Badania profilaktyczne pracownika

Badania profilaktyczne pracownika
Pracodawca jest zobowiązany właściwie przechowywać orzeczenia, które wydane zostały pracownikom na podstawie przeprowadzonych profilaktycznych badań lekarskich. W ten sposób każdy podmiot zatrudniający może ? w przypadku kontroli ? wykazać, że dopełnił swoich obowiązków.

Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić swoim podwładnym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. To możliwe jest przez dopełnienie szeregu formalności, w tym zlecenie pracownikom wykonania badań wstępnych czy profilaktycznych. Warto zauważyć, że to na pracodawcy ciąży obowiązek wystawienia stosownego skierowania. Taki dokument jest też swoistego rodzaju dowodem na to, że podmiot zatrudniający właściwie scharakteryzował posadę i jednocześnie określił ewentualne zagrożenia, które występują przy wykonywaniu zadań na danym stanowisku. Z tego względu tak ważne jest prawidłowe przechowywanie nie tylko zaświadczenia wystawionego przez lekarza, ale również samego skierowania.

Właściwe przechowywanie dokumentów

Tryb przechowywania zaświadczeń lekarskich, które wydawane są przez lekarzy medycyny pracy określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z tym aktem, pracodawca jest zobowiązany do założenia dla każdego pracownika akt osobowych. Te składają się zawsze z trzech części, w których należy przechowywać określone dokumenty. Mowa o:

  • części A ? składa się tam dokumenty, które ówczesny kandydat przedstawił w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (między innymi zaświadczenie lekarskie, które otrzymał on po badaniach wstępnych),
  • części B ? znaleźć powinny się tam dokumenty, które dotyczą bezpośrednio nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia pracownika (między innymi zaświadczenia lekarskie, które wystawione zostały przez lekarza medycyny pracy po przeprowadzeniu badań kontrolnych czy okresowych),
  • części C ? pracodawca powinien tam złożyć wszelkie dokumenty, które związane są z faktem ustania zatrudnienia (w odniesieniu do badań mowa choćby o orzeczeniach lekarskich, które wydane zostały przez lekarza medycyny pracy już po rozwiązaniu stosunku pracy).

Dopełnienie obowiązków

Z punktu widzenia każdego pracodawcy dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem zdrowego pracownika, który może wykonywać powierzone mu obowiązki jest niezwykle ważne. Właściwe przechowywanie  dokumentów jest istotne przede wszystkim dla przeprowadzenia ewentualnego dochodzenia dowodowego. W sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dba o to, aby w aktach pracowniczych znalazły się nie tylko zaświadczenia lekarskie, ale również kopie skierowań na badania, może być pewien, że nie grozi mu odpowiedzialność w przypadku kontroli.
Gdy więc wynik przeprowadzonych badań jest pozytywny, zaświadczenie uzyskane przez pracownika od lekarza pracy jest dowodem na to, że pracodawca przyjął do pracy osobę zdrową i może ona wykonywać swoje obowiązki na powierzonym jej stanowisku.

Jeżeli wynik przeprowadzonych badań jest negatywny, zaś lekarz stwierdził, że pracownik nie może wykonywać pracy na określonym stanowisku, pracodawca powinien ustosunkować się do wydanego orzeczenia. W takiej sytuacji możliwe jest przeniesienie podwładnego na inne stanowisko lub ? w sytuacji braku takiej możliwości ? nawet rozwiązanie z nim stosunku pracy. Fakt, że w teczce pracowniczej znajdować będą się stosowne dokumenty jest ważny przede wszystkim w sytuacji, gdy pracownik zdecyduje się choćby na pozwanie swojego przełożonego.

Oceń ten wpis
Badania profilaktyczne pracownika
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Kadrowa
2019-12-12, 08:58
Badania profilaktyczne pracownika - interesujący i przydatny artykuł. U nas kadry przywołują pracowników i mówią gdzie i kiedy mają się udać na badanie profilaktyczne.
Kinga
2019-05-21, 08:41
Badania profilaktyczne pracownika - to obowiązek pracodawcy, aby na takie badanie skierował. Są przepisy prawne, kiedy się kieruje pracownika na takie badanie i pracownik musi wykonać to polecenie.
Renatka
2019-05-08, 13:46
Każde badania mają znaczenie dla pracodawcy i są wymagane co jakiś czas. Pracownik dzięki temu także dowie się o swojej kondycji zdrowotnej co jest bardzo pozytywne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.