Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Korzyści z zatrudnienia bezrobotnych przez urząd pracy

4 września 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 17 głosów

17 głosów

7 komentarzy
Korzyści z zatrudnienia bezrobotnych przez urząd pracy
Jeśli chcesz utworzyć nowe stanowisko pracy, odkryj korzyści z zatrudniania pracowników przez urząd pracy. Sprawdź możliwości dofinansowania wynagrodzenia.

Dofinansowanie z urzędu pracy na zatrudnienie pracownika

Współcześnie znacząca część firm, które zainteresowane są zatrudnieniem pracownika zamieszcza stosowną ofertę czy to w prasie branżowej, czy też na portalach związanych z tematyką pracy. Niekiedy, aby odciążyć dział kadr w firmie, szef decyduje się na podjęcie współpracy z zewnętrznym podmiotem specjalizującym się w przeprowadzaniu rekrutacji. W całym procesie często pomijany jest urząd pracy, który ma olbrzymi potencjał i przede wszystkim jest tym urzędem, do którego bezrobotni zwracają się w pierwszej kolejności. Taki stan rzeczy, jak wskazują specjaliści, może być związany z utartym stereotypem, jakoby w urzędach pracy zarejestrowane były osoby wyłącznie o niskich kwalifikacjach. Tymczasem jest odwrotnie, zaś korzystając z pośrednictwa urzędu pracy pracodawca może zyskać całkiem sporo.

Dofinansowanie stanowiska pracy

Jedną z korzyści płynących z korzystania z pomocy urzędu pracy jest możliwość otrzymania przez pracodawcę dofinansowania na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Szczegółowe informacje w tym zakresie znaleźć można w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku. W niektórych przypadkach będzie możliwe całkowite wyeliminowanie wydatków na utworzenie stanowiska pracy. Taka pomoc jest szczególnie ważna i doceniana zwłaszcza przez pracodawców, którzy dopiero otworzyli działalność gospodarczą lub prowadzą niewielką firmę. Warto przy tym dodać, że programów, które realizują urzędy pracy w ostatnich latach przybyło. Oznacza to, że na wsparcie liczyć może znacząca grupa pracodawców.

Warto wspomnieć, że utworzenie stanowiska pracy należy do obowiązków pracodawcy zatrudniającego kolejnego pracownika. Więcej informacji na ten temat można uzyskać: Koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy.

Jakie kroki poczynić?

Aby zatrudnić pracownika przez urząd pracy, konieczne jest złożenie w tej instytucji określonego wniosku, czyli po prostu oferty pracy. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy ze starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu o utworzeniu stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Ważnym punktem jest przygotowanie przyszłemu pracownikowi stanowiska pracy, które wyposażone będzie w niezbędne urządzenia czy maszyny. Ostatnim krokiem jest zawarcie odpowiedniej umowy ze skierowanym przez urząd bezrobotnym, który będzie wykonywał pracę na rzecz podmiotu zatrudniającego. To nieskomplikowana, choć nieco czasochłonna procedura, którą musi przejść każdy zainteresowany pracodawca.

Szukasz pracy?

Pracownik/czka Magazynu

FUNDACJA AKTYWIZACJA

  • Rzeszów
Dodana

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

  • Strumień
Dodana

OPERATOR MASZYN - produkcja śrub

BULTEN POLSKA S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Nowa Huta- zmiany noce

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Kraków
  • 26-28 zł / h
Dodana
Dodana

Dofinansowanie do pracownika? Pamiętaj o wniosku

Trzeba pamiętać, że nie każdy pracodawca może starać się o dofinansowanie z urzędu pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ważne jest, aby zainteresowany podmiot bardzo dokładnie wypełnił wniosek. Ponadto, musi on wykazać, że działalność gospodarczą prowadzi minimum sześć miesięcy. Niezbędne jest również oświadczenie, że wypłaca on pensje zatrudnionym pracownikom w terminie, na czas reguluje zobowiązania podatkowe oraz opłaca składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Pracodawca musi również wykazać, że nie zwolnił pracownika w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, zaś jego firma nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Powyżej wskazane informacje są jednak przykładowe i urząd pracy może żądać także innych dokumentów.

Zobowiązania pracodawcy przy zatrudnianiu przez urząd pracy

Gdy mowa o dofinansowaniu stanowiska pracy dla bezrobotnego, pracodawca - jak wskazano powyżej - podpisuje stosowaną umowę również ze starostą. W tej zobowiązuje się nie tylko zatrudnić bezrobotnego na pełen etat, ale również na określony okres, w tym wypadku mowa o 24 miesiącach. Warto też wiedzieć, że firma otrzyma zwrot wyłożonych środków dopiero wówczas, gdy przedłoży stosowne rozliczenie kosztów, które poniosła na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Pracodawca powinien też pamiętać, że w niektórych sytuacjach będzie mógł ubiegać się o jednorazowy zwrot kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika. W tym wypadku również konieczne jest spełnienie odpowiednich przesłanek.

Dotacje z urzędu pracy na zatrudnienie

Dla wielu pracodawców, dotacje z urzędu pracy na zatrudnienie stanowią atrakcyjną możliwość wsparcia finansowego. Urzędy pracy oferują różnorodne formy dofinansowania, które mają na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych. Dzięki temu, pracodawca może znacząco zredukować koszty związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia w regionie.

Dofinansowanie na pracownika z urzędu pracy

Dofinansowanie do pracownika jest bardzo atrakcyjną opcją dla wielu pracodawców, którzy myślą o powiększeniu załogi swoich pracowników, ale nie są przekonani, czy uda im się udźwignąć związane z tym koszta, ponieważ ich firma np. dopiero się rozwija. Tacy przedsiębiorcy powinni zainteresować się dofinansowaniem ofertowanym przez nasze państwo.

Dofinansowanie z urzędu pracy na zatrudnienie pracownika to nie tylko refundacja składek ZUS, ale również pensji pracownika. Dodatkowym zastrzykiem gotówki dla przedsiębiorcy decydującego się dopiero utworzyć nowe stanowisko pracy dla osoby zarejestrowanej na bezrobociu jest tzw. dodatek na stanowisko. Wynosi on maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie będzie to około 22 tysięcy złotych. Zwrot wydatków na ustanowienie takiego stanowiska pracy może dotyczyć przedsiębiorców prowadzących firmę od przynajmniej pół roku oraz niezalegających z żadnymi podatkami czy opłatami względem swoich kontrahentów.

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie osoby bezrobotnej z urzędu pracy może przynieść pracodawcy konkretne korzyści finansowe. Jednym z nich jest możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia nowo zatrudnionej osoby. W zależności od regionu i specyfiki programów wsparcia, refundacja może pokrywać znaczną część kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika. Warto zwrócić uwagę na aktualne oferty i programy wsparcia, które są dostępne w lokalnych urzędach pracy.

<p>

Skorzystaj z dofinansowań i wsparcia urzędu pracy przy zatrudnianiu, aby zyskać wykwalifikowanych pracowników i znacząco zredukować koszty.
</p>

Dofinansowanie - urząd pracy a kodeks pracy

Czy zatrudniając pracownika z urzędu pracy i biorąc na niego dofinansowanie, pracodawcę obowiązują przepisy Kodeksu Pracy? Tak, pracodawca będzie zobowiązany do przestrzegania zapisów w Kodeksie Pracy.

Zatrudnienie pracownika z urzędu zatrudnienia to szereg korzyści dla firmy. Jest to na przykład brak konieczności płacenia wynagrodzenia dla stażysty z urzędu pracy, zwrot kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy, możliwość otrzymania premii za przygotowanie zawodowe dorosłych, uzyskanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie lub refundację wydatków na pensje dla nowego pracownika.

Zdecydowanie najczęściej pracodawcy zaczynają korzystać z pomocy finansowej w zakresie zatrudnienia pracowników od skorzystania ze stażysty z urzędu pracy. Jest to najprostsza forma uzyskania pracownika bez ponoszenia kosztów. Tym bardziej, że nie będzie on stricte zatrudniony w zakładzie pracy, a w urzędzie.

Zatrudnianie bezrobotnych z urzędu pracy

Zatrudnianie bezrobotnych z urzędu pracy to nie tylko korzyści finansowe, ale także szereg innych udogodnień. Pracodawcy mają dostęp do szerokiej bazy kandydatów, którzy przeszli różne szkolenia i kursy zawodowe. Dzięki temu, można znaleźć pracownika idealnie dopasowanego do potrzeb firmy. Ponadto, urzędy pracy często oferują wsparcie w zakresie dokumentacji kadrowej oraz informowania urzędu o zatrudnieniu, co znacząco ułatwia proces rekrutacji.

Korzyści z zatrudnienia osoby bezrobotnej

Zatrudnienie osoby bezrobotnej to nie tylko wsparcie finansowe w postaci dofinansowania wynagrodzenia czy stworzenia miejsca pracy. To także szereg innych korzyści, takich jak: dostęp do wykwalifikowanych pracowników, którzy przeszli szkolenia zawodowe, możliwość skorzystania z programów wsparcia dla pracodawców, a także pozytywny wpływ na wizerunek firmy jako pracodawcy odpowiedzialnie podchodzącego do problemu bezrobocia. Co więcej, urząd pracy refunduje część kosztów związanych z zatrudnieniem, co stanowi dodatkową zachętę dla pracodawców do korzystania z tej formy wsparcia.

To może Cię również zainteresować

Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są korzyści z zatrudnienia osoby bezrobotnej?

Korzyści to m.in. dostęp do wykwalifikowanych kandydatów, wsparcie finansowe w postaci dofinansowań oraz pozytywny wizerunek firmy.

Czy mogę otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika z urzędu?

Tak, urzędy pracy oferują różne formy dofinansowania wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników.

Jakie są zasady zatrudniania bezrobotnych z urzędu pracy?

Zatrudnienie przez urząd pracy wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, podpisania umowy oraz przygotowania stanowiska pracy dla nowego pracownika.

Czy mogę liczyć na dotacje z urzędu pracy na zatrudnienie?

Tak, urzędy pracy oferują dotacje na zatrudnienie, które mają na celu wsparcie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Jakie są korzyści z zatrudniania bezrobotnych dla pracodawcy?

Pracodawcy zyskują dostęp do szerokiej bazy kandydatów, wsparcie finansowe oraz pomoc w zakresie dokumentacji kadrowej.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

7 komentarzy

Stylowa

Stylowa

Pracownik może złożyć wypowiedzenie jeśli chce zrezygnować . Tak miała koleżanka . A pracodawca nie ponosił żadnych kosztów o ile mi wiadomo .
comandose

comandose

A czy pracownik może Złożyć wypowiedzenie jeśli chce iść do innej pracy ?Wtedy pracodawca poniesie koszta
Nata

Nata

A czy zatrudniajac pracownika zarejestrowanego jako osoba poszukujaca pracy pracodawca otrzyma dofinansowanie do pensji pracownika czy tylko dofinansowanie wyposazenia?
Londzin

Londzin

Korzyści jakieś są i wile osób z tego korzysta. W końću ktoś wymyślił takie ramy i niektórzy wiedzą jak to wykorzystać do własnych celi. Koszty to w końcu koszty.
Albin

Albin

Nie wiedziałem, że jak pracodawca zatrudni pracownika poprzez UP, ma korzyści. Wpis w artykule godny uwagi.
madam

madam

Dla firmy pewnie tak, bowiem w takim układzie urząd w pewnym sensie działa jak rekrutacja, czy agencja zatrudnienia. W wielu przypadkach to także niższe koszty i place.
Fenicjanka

Fenicjanka

Z pewnością część pracodawców woli zabrać osobę z urzędu pracy. W pewien sposób jest ona zainteresowana konkretnymi osobami już sprawdzonymi przez taki urząd.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka