Pracownik w podróży służbowej

Pracownik w podróży służbowej
Zdarza się, że firma musi wysłać pracownika w podróż służbową. Wydanie takiego polecenia pracownikowi przez pracodawcę jest związane z koniecznością pokrycia przez niego kosztów, które wiążą się z podróżą służbową. Na co może liczyć pracownik, który szykuje się do wyjazdu służbowego?

Kwestie podróży służbowej są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Przepisy, które znajdują się w tym rozporządzeniu ? jak sama nazwa wskazuje ? dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej. Oznacza to, że pozostali pracodawcy mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania swoim podwładnym należności z tytułu podróży służbowej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Najczęściej takie zapisy znaleźć można w regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę wówczas, gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy.

 

Jak podróżuje pracownik?

Wyjazd służbowy wiąże się zawsze z koniecznością skorzystania przez oddelegowanego pracownika ze środków transportu. Taki powinien przy tym określić pracodawca. Na wniosek pracownika strony mogą ustalić, że zatrudniony będzie podróżował prywatnym środkiem transportu ? samochodem, motorem czy motorowerem. Jednocześnie jednak pracodawca nie może narzucić osobie zatrudnionej wykorzystania jego prywatnego samochodu. Co więcej, ustalenie, że pracownik będzie wykorzystywał swój własny środek transportu jest równoznaczne z przyznaniem mu środków na pokrycie choćby kosztów benzyny.

 

Co z kosztami?

Każdemu pracownikowi, który wybiera się na służbowy wyjazd przysługują określone świadczenia pieniężne. Mowa tu przede wszystkim o:

  • diecie (środki niezbędne na pokrycie kosztów żywności),

  • zwrocie kosztów za przejazdy, dojazdy środkami komunikacji miejskiej, noclegi i inne udokumentowane wydatki.

Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest, że zwrot kosztów, jaki przysługuje jego podwładnemu powinien być udokumentowany. Oznacza to, że pracownik jest zobowiązany okazać bilety lub faktury. Zwrot kosztów należy się mu przy tym nie tylko za podróż środkiem transportu, ale również za inne wydatki, które są bezpośrednio związane z podróżą. Dodatkowo, pracodawca będzie zobowiązany przyznać zwrot kosztów za przejazd w dniu wolnym od pracy środkiem transportu do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika (ale tylko wówczas, gdy mowa o podróży krajowej, która trwała co najmniej 10 dni).

To Cię powinno też zainteresować: Delegacja

 

Jak rozliczyć delegację?

Każdy z pracowników ma obowiązek rozliczenia kosztów podróży służbowej. Warto wskazać, że od chwili jej zakończenia ma na to 14 dni. Aby pracodawca wiedział, ile powinien pracownikowi wypłacić, podwładny jest zobowiązany do załączenia rachunków, faktur czy biletów. Nie ma zaś obowiązku przedstawiania rachunków za posiłki. Dzieje się tak dlatego, że punkt ten nie dotyczy wydatków objętych ryczałtami.

Warto przy tym pamiętać, że nieco inaczej postępuje pracownik, który w czasie podróży służbowej korzystał z prywatnego samochodu osobowego, motocykla czy motoroweru. W takim przypadku zwrot kosztów następuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, którą ustala pracodawca.

 

Co z noclegiem?

Pracownikowi przysługuje również zwrot kosztów za nocleg. Przy podróży służbowej kwota za jedną noc nie może przekraczać dwudziestokrotności stawki diety, czyli 600 złotych. Oddelegowany pracownik rozlicza się w podobny sposób, jak wyżej ? przedstawia niezbędne dokumenty (rachunki), które potwierdzają, że korzystał on z noclegu. Trzeba przy tym wskazać, że w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni pracownikowi noclegu, ten zaś nie przedstawi rachunku za nocleg, może liczyć wyłącznie na ryczałt za każdy nocleg i to w wysokości 150% diety (45 złotych). Dodatkowo ryczałt ten dotyczy tylko noclegów, które trwały minimum 6 godzin w godzinach od 21 do 7. 

Oceń ten wpis
Pracownik w podróży służbowej
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Marlena
2019-12-05, 09:50
Jeżeli reguły są jasne to nic się nie zrobi. Można w wielu organizacjach chyba tylko wpływać na regulamin i ustalenia. Przecież gdyby ktoś jeszcze miał na tym być stratny to byłoby to bez sensu.
Bielam
2019-05-29, 09:46
Wyjeżdżam często na delegacje krajowe i zagraniczne. Znam swoje obowiązki przepisy. Wiem za co mam dostać zwrot. Dostaję zaliczkę na wyjazd od księgowej. Jak wracam - to szybko się rozliczam min. z noclegów, bo nieraz są droższe. Wiem, że mam na to czas 14 dni, ale rozliczam się jak tylko wracam. na wszystko mam faktury.
Izabela
2019-05-18, 13:59
Jeśli jestem w podróży służbowej to wiem doskonale, że nie mogę być stratna za dojazd, jedzenie czy nocleg. Za co jest zwrot pieniędzy, to jest ujęte w wykazie regulaminu, który jest u nas w zakładzie. Tego nie wiedziałam -" Przy podróży służbowej kwota za jedną noc nie może przekraczać dwudziestokrotności stawki diety, czyli 600 złotych", coście ujęli w tym artykule.
Heniek
2019-05-02, 13:48
Bądź cierpliwy: jeśli wybrałeś właściwą osobę, której powierzysz zadanie, a delegujesz prawidłowo, przekonasz się, że szybko staje się kompetentny i wiarygodny.
Mowa
2019-04-16, 11:51
Podróż służbowa to wyjazd pracownika na polecenie kierownika przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucji, organizacji na określony czas do innej lokalizacji w celu wykonania oficjalnego zlecenia poza miejscem stałego zatrudnienia.
Miłosz
2019-04-02, 11:07
Wyjazdy służbowe są opłacalne. Problem jest tylko taki, że jak wypadają nagle to trzeba szybko przeorganizować swoje życie prywatne, a każdy ma przecież inne obowiązki w życiu.
Luki
2019-03-30, 16:44
W sektorze prywatnym jednak może pracodawca regulować to po swojemu. Często delegacja czy inne dodatki są także powiązane z systemem motywacyjnym i wtedy może być inaczej.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.