Przepisy BHP

Kompleksowy przewodnik BHP: zasady, obowiązki i szkolenia

12 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 23 głosy

23 głosy

8 komentarzy
Kompleksowy przewodnik BHP: zasady, obowiązki i szkolenia
Poznaj kluczowe zadania Służby BHP, zrozum jak przepisy wpływają na rolę pracodawcy i dowiedz się więcej o szkoleniach BHP dla pracowników tymczasowych.

Służba BHP - czym jest oraz jakie są jej zadania?

Służba BHP, inaczej służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, to specjalistyczna jednostka w każdym zakładzie pracy, która ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo pracowników. Działa na podstawie przepisów prawnych, regulujących kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej zadania obejmują m.in. identyfikację i ocenę zagrożeń zawodowych, opracowywanie procedur bezpieczeństwa, nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP przez pracowników, a także szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach tych obowiązków, służba BHP pełni funkcje doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe.

Zakres obowiązków służby BHP

Służba BHP pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, realizując wiele zadań w tym zakresie. Do jej kluczowych obowiązków należy regularne przeprowadzanie przeglądów warunków pracy. Ich celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla pracowników i zapewnienie, że są one odpowiednio niwelowane. Ponadto, służba BHP jest uprawniona do kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń, co pozwala ocenić, czy są one bezpieczne do użytku. Kolejnym istotnym elementem ich pracy jest sprawdzenie, czy środki zapobiegające wypadkom są stosowane prawidłowo i czy procedury bezpieczeństwa są właściwie przestrzegane. Służba BHP odgrywa również ważną rolę doradczą, wspierając pracodawcę w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników, a także pomagając w organizacji i prowadzeniu szkoleń BHP.

Pytanie dotyczące BHP Odpowiedź
Czym jest służba BHP i jakie są jej zadania Służba BHP to specjalistyczna jednostka w zakładzie pracy, odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy. Jej zadania obejmują identyfikację zagrożeń, opracowywanie procedur, kontrolę przestrzegania przepisów BHP oraz szkolenia pracowników.
Obowiązki pracodawcy wobec służby BHP Pracodawca ma obowiązek utworzenia służby BHP, jeśli zatrudnia powyżej 100 pracowników. Powinien zapewnić odpowiednie zasoby, szkolenia oraz współpracę w zakresie BHP.
Szkolenia BHP pracowników tymczasowych Szkolenia BHP są obowiązkowe dla pracowników tymczasowych, aby przygotować ich do wykonywania zadań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Inspektor BHP - rola i odpowiedzialność Inspektor BHP ma za zadanie monitorowanie i kontrolę przestrzegania przepisów BHP, identyfikację zagrożeń oraz doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Służba BHP spoza zakładu Pracodawcy, którzy nie mogą utworzyć wewnętrznej służby BHP, mogą zlecić zadania specjalistom zewnętrznym, spełniającym wymogi kwalifikacyjne i szkoleniowe.

Ilu pracowników zazwyczaj pracuje w służbie BHP? - Zrozumienie struktury

Szukasz pracy?

Praca na produkcji karmy dla zwierząt

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia
  • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Praca w Holandii - Pielęgnacja kwiatów - Praca od zaraz

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia
  • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Kierownik Magazynu

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

  • Bielsko-Biała
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Liczba pracowników służby BHP w danej firmie zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od rozmiarów zakładu pracy i charakteru wykonywanych w nim prac. Istnieją jednak pewne normy, które zalecają określony stosunek liczby pracowników służby BHP do ogólnej liczby zatrudnionych. W przypadku większych firm, zazwyczaj przewiduje się zatrudnienie co najmniej jednego specjalisty BHP na określoną liczbę pracowników.

Szkolenia BHP dla pracowników tymczasowych

Szkolenia BHP są nieodłącznym elementem procesu zatrudnienia dla każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę. To wymaganie obejmuje również pracowników tymczasowych, którzy według przepisów muszą otrzymać odpowiednie przygotowanie do bezpiecznego wykonywania powierzonych im obowiązków.

Czy Twój pracodawca jest specjalistą BHP?

Warto też zauważyć, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w niektórych przypadkach to sam pracodawca może wykonywać zadania służby BHP. Aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie kilku przesłanek. Pierwszą kwestią jest to, aby podmiot zatrudniający posiadał ukończone szkolenie, które będzie go upoważniać do wykonywania takiej służby. Ponadto, w zakładzie pracy musi pracować do 10 lub 20 pracowników. W drugim wypadku zakład pracy zgodnie z art. 23711 § 2 pkt. 2 Kodeksu pracy jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest priorytetem. Dbałość o przestrzeganie zasad BHP oraz regularne szkolenia dla pracowników są niezbędne dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami środowiska pracy.

Specjaliści spoza zakładu

Przy omawianiu konieczności powołania służby BHP w zakładzie pracy należy wskazać na art. 23711 § 2 Kodeksu pracy. Otóż, zgodnie z jego brzmieniem pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Muszą oni jednak spełniać wymagania kwalifikacyjne i ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp. Część pracodawców odnosi ten artykuł do całego § 1 omawianej normy i wówczas twierdzi, że istnieje możliwość zatrudnienia wyłącznie specjalistów spoza zakładu pracy. Z takim poglądem nie zgadzają się osoby zajmujące się tematyką prawa pracy, które jednoznacznie wskazują, że art. 23711 § 1 Kodeksu pracy obliguje do utworzenia służby bhp każdego pracodawcę, który zatrudnia powyżej 100 pracowników.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy

Rozbieżności na temat tego, czy podmiot zatrudniający ponad 100 osób może korzystać z usług specjalisty spoza zakładu pracy, czy też jest zobowiązany do utworzenia służby bhp, mogą być linią obrony pracodawcy, który zdecydował się na drugie rozwiązanie. Trzeba przy tym wskazać na stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 maja 2009 roku. Zgodnie z zaprezentowanym poglądem, pracodawca zatrudniający ponad 100 osób ma obowiązek zatrudnić pracownika, który posiada niezbędne kwalifikacje i to w oparciu o umowę o pracę. Z drugiej strony, rozbieżności w orzecznictwie pozwalają pracodawcy na bronienie swojego stanowiska, że korzysta on z usług firmy zewnętrznej, gdyż nie ma możliwości zatrudnienia pracownika służby bhp lub nie istnieje możliwość przesunięcia kompetentnego pracownika do niej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie BHP

Pogląd, że pracodawca nawet, gdy zatrudnia powyżej 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom, którzy nie są pracownikami zakładu pracy przedstawił choćby Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 października 2011 roku. Stwierdził on, że podmiot zatrudniający może uwolnić się od obowiązku tworzenia służby bhp, ale wypełnić musi określone przesłanki. Przede wszystkim mowa tu o konieczności wykazania, że dokonał on takiego wyboru, gdyż nie miał możliwości zatrudnienia kompetentnego pracownika. Ważny jest przy tym fakt, że pracodawca podjął próbę zatrudnienia takiego, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie udało się wśród kandydatów wyłonić osoby, która posiadałaby odpowiednie kwalifikacje.

To może Cię również zainteresować

Przepisy BHP - praktyczne zastosowanie

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest służba BHP i jakie są jej zadania?

Służba BHP to dział lub osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Do zadań służby BHP należy kontrola warunków pracy, doradztwo dla pracodawcy oraz organizacja szkoleń BHP.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, co obejmuje utrzymanie sprzętu w dobrym stanie, zastosowanie odpowiednich środków ochrony oraz organizację regularnych szkoleń BHP.

Czy szkolenia BHP są obowiązkowe dla pracowników tymczasowych?

Tak, szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, w tym pracowników tymczasowych. Każdy pracownik musi być odpowiednio przygotowany do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków.

Czy służba BHP może być zewnętrzna?

Tak, wiele firm korzysta z usług zewnętrznych firm BHP. To jest szczególnie powszechne w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, które nie mają własnego działu BHP.

Jakie są wytyczne Głównego Inspektoratu Pracy w zakresie BHP?

Główny Inspektorat Pracy wydaje wytyczne dotyczące przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy. Wytyczne te obejmują, między innymi, prawidłową kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz prawidłowe przeprowadzanie szkoleń BHP.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

8 komentarzy

nauczycieklka

nauczycieklka

Pracuję w szkole. Mamy dyżury na przerwach i dbamy o bezpieczeństwo dzieci. Na lekcjach za dzieci odpowiada uczący. Jest w naszej szkole Społeczny Inspektor Pracy. O ile zaistnieje jakiś wypadek, sporządza protokół z takiego wydarzenia. Jest nas w szkole 22 nauczycieli i dlatego nie jest potrzebna żadna służba BHP.
Maro

Maro

Nasza firma realizuje program szkoleń przez pracowników ds. Bezpieczeństwa, ochrony zdrowia w pracy. Wszystkie firmy mają przecież obowiązek by takie coś stosować i codziennie wdrażać w życie w pracy i jej środowisku.
Donat23

Donat23

W tym celu zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w każdej firmie musi być dostosowane do humanitarnych potrzeb pracowników. I rzeczywiście, coraz więcej firm upewnia się, że tak się dzieje.
Zorro

Zorro

Obowiązkiem jest również podjęcie odpowiednich środków, aby zapobiec ryzyku zranienia jakiejkolwiek osoby podczas budowy, co obejmowałoby personel, uczniów / studentów i osoby odwiedzające lokal.
Kasia

Kasia

W procesy związane z ochroną zdrowia pracowników zaangażowani są szefowie poszczególnych działów, lekarze i specjaliści ds. ochrony pracy, a także służby bezpieczeństwa.
BHPowiec

BHPowiec

Osoby aktywne zawodowo spędzają średnio około jednej trzeciej swojego czasu pracy. Zatrudnienie i warunki pracy mają duży wpływ na równość w zdrowiu. Dobre warunki pracy mogą stworzyć ochronę i status społeczny, a także możliwości rozwoju osobistego i ochrony przed fizyczną i psychospołeczną napaścią.
hurt detal

hurt detal

Często firmy zewnętrzne coś takiego prowadzą jak nie jest to realizowane w samym zakładzie. Chyba zależy takie coś od wielkości miejsca pracy. Nie trzeba w małym miejscu mieć takiego specjalisty.
Magda Radocza

Magda Radocza

U nas BHP było po paru latach :) Pracowałam ponad dwa lata i sobie przypomnieli, że nie mam szkolenia. Ciekawe jest jednak, że w każdym zakładzie sa inne sytuacje z tym związane. Rzumiem, że inna specyfika pracy, ale jednak.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka