Kontrola pracowników. Jak przeprowadzić ją mądrze?

Kontrola pracowników. Jak przeprowadzić ją mądrze?
Nielojalny pracownik może być przyczyną kłopotów dla całej firmy i z tego względu wielu pracodawców zadaje sobie pytanie, w jaki sposób można kontrolować swoich podwładnych. Problem pojawia się wówczas, gdy pracownik podnosi zarzut naruszenia dóbr osobistych lub prywatności.

Prawidłowo zorganizowana kontrola pozwala nie tylko kontrolować pracowników, ale również eliminować niepożądane zachowania czy wskazywać błędy, które najczęściej popełniają podwładni. Niewielu pracodawców wie jednak, w jaki sposób monitorować osoby zatrudnione, aby z ich strony nie pojawił się zarzut, że naruszają oni prywatność pracowników lub ich dobra osobiste. W związku z tym konieczne jest wypracowanie takiego modelu, dzięki któremu obie strony będą zadowolone. Problem polega jednak na tym, że przepisy nie są jednoznaczne ? to zaś często prowadzi do konfliktu na linii pracownik-pracodawca. 

Uzasadnione potrzeby pracodawcy

Pracodawca, który przestaje ufać swojemu pracownikowi może zastanawiać się, w jaki sposób przeprowadzić kontrolę, aby sprawdzić, czy ten nie wynosi np. dokumentów z firmy. Z reguły zatem choćby monitoring w miejscu pracy nie budzi wątpliwości ? podmiot zatrudniający może go wykorzystać po to, aby sprawdzić swoich zatrudnionych. Co więcej, montaż kamer może być ważny z uwagi na fakt, że firma dysponuje dokumentami swoich kontrahentów. Z drugiej strony, pojawia się jednak pytanie, czy prewencyjne podejmowanie takich działań również jest w pełni legalne. Tu zdania również nie są podzielone ? kontrola ma służyć ochronie, ale nie może być wykorzystywana wówczas, gdy nie zachodzi podejrzenie, że pracownik działa na szkodę firmy. Inaczej mówiąc, pracodawca podjęte przez siebie działania powinien uzasadnić.

Nie tylko kamery

Wątpliwości budzi sytuacja, w której pracodawca decyduje się na montaż nadajników GPS w samochodach służbowych. Najczęściej uzasadnieniem ich stosowania jest chęć zapobiegnięcia ewentualnym nadużyciom ze strony osób zatrudnionych. To jednak jest sprzeczne z prawem, gdyż pracodawca nie powinien z góry zakładać, że pracownik będzie chciał go oszukać. Z tego też względu, aby nie zostać oskarżonym o nielegalne praktyki, pracodawca powinien poinformować pracownika o tym, że sprzęt taki zostaje zamontowany w samochodzie. Wówczas też monitoring może odbywać się wyłącznie w godzinach pracy, nie zaś po (dotyczy to sytuacji, w której osoba zatrudniona samochód służbowy może użytkować zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych).

To Cię powinno też zainteresować: Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Również w zakładzie pracy pracownik może być kontrolowany na różne sposoby. Przykładem jest stosowanie przez pracodawcę choćby wspomnianych kamer (monitoring pomieszczeń) czy przeglądanie skrzynki pocztowej pracownika. W takich przypadkach osoby zatrudnione również powinny zostać poinformowane, że pracodawca stosuje takie praktyki.

Podporządkowanie łączy się z kontrolą

Gdy mowa o kontrolowaniu pracowników, nie można zapomnieć o podstawowych elementach stosunku pracy. Jednym z nich jest podporządkowanie pracownika. To wyraża się w fakcie, że wykonuje on zadania, które poleca mu pracodawca i jednocześnie jest związane z możliwością kontrolowania osoby zatrudnionej. Uwagę zwracają na to specjaliści, którzy podkreślają, że podporządkowanie nie istnieje bez kontrolowania działań podwładnych. Czasem jednak, aby przeprowadzić kontrolę, pracodawca będzie musiał posiadać zgodę pracownika. Dotyczy to m.in. sytuacji sprawdzenia, czy telepracownik wykonuje powierzone mu obowiązki (tu dochodzi kwestia tego, że kontrola odbywa się w miejscu zamieszkania osoby zatrudnionej), czy badanie na obecność alkoholu w organizmie (ewentualne przeprowadzenie badania bez zgody zatrudnionego wiąże się z koniecznością użycia siły). W drugim przypadku pracodawca, który podejrzewa, że pracownik jest nietrzeźwy, może zwrócić się o przeprowadzenie badania np. do Policji.

Oceń ten wpis
Kontrola pracowników. Jak przeprowadzić ją mądrze?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

szasza
2019-12-12, 07:54
Może pracodawca kontrolować pracowników. Musi to zrobić wyjątkowo dobrze. U mnie kontrola chyba jest niepotrzebna, bo mamy kamery umieszczone w różnych miejscach.
Zeon Tokarz
2019-05-21, 07:32
Kontrola pracowników. Jak przeprowadzić ją mądrze? - wszystko fajnie napisane w tym artykule.
Moria
2019-05-08, 13:33
Jak są ściśle określone zasady przeprowadzania takich kontroli to jest to warte do zrealizowania tego. W ten sposób można to przeprowadzić w sposób bardzo korzystny.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.