie do CV, Obsługa komputera, Pytania na rozmowie

Długość stażu a wynagrodzenie za pracę

Długość stażu a wynagrodzenie za pracę

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się konieczność modyfikacji i dostosowania przepisów do prawa Wspólnoty. W polskim Kodeksie pracy pojawiły się m.in. przepisy o niedyskryminacji. Czy różnicowanie wysokości wynagrodzenia pracowników w oparciu o długość stażu nie stoi w sprzeczności z tymi przepisami?

W ustroju socjalistycznym wyraźnie rozróżniano dwa pojęcia ? staż pracy i wysługa lat. O ile pierwsze pojęcie było traktowane jako neutralne (oznaczało po prostu czas, przez który pracownik świadczył pracę), o tyle wysługa lat była definiowana jako wypełnianie obowiązków zawodowych, od którego zależało powstanie określonych uprawnień pracowniczych. Podział ten stał się mało precyzyjny i przede wszystkim nieadekwatny wówczas, gdy dokonane zostały zmiany w Kodeksie pracy polegające m.in. na wprowadzeniu przepisów o niedyskryminacji. Dodatkowo, uwagę warto zwrócić na art. 78 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone w taki sposób, aby odpowiadało nie tylko rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, ale także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Problem komplikuje się tym bardziej, że współcześnie wielu pracodawców ? poza dodatkami pieniężnymi (np. premie) ? przyznaje swoim podwładnym również pozafinansowe elementy motywacyjne.

Rodzaje staży

Problem uzależniania wysokości wynagrodzenia od długości stażu pracy dotyczy również tego, że w prawie istnieje wiele definicji tego pojęcia. W literaturze spotkać można się z następującym podziałem staży:

  • Ogólny ? uwzględnia nie tylko okresy zatrudnienia pracownika w poszczególnych zakładach pracy, ale również inne okresy, które są do niego zaliczane na podstawie odrębnych przepisów.
  • Branżowy ? niegdyś odgrywał istotne znaczenie. Jego długość wpływała na uprawnienia, jakie były przyznawane poszczególnym pracownikom i to na podstawie ponadzakładowych układów zbiorowych (na ich podstawie zatrudnieni mogli liczyć np. na dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość była uzależniona od długości zatrudnienia).
  • Staż zakładowy ? ten rodzaj stażu ma olbrzymie znaczenie współcześnie i ma również odzwierciedlenie w przepisach. Od długości stażu zakładowego (czyli tego, ile czasu pracownik świadczy pracę w danej firmie) zależy np. wysokość odprawy pośmiertnej (art. 93 Kodeksu pracy).

Z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników, ostatni wymieniony rodzaj stażu pozwala na różnicowanie wynagrodzenia, choć nie zasadniczego. Nagroda jubileuszowa czy dodatek stażowy (wprowadzony w połowie lat 70. ubiegłego wieku) obowiązuje jednak w nielicznych zakładach, najczęściej na podstawie zwyczaju, a coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której te elementy są zastępowane innymi.

To Cię powinno też zainteresować: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o swoim wynagrodzeniu

Na tle zakazu dyskryminacji

W obowiązujących w Polsce przepisach prawa pracy brak jest podstaw do różnicowania wynagrodzenia zasadniczego z uwagi na staż pracy poszczególnych pracowników. Jednocześnie warto wskazać na art. 183b § 2 pkt 4 Kodeksu pracy ?zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodne z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek?.

W przypadku ustalania wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej wydaje się konieczne i uzasadnione odwoływanie do jej stażu zawodowego. Ten świadczy nie tylko o doświadczeniu, ale również wiedzy. Z drugiej strony, wcale nie musi tak być ? nie zawsze długość okresu zatrudnienia zwiększa doświadczenie. Z tego też względu przyjmuje się, że pracodawca, który różnicuje wynagrodzenie zasadnicze swoich podwładnych z uwagi na doświadczenie, powinien szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko, aby nie było niedomówień, zaś on sam nie naraził się na zarzut dyskryminacji.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.