Pracodawca - prawa i obowiązki

Utrata zaufania przez pracodawcę

30 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

4 komentarze
Utrata zaufania przez pracodawcę
Pracodawca może rozwiązać ze swoim pracownikom umowę o pracę za wypowiedzeniem wówczas, gdy utracił on zaufanie do niego. Czy wypowiedzenie stosunku pracy należy umotywować?

Obowiązki pracownika

Na pracodawcy, jak i na pracowniku spoczywa określona pula obowiązków. Ten drugi powinien nie tylko rzetelnie i starannie wykonywać powierzone mu zadania służbowe, ale również dbać o dobro zakładu pracy. Główne obowiązki ciążące na pracowniku wymienione zostały w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 100 § 2 każdy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę jest zobowiązany w szczególności:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Zgodnie z powyższym, jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbać o dobro firmy, w której on pracuje. Troska o zakład pracy może przy tym przejawiać się na różnych płaszczyznach – pracownik powinien zachować w tajemnicy wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby spowodować szkody dla pracodawcy czy też wykonywać swoje obowiązki z należytą uwagą i w sposób staranny.

Możliwe zwolnienie dyscyplinarne

W niektórych sytuacjach możliwe jest zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia również z uwagi na fakt, że pracodawca przestał mieć do swojego podwładnego zaufanie. Takie zwolnienie musi być jednak właściwie umotywowane – podmiot zatrudniający musi mieć do niego solidne podstawy. Najczęściej takie sytuacje mają miejsce wówczas, gdy pracownik w sposób ciężki naruszył swoje obowiązki. Wówczas możliwe jest powołanie się przez pracodawcę na art. 52 § 1 Kodeksu pracy, który przewiduje właśnie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Szukasz pracy?
Dodana

Monter nawierzchni kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  • Wielkopolskie
Dodana

Spawacz 136/138

ANTHEA sp. z o.o.

  • Gdynia
  • 8 200-12 400 zł / mc
Dodana

Kiedy pracodawca traci zaufanie?

Fakt, że pracodawca przestał ufać swojemu pracownikowi może być skutkiem różnorodnych sytuacji. Warto wiedzieć, że chodzi tu przede wszystkim o niewłaściwe zachowanie się pracownika. To zaś nie zawsze musi łączyć się z jego winą. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez specjalistów w literaturze, rozpatrywanie takich spraw nie jest proste i zależy od wielu czynników. Wśród tych elementów, które należy brać pod uwagę wymienia się między innymi zajmowane przez pracownika stanowisko, charakter wykonywanych przez niego czynności służbowych czy nawet branżę, w jakiej działa pracodawca. W praktyce może okazać się, że pracownik naruszył swoje obowiązki, ale nie można mu przypisać winy (nie jest możliwe zwolnienie bez wypowiedzenia). W takiej jednak sytuacji osoba zatrudniona nie powinna jednak oczekiwać, że jej przełożony będzie chciał kontynuować współpracę.

Znaczenie Zaufania w Relacji Pracownik-Pracodawca

Jako pracownik, warto zrozumieć, jak ważne jest zaufanie w miejscu pracy. Pracodawcy przywiązują dużą wagę do zaufania między nimi a pracownikami. To fundament silnego i zdrowego związku zawodowego, kluczowy dla sukcesu każdej organizacji. Gdy pracodawcy ufają swoim pracownikom, tworzy się pozytywna atmosfera pracy, zwiększa się produktywność i wzrasta morale zespołu.

"Rozumienie obowiązków pracownika oraz zaufania w relacji z pracodawcą jest kluczowe do sukcesu i zrozumienia odpowiedzialności w miejscu pracy."

Odbudowa Zaufania po Naruszeniu

Jeśli zaufanie między pracodawcą a pracownikiem zostało nadszarpnięte, możliwe jest je odbudować zaangażowaniem i wzajemnym zaufaniem. Pracodawcy powinni udzielić pracownikom jasnych informacji zwrotnych, wskazując obszary, w których zaufanie zostało naruszone, oraz określając, jakie kroki mogą zostać podjęte, by naprawić sytuację. Z drugiej strony, pracownicy powinni wziąć odpowiedzialność za swoje działania, okazać żal, jeśli to konieczne, i podjąć kroki w celu odzyskania zaufania pracodawcy.

Balansowanie zaufania i odpowiedzialności

Choć zaufanie jest istotne, nie powinno przesłaniać potrzeby odpowiedzialności w miejscu pracy. Pracodawcy powinni wyznaczać jasne oczekiwania i oczekiwać od pracowników odpowiedzialności za ich działania i zachowanie. Pracownicy z kolei powinni rozumieć, że zaufanie nie jest zgodą na działanie bez odpowiedzialności; to fundament, na którym opiera się odpowiedzialność.

Stanowisko sądu najwyższego

O możliwości rozwiązania zawartej umowy o pracę z uwagi na utratę zaufania do pracownika przez pracodawcę wypowiedział się również Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu wyroku z dnia 28 kwietnia 1997 roku (sygn. akt I PKN 118/97) wskazał, że zawarte w art. 100 § 2 Kodeksu pracy obowiązki pracownika to zaznaczenie zasady lojalności pracownika względem pracodawcy. Z tej reguły wynika „obowiązek powstrzymania się pracownika od działań zmierzających do wyrządzenia pracodawcy szkody, czy nawet ocenianych jako działania na niekorzyść pracodawcy”.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

4 komentarze

3000zł

3000zł

Mariusz Latocha
Prac.  OP

Prac. OP

Gdy pracodawca przestaje ufać pracownikowi...to bardzo "zła" sprawa. Czasami kończy się to zwolnieniem takiego pracownika. i to zgodnie zobowiązującymi przepisami.
przełozony WA

przełozony WA

Zaufanie pracodawcy do pracownika to bardzo ważna sprawa. Gdy pracodawca przestaje ufać pracownikowi, to na pewno takiego pracownika zgodnie z przepisami będzie chciał zwolnić.
Juna

Juna

Spójrz na zadania, które wykonują pracownicy, zwłaszcza te monotonne, które im przeszkadzają. Poświęcenie czasu na znalezienie rozwiązań, które mogą zautomatyzować lub przyspieszyć te zadania.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka