Pracownik - prawa i obowiązki

Istota strajku

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

4 komentarze
Istota strajku
Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od pracy. Celem jego zorganizowania jest rozwiązanie sporu zbiorowego. W jakich sytuacjach może on być zorganizowany? Czy każdy pracownik musi wziąć w nim udział? I wreszcie, czy zatrudnionym, którzy zdecydowali się wziąć w nim udział przysługuje wynagrodzenie?

Spis treści

Choć o strajku nie decyduje pojedynczy pracownik, to trzeba pamiętać, że każdy zatrudniony indywidualnie wybiera, czy chce wziąć udział w strajku, czy też powstrzymać się od udziału w nim. Na taki fakt wskazuje art. 18 wyżej wymienionej ustawy: ?Udział w strajku jest dobrowolny?. Warto jednak przy tym pamiętać, że nie jest dopuszczalne zaprzestanie pracy na wszystkich stanowiskach pracy. Mowa tu o takich, na których ewentualne zaniechanie pracy zagroziłoby życiu lub zdrowiu ludzkiemu czy też bezpieczeństwu państwa. Jednocześnie, prawo do strajku nie przysługuje wszystkim pracownikom, w tym również tym, którzy zatrudnieni są w organach własny państwowej, administracji rządowej, sądach czy też prokuraturze. Za czas strajku pracownikom nie przysługuje wynagrodzenie.


Rodzaje strajku

Szukasz pracy?

Pracownik dostaw w drogerii

Jobman Group Sp. z o.o.

  • Staszów
Dodana
Dodana

Doradca sportowy - obsługa klienta / Bielany Wrocławskie

Work&Profit sp. z o.o.

  • Bielany Wrocławskie
Dodana
Dodana

Na gruncie wyżej wymienionej ustawy wyróżnić można kilka rodzajów strajku. Poza ostrzegawczym mowa też o solidarnościowym, właściwym, zakładowym, wielozakładowym czy też nielegalnym. Ten pierwszy organizowany jest wtedy, gdy w ocenie związków zawodowych mediacje są przeprowadzane w taki sposób, że w przewidywanym terminie nie doprowadzą one do rozwiązania sporu zbiorowego. Taki strajk nie może też trwać dłużej niż 2 godziny.
Nieco inaczej jest w przypadku strajku solidarnościowego. Jest on organizowany w obronie interesów i praw pracowników, którzy nie mają prawa do strajku. Zgodnie z przepisami nie może trwać on dłużej niż połowę dnia roboczego.
Strajk właściwy dzieli się na zakładowy i ponadzakładowy. Jest on ostatecznym środkiem rozstrzygania sporu zbiorowego i w odróżnieniu od strajku nielegalnego, czyli zorganizowanego wbrew przepisom, jest legalny.

Nie każdy strajk jest legalny

Z punktu widzenia osób, które organizują strajk, aby był on legalny, konieczne jest spełnienie określonych przesłanek. Mowa tu o takich zasadach, jak:

  • racja ostateczna ? strajk powinien być ogłoszony dopiero wówczas, gdy oczekiwanych rezultatów nie przyniosły między innymi mediacje,
  • racjonalność ? organizuje się o wówczas, gdy żądania są współmierne do strat z nim związanych,
  • racja wystarczająca ? strajk organizowany jest tylko dla uznania żądań, które są przedmiotem sporu zbiorowego,
  • poszanowania kompetencji i uprawnień pracodawcy ? oznacza to, że pracodawca nie może być ograniczony w wykonywaniu zadań w trakcie trwania strajku.

Organizowany zgodnie z procedurą

Strajk powinien być organizowany zawsze zgodnie z procedurą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakładowy może być ogłoszony tylko po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników i to wówczas, gdy w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników, którzy zatrudnieni są u danego pracodawcy. Nieco inaczej jest w przypadku strajku wielozakładowego. Aby taki został zorganizowany, musi się za nim opowiedzieć większość głosujących pracowników w poszczególnych zakładach, które to mają zostać objęte strajkiem. I tu ważne jest też, aby w każdym zakładzie pracy udział w głosowaniu wzięło minimum 50% pracowników.

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

4 komentarze

Fibi

Fibi

Strajk często jest rozwiązaniem jakie może coś spowodować lecz trzeba także wiedzieć, że strajk nie zawsze doprowadzi do zmian a może nawet być negatywny.
adda

adda

Strajk to modne słowo. Najlepiej jednak mają korporacje czy grupy pracowników gdzie są związki, najgorzej jest w małych firmach bo tam mało kto dba o interesy własne.
prokurator

prokurator

Strajk musi zostać zapowiedziany. Nie wolno strajkować pracownikom urzędowym. Strajk musi być legalny.
Enigma

Enigma

Strajk jest dobrze zorganizowany w korporacjach gdy jest jakaś grupa skupiona w związkach, w wielu miejscach jest problematyczne zorganizowanie twórczego strajku.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.