Pracodawca - prawa i obowiązki

Pracownik Młodociany: Obowiązki Pracodawcy, Zatrudnianie i Wynagrodzenie

7 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

5 komentarzy
Pracownik Młodociany: Obowiązki Pracodawcy, Zatrudnianie i Wynagrodzenie
Poradnik dla pracodawców na temat zatrudniania młodocianych, w tym obowiązki, wynagrodzenie i bezpieczeństwo.

W pierwszej kolejności należy odwołać się do definicji pracownika młodocianego, aby wiedzieć, o kogo właściwie chodzi. Ustawodawca, w art. 190 Kodeksu pracy, stwierdził, że młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Jednocześnie zabronione jest zatrudnianie osób poniżej 16-go roku życia. Warto też pamiętać, że w tym zakresie przewidziana jest duża zmiana. Otóż, zgodnie z nową regulacją, przepis ten od dnia 1 września 2018 roku, będzie definiował młodocianego jako osobę, która ukończyła 15 rok życia, a nie przekroczyła 18 lat.

Powyżej wskazano, że osób poniżej 16-go roku życia nie można zatrudniać. Każdy pracodawca powinien wiedzieć, że od zasady tej istnieją odstępstwa. Mowa o rozporządzeniach przygotowanych w porozumieniu przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Oświaty i Wychowania, w których określiło zatrudnianie młodocianych, którzy to nie ukończyli gimnazjum, nie posiadają kwalifikacji zawodowych do odbycia przygotowania zawodowego, nie mają 16 lat, ale ukończyli lub też nie ukończyli szkoły podstawowej.

Sposób zatrudniania młodocianych

Zatrudnianie młodocianych pracowników różni się od standardowych procedur zatrudnienia i wymaga szczególnej uwagi. Proces ten obejmuje weryfikację wieku, zdolności oraz kwalifikacji młodocianego. Jako pracodawca, należy również zwrócić uwagę na specjalne przepisy dotyczące godzin pracy, warunków pracy, i świadczeń socjalnych dla młodocianego pracownika. Zrozumienie i przestrzeganie tych wytycznych może znacząco zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów i wzmocnić reputację firmy.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracownika młodocianego

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracownika młodocianego jest priorytetem dla każdego odpowiedzialnego pracodawcy. Należy zapewnić odpowiednie szkolenie z zakresu BHP oraz dostosować środowisko pracy do specyfiki młodocianego pracownika. Regularne oceny ryzyka, dostosowanie sprzętu i narzędzi, oraz monitorowanie warunków pracy są kluczowe dla zapewnienia, że młodociani pracownicy są odpowiednio chronieni i wspierani w swoim rozwoju zawodowym.

Rozwijanie kompetencji pracownika młodocianego

Szukasz pracy?

Grafik

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Śląskie
Dodana

Specjalista sprzedaży elektroniki i automatyki przemysłowej (B2B)

AMTEK, spol. s r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 • Mazowieckie
 • 7 000-9 000 zł / mc
Dodana

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Jaworze
 • 24-25 zł / h
Dodana

Asystent biurowy

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Młodociani pracownicy często zaczynają swoją karierę zawodową, dlatego inwestycja w ich rozwój i edukację jest kluczowa. Pracodawcy powinni oferować programy szkoleniowe, praktyki oraz możliwości rozwoju, które są dostosowane do potrzeb i celów młodocianego pracownika. Takie podejście nie tylko wspiera rozwój zawodowy młodzieży, ale również buduje lojalność i zadowolenie pracownika, co przekłada się na długoterminowe sukcesy firmy.

Zatrudnienie młodocianych

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa młodocianych można zatrudniać w dwóch przypadkach. Mowa o przyjęciu osoby młodocianej:

 • w celu przygotowania do zawodu (wówczas praca odbywa się w formie nauki zawodu lub też przyuczenia do wykonania określonej pracy zwłaszcza na stanowiskach robotniczych, które nie wymagają nauki do zawodu),
 • przy pracy lekkiej, czyli takiej, która nie jest związana z przygotowaniem zawodowym.

Niezależnie od tego, w jakim celu młodociany jest zatrudniany, pracodawca musi pamiętać, że może zatrudnić tylko osoby, które ukończyły gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie. W drugim przypadku chodzi o zaświadczenia od lekarza, w którym specjalista będzie stwierdzał, że brak jest przeciwwskazań do wykonywania przez osobę młodocianą prac określonego rodzaju, w szczególności, że praca danego rodzaju nie zagraża życiu młodocianego. Ustawodawca chroni w ten sposób zarówno życie, jak i zdrowie najmłodszych pracowników.
 

Aspekt Opis Ważność Zalecenia
Zatrudnianie Proces zatrudniania młodocianego pracownika. Wysoka Dokładna weryfikacja i zgodność z przepisami.
Zdrowie i Bezpieczeństwo Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa młodocianego pracownika. Kluczowa Szkolenia z BHP, dostosowanie środowiska pracy.
Rozwój Kompetencji Wsparcie w rozwoju umiejętności i kwalifikacji. Ważne Programy szkoleniowe i praktyki zawodowe.
Wynagrodzenie Wynagrodzenie zgodne z regulacjami dla młodocianych. Obowiązkowe Przestrzeganie przepisów dot. wynagradzania młodocianych.

Umowa z pracownikiem młodocianym

Zatrudnianie młodocianych wiąże się z koniecznością zawarcia umowy. Warto podkreślić, że o ile kontrakt z dorosłymi pracownikami nie musi być zawarty w formie pisemnej (niemniej w ten sposób można uchronić się przed szeregiem rozmaitych roszczeń), to w przypadku pracowników młodocianych taki wymóg jest koniecznością. Zgodnie z §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195§1 Kodeku pracy. Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający powinien zawrzeć w umowie wszystkie elementy, które wymagane są w przypadku zawarcia umowy z dorosłym pracownikiem. Ponadto, z uwagi na wiek zatrudnionego, ważne jest też uwzględnienie szeregu innych informacji, które wskazywać będą na fakt, iż młodociany pracownik zatrudniony został w celu przygotowania do zawodu. Wśród tych należy wymienić między innymi:

Rozumienie i przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych pracowników jest kluczem do sukcesu firmy i ochrony praw młodych pracowników.

 • rodzaj przygotowania zawodowego,
 • czas trwania, jak i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego pracownika młodocianego.

Takie skonstruowanie umowy pozwoli na wyeliminowanie wszelkich niedociągnięć. Kontrakt będzie też czytelny dla obu stron, zwłaszcza zaś dla pracownika młodocianego.

Umowa z pracownikiem młodocianym powinna być podpisana na czas nieokreślony. Innymi słowy mówiąc, pracodawca nie powinien umieszczać w treści umowy dodatkowych punktów, które wskazywać będą bezpośrednio na czas jej trwania. Z drugiej strony warto pamiętać, że od tej zasady istnieje wyjątek. Mowa o przepisach szczegółowych, które regulują zatrudnianie pracowników młodocianych.

Z przywołanego powyżej Rozporządzenia można wyczytać, że pracodawca, który zatrudnia w celu nauki do zawodu większą liczbę młodocianych i nie wynika to z jego potrzeb może zawierać z młodocianymi umowy o pracę na czas określony. W takim przypadku obowiązuje go jednak konieczność zachowania terminów, które określone zostały w §6 wyżej wymienionego Rozporządzenia Nauka zawodu nie trwa krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy. Inaczej, jeżeli młodociany nie otrzymał promocji do klasy programowo wyżej. Wówczas istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania nauki, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy. Dzięki temu młodociany ma szansę ukończenia nauki w szkole. Jeżeli pojawią się inne okoliczności losowe, przedłużenie takie jest również możliwe nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.Poradnik dla pracodawców na temat zatrudniania młodocianych, w tym obowiązki, wynagrodzenie i bezpieczeństwo.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne obowiązki pracodawcy wobec młodocianego pracownika?

Obowiązki pracodawcy obejmują m.in. weryfikację wieku, zapewnienie szkoleń BHP, dostosowanie środowiska pracy, i zgodność z przepisami dotyczącymi wynagrodzenia młodocianego.

Czy istnieją specjalne przepisy dotyczące wynagrodzenia młodocianego pracownika?

Tak, wynagrodzenie młodocianego pracownika musi być zgodne z regulacjami określonymi w prawie pracy.

Jaki wiek pracownika młodocianego jest odpowiedni do zatrudnienia?

Wiek pracownika młodocianego do zatrudnienia może się różnić w zależności od przepisów krajowych i rodzaju pracy.

Czy pracodawca musi zapewnić szkolenia dla pracownika młodocianego?

Tak, pracodawca musi zapewnić odpowiednie szkolenia, w tym szkolenia BHP, aby wspierać rozwój kompetencji młodocianego pracownika.

Jakie są najlepsze praktyki w zatrudnianiu młodocianych pracowników?

Najlepsze praktyki obejmują dokładną weryfikację, zgodność z przepisami, szkolenia, dostosowanie środowiska pracy, i wsparcie w rozwoju zawodowym młodocianego pracownika.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

5 komentarzy

Joasia

Joasia

U nas w zakładzie pracy pracują młodociani pracownicy. To osoby które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat . Znają swoje prawa i obowiązki z pewnością.
kadrowa

kadrowa

Każdy pracownik młodociany powinien znać swoje nie tylko prawa, ale i obowiązki. Młodociany pracownik to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat - warto to wiedzieć.
Kolega

Kolega

Pracownicy mają prawo do wykonywania pracy w bezpiecznym środowisku wolnym od zagrożeń w miejscu pracy i nadmiernego stresu. Młodzi tym bardziej są chronieni.
Irek

Irek

W różnych firmach nawet się to sprawdza. Jednak z pewnością nie jest to tak jak na amerykańskich filmach i jego polskich podróbkach, że nagle 14latek pracuje gdzieś.
Ola

Ola

Sam jestem takim pracownikiem i potwierdzam, że tak jest jak pisze. Dla wszystkich jednak co nie znają tematu może pomóc taki tekst bo wszystko jest napisane składnie i logicznie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka