Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Fundusz socjalny w zakładzie pracy

17 kwietnia 2024

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 18 głosów

18 głosów

4 komentarze
Fundusz socjalny w zakładzie pracy
Dowiedz się, jak efektywne zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zwiększa satysfakcję pracowników.

Sytuacje, w których konieczne jest stworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, reguluje ustawa z 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z przepisami, obowiązek stworzenia takiego funduszu ma każdy pracodawca, który zatrudnia 20 pracowników. Trzeba przy tym pamiętać, że samo to, czy fundusz zostanie utworzony, zależy przede wszystkim od ilości osób zatrudnionych w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i to w przeliczeniu na pełne etaty. Z drugiej strony nawet pracodawca, który zatrudnia wymaganą liczbę osób, nie będzie zmuszony do tego obowiązku, jeżeli wprowadzi odpowiednie postanowienia w tym przedmiocie choćby w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie.

Video

Co w przypadku mniejszej liczby pracowników?

Choć tworzenie funduszu socjalnego jest uzależnione od liczby pracowników, trzeba wskazać, że pewne obowiązki mają też podmioty zatrudniające mniejszą liczbę osób. I tak pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego nawiązali stosunek pracy z mniej niż 20 pracownikami, mogą albo otworzyć fundusz socjalny lub też wypłacać świadczenie urlopowe. Inna możliwość dotyczy tych podmiotów, które nie są objęte układem zbiorowym pracy i jednocześnie nie są zobowiązane do wydania regulaminu wynagrodzenia. W takim przypadku, jeżeli nie chcą one wypłacać świadczenia urlopowego swoim podwładnym, to muszą przekazać pracownikom taką wiadomość w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego i to w sposób, jaki został ustalony w ich firmie.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana

Główna Księgowa / Główny Księgowy

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Bielsko-Biała
Dodana

Skąd pochodzą środki na fundusz?

Powstanie funduszu socjalnego wiąże się z koniecznością pozyskania środków na jego funkcjonowanie. Warto zauważyć, że zgodnie z przepisami, tworzy się go z corocznego odpisu podstawowego, który naliczany jest w stosunku do przeciętnej liczny zatrudnionych. Trzeba przy tym zauważyć, że wysokość odpisu podstawowego jest zróżnicowana i wiąże się z zatrudnianiem różnych grup pracowniczych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 wymienionej ustawy mowa tu odpowiednio o:

  • 5% w pierwszym roku nauki, 6% w drugim roku nauki i 7% w trzecim roku — przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku młodocianych pracowników,
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy,
  • wysokość odpisu może być zwiększana do 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego pracownika, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
  • wysokość odpisu zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w stosunku do emerytów lub rencistów.

Na co przeznaczyć środki?

Środki z funduszu socjalnego mogą być przeznaczone na wiele celów, niemniej te muszą wiązać się z działalnością socjalną organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania właśnie z funduszu. Z punktu widzenia pracowników ważne jest, że o ewentualnych zasadach wykorzystania zgromadzonych środków czy ich podziału nie decyduje sam pracodawca. Poszczególne cele, jak i rodzaje działalności, na które przeznaczone zostaną środki, są uzgadniane z zakładową organizacją związkową i ustalane w regulaminie.
Przyznawanie zatrudnionym świadczeń z funduszu jest dokonywane zawsze w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową. W praktyce najczęściej spotkać można się z taką sytuacją, w której to komisje socjalne przyznają poszczególne świadczenia.

Środki z funduszu socjalnego i ich wypłata uzależniona jest przede wszystkim od sytuacji materialnej i rodzinnej pracowników. W praktyce oznacza to tyle, że zostaje tu złamana zasada „wszystkim po równo”. Na wysokość przyznanych środków ma bowiem wpływ przede wszystkim wspomniana powyżej sytuacja, w jakiej znalazł się pracownik uprawniony do korzystania z funduszu. Warto też wiedzieć, że część świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Video

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a prawa pracowników

Z perspektywy pracodawcy zrozumienie praw pracownika dotyczących świadczeń socjalnych jest kluczowe dla efektywnego zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Oczywiście, do puli świadczeń socjalnych mogą być zaliczane różne świadczenia. Często jest to zwrot kosztów związanych z opieką zdrowotną, edukacją, a nawet wsparcie finansowe w sytuacjach kryzysowych. Celem Funduszu Świadczeń Socjalnych jest zapewnienie pracownikom wsparcia w zakresie ich potrzeb socjalnych, a więc jest to element, który może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji i motywacji pracowników, a tym samym wpłynąć na efektywność i produktywność w pracy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest narzędziem, które umożliwia pracodawcy sprostanie oczekiwaniom pracowników w zakresie ich potrzeb. Przede wszystkim, pracodawcy powinni pamiętać, że świadczenia urlopowe są jednym z kluczowych elementów funduszu. Są one świadczeniem pieniężnym, które ma na celu pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wykorzystaniem urlopu przez pracownika. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że świadczenia urlopowe powinny być wypłacane w odpowiednim czasie, zazwyczaj przed planowanym urlopem pracownika.

Dysponowanie środkami funduszu

Decyzje o dysponowaniu środkami funduszu socjalnego są bardzo ważne i mogą mieć wpływ na relacje z pracownikami. Fundusz socjalny jest finansowany głównie ze środków pracodawcy, jednakże jego ostateczny kształt zależy w dużej mierze od decyzji pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej. To oni ustalają, na jakie cele będą przeznaczane zgromadzone środki i jak będą one podzielone. Pamiętaj, że te decyzje powinny zawsze brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania pracowników.

Efektywne zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych nie tylko zwiększa satysfakcję pracowników, ale również poprawia efektywność firmy.

Pracownicy zatrudnieni na pełne etaty

Pracownicy zatrudnieni na pełne etaty są główną grupą docelową Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników na pełne etaty, są zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednakże nawet jeśli nie spełniasz tego kryterium, warto zastanowić się nad stworzeniem takiego funduszu. Jest to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie satysfakcji pracowników, poprawa atmosfery w pracy i w konsekwencji zwiększenie efektywności i produktywności działalności.

Zachęcamy do zapoznania się z podobnym artykułem: Pracodawca rezygnuje z funduszu socjalnego.

Podsumowanie

Jak wynika z treści artykułu — pracodawcy mają obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w określonych przez Kodeks Pracy sytuacjach. Jeśli zatrudniają poniżej 20 osób, to utworzenie ZFŚS jest wyłącznie ich dobrą wolą, nie mają takiego obowiązku. Jeśli fundusz socjalny działa w firmie, to istotnie jest, aby pracownicy wiedzieli, jakie świadczenia mogą otrzymać i jak z nich korzystać. Pracodawca musi też regularnie informować o tym, jak pieniądze są wykorzystywane. Najważniejsze jest, aby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa pracy, i aby pracownicy mieli pewność, że są traktowani sprawiedliwie.

To może Cię również zainteresować

Fundusz socjalny - ustawa, zapomoga, świadczenia

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to narzędzie umożliwiające pracodawcy sprostanie oczekiwaniom pracowników w zakresie świadczeń socjalnych. Zakładowe obiekty socjalne mogą obejmować różne świadczenia, takie jak zwrot kosztów związanych z opieką zdrowotną, edukacją czy wsparciem finansowym w sytuacjach kryzysowych.

Czy każdy pracodawca musi utworzyć fundusz świadczeń socjalnych?

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników na pełne etaty, są zobowiązani do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Mimo to, każdy pracodawca może utworzyć taki fundusz, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

Jakie korzyści przynosi utworzenie funduszu socjalnego dla pracodawcy?

Utworzenie funduszu socjalnego przynosi korzyści takie jak zwiększenie satysfakcji pracowników, poprawa atmosfery w pracy, co z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności i produktywności działalności.

Jakie świadczenia mogą być finansowane z funduszu świadczeń socjalnych?

Fundusz świadczeń socjalnych może finansować różne świadczenia, w tym świadczenia urlopowe, zwrot kosztów związanych z opieką zdrowotną, edukacją czy wsparciem finansowym w sytuacjach kryzysowych.

Jakie obowiązki ma pracodawca związane z funduszem świadczeń socjalnych?

Pracodawca jest odpowiedzialny za utworzenie i zarządzanie funduszem świadczeń socjalnych. Powinien również informować pracowników o zasadach działania funduszu, rodzajach dostępnych świadczeń oraz o tym, kto ma prawo do skorzystania z funduszu.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Ramirez

Ramirez

Takie fundusze są bardzo przydatne. Lepiej brać pieniądze z firmy niż kredyty. To jest fajna sprawa w korporacjach czy budżetówce. Trzeba mieć oczywiście wkłady ale to fajne.
Kowalski

Kowalski

Nie każdy pracodawca musi mieć fundusz socjalny. Pracodawca zatrudniający więcej niż 50 pracowników ma obowiązek utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tylko się cieszyć, jak w zakładzie jest taki fundusz.
Beduin

Beduin

Z punktu widzenia pracownika to jest zawsze bardzo korzystna rzecz korzystać z takiego funduszu gdy jest on w pracy. Pracownicy mogą liczyć na jakiekolwiek profity niż tylko praca.
Abel

Abel

Każdy socjal jest dobry dla pracownika. Na przykład darmowa opieka medyczna by była dobra. W naszym kraju służba zdrowia jednak to mega tragedia jest pod każdym względem.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.