Pracodawca powinien chronić wynagrodzenie za pracę

Pracodawca powinien chronić wynagrodzenie za pracę
Wypłacanie wynagrodzenia za pracę w określonych terminach jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. W jaki sposób powinien on chronić pensję swojego podwładnego? Co należy wiedzieć o wypłacaniu wynagrodzeń swoim pracownikom?

Ochrona prawna wynagrodzenia jest szczególna. Dzieje się tak dlatego, że spełnia ono najczęściej funkcję alimentarną, czyli jest głównym źródłem utrzymania zarówno pracownika, jak i jego rodziny. Z tego też względu ustawodawca przykłada dużą rolę do właściwej ochrony wynagrodzenia, jakie przysługuje osobom świadczącym pracę. Warto przy tym wiedzieć,że ta prawna ochrona obejmuje kilka aspektów.Mowa tu odpowiednio o:

  • szczegółowym określeniu zasad jego wypłacania,
  • ograniczeniu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia,
  • ograniczeniu w dysponowaniu wynagrodzeniem przez samego pracownika.

Podstawową kwestią jest to, że pracodawca jest zobowiązany do dokonania obliczenia wysokości wynagrodzenia, jakie przysługuje jego podwładnemu. Jednocześnie ten, zgodnie z art. 85 § 5 Kodeksu pracy może żądać, aby jego przełożony udostępnił mu do wglądu dokumentu, na podstawie których obliczone zostało jego wynagrodzenie.

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest też to, że powinien on określić zarówno termin, jak porę czy miejsce wypłaty wynagrodzenia. Możliwe jest ich zawarcie zarówno w regulaminie pracy, jak i przepisach płacowych. Ten podmiot zatrudniający, który nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy powinien pamiętać, że musi poinformować swojego podwładnego na piśmie ? i to w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę ? właśnie o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia. Takie zobowiązanie nakłada na niego ustawodawca w art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Do rąk pracownika

Ochrona wynagrodzenia za pracę realizowana jest również przez jego wypłatę wyłącznie osobom upoważnionym. Mowa tu przede wszystkim o pracowniku ? to do jego rąk powinna być wypłacana pensja. Jednocześnie trzeba pamiętać, że osoba zatrudniona ma prawo do upoważnienia innych osób do odbioru przysługującego mu wynagrodzenia. Szczególne uprawnienie, o czym warto wiedzieć, przysługuje z mocy prawa małżonkowi pracownika. Dotyczy to przede wszystkim tak zwanych przeszkód przemijających, czyli wyjazdu służbowego pracownika lub jego chwilowej niedyspozycji. Istotne jest jednak to, czy pracownik nie uczynił wyraźnego zastrzeżenia. Jeżeli tak, to pracodawca nie powinien wypłacić wynagrodzenia małżonkowi.

Tajemnica wynagrodzenia

Szczególną kwestią jest też tajemnica wynagrodzenia. Otóż, zgodnie z aktualnymi przepisami wypłata pensji powinna odbywać się w taki sposób, aby osoby trzecie nie mogły powziąć informacji o wysokości wynagrodzenia czy dokonywanych z niego potrąceniach. Tu sprawa nie jest oczywista ? to od pracodawcy zależy, jakie podejmie zabezpieczenia, które pozwolą mu na zrealizowanie tego przepisu. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ewentualne wyjawienie przez pracodawcę osobom trzecim bez zgody pracownika informacji o jego wynagrodzeniu jest naruszeniem jego dóbr osobistych.

Dodatkowa ochrona odnosi się do tego, że pensja powinna być pracownikowi wypłacana w formie pieniężnej, czyli gotówce. Wyjątkiem może być częściowe, choć nigdy w całości, spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż właśnie pieniężna. Taką możliwość dopuszczają przepisy prawa, ale ? zgodnie z art. 86 § 2 Kodeksu pracy ? jest to możliwe tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Potrącenia zgodnie z przepisami

Pracodawca musi też pamiętać o dokonywaniu ewentualnych potrąceń z wynagrodzenia. Te, jak wiadomo, są możliwe, niemniej jednak istotne jest to, że można ich dokonywać wyłącznie na podstawie konkretnych przepisów. Dla pracodawcy wiążący powinien być art. 87 Kodeksu pracy. Zgodnie z § 1 z wynagrodzenia za pracę ? po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ? podlegają potrąceniu wyłącznie następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne, które zostały przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Oznacza to, że katalog potrąceń, jakich może dokonywać pracodawca jest zamknięty i nie może on potrącać sum na poczet innych należności. 

Oceń ten wpis
Pracodawca powinien chronić wynagrodzenie za pracę
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Kokosz
2019-12-04, 12:34
Musi tak być. Z jakiej racji by miało być inaczej. Dobrze, że ja pracuję w firmie, gdzie taki sprawy są święte i nikt nie pomyśli by łamać jakieś podstawowe prawo pracownicze. To przecież musi być jakaś norma.
Aniela
2019-05-18, 07:47
Wszystko bardzo dokładnie jest napisane w tym artykule. Faktycznie u nas w zakładzie nikt nie wie, ile zarabia inny pracownik.
szef
2019-05-02, 12:44
Musisz dokładnie rejestrować wszystkie wynagrodzenia wypłacane lub należne pracownikom. Wszelkie konta i inne informacje wymagane do przechowywania muszą znajdować się na terenie PL. Coś o tym wiem.
Mona2
2019-04-01, 18:06
Jeżeli szef jest fear wobec pracownika i na odwrót to można powiedzieć, że wszystko jest ok. Jeżeli szef szanuje pracę i daje korzyści z jej dobrego wykonania to także motywacja daje skutek i wszyscy są zadowoleni.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.