Koronawirus w Polsce - obowiązki pracodawcy

Koronawirus w Polsce - obowiązki pracodawcy
Od miesiąca na całym świecie ludzkość mierzy się z chorobą, która rozprzestrzenia się w ponad setce krajów. WHO 11 marca 2020 ogłosiło pandemię wirusa COVID-19. Polski Rząd podejmuje kolejne kroki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tej silnie infekującej choroby. Jak w tej sytuacji powinni zachować się pracodawcy? Wyjaśniamy, jakie są ich obowiązki w związku z epidemią koronawirusa.

W całej Polsce odwołano wszystkie wydarzenia masowe. Zamknięte zostały szkoły, uczelnie, biblioteki, baseny oraz inne miejsca gromadzące większe liczby osób. Główny Inspektor Sanitarny zaleca szczególną ostrożność oraz możliwe ograniczenie kontaktów towarzyskich. Jak w obliczu takich wydarzeń mają zachować się pracodawcy? Sprawdź, jak przedsiębiorcy mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce!

Koronawirus a praca

Polski Rząd zmuszony szybkim rozwojem sytuacji w ekspresowym tempie wprowadził projekt ustawy określającej zasady zapobiegania i zwalczania koronawirusa w Polsce. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja sprawia, że pracodawcy zastanawiają się, jak postąpić wobec swoich pracowników. Wiele przedsiębiorstw mogłoby narazić się na ogromne szkody, gdyby zawiesiło swoją działalność. Inne z kolei nawet nie mogą tego na razie zrobić (np. sektory związane z bankowością).

Wszystko to sprawia, że dlaszy rozwój choroby może mieć poważne konsekwencje dla całej gospodarki. Ten aspekt szczegółowo omawialiśmy w artykule: Polska gospodarka a skutki koronawirusa - jak wpłynie na rynek pracyCo natomiast z problemem w skali lokalnej? Jak wirus wpływa na codzienność w naszych zawodach?

W wielu firmach wdraża się pracę zdalną lub telepracę, ale nie każda branża i stanowisko mogą wykonywać obowiązki na odległość. Informacje o warunkach przy oddelegowaniu do pracy w domu wydawało oficjalnie Ministerstwo Zdrowia.

Infografika - kwarantanna i praca zdalna z powodu koronawirusa

Źródło: https://www.facebook.com/mrpipsRP/photos/a.382674771896923/1578391735658548/?type=3&theater

Profilaktyka koronawirusa jest jednak kluczowa dla ograniczania jego rozprzestrzeniania. Zgodnie z zapisami Prawa Pracy, pracodawcy muszą dbać o zatrudnionych przez siebie ludzi. WHO, GIS oraz inne instytucje wystosowały szereg zaleceń, których powinni bezwzględnie przestrzegać.

Koronawirus a obowiązki pracodawcy

W trosce o swoich podwładnych, pracodawcy powinni skupić się na działaniach związanych z profilaktyką koronawirusa. Jeśli pojawi się podejrzenie, że pracownik może być chory, pracodawca ma obowiązek wykonania kilku przewidzianych prawem czynności. Należy zachęcać pracownika, by udał się do lekarza. W przypadku odmowy można nie dopuścić go do pracy albo wysłać na obowiązkowe badania okresowe.

Co zrobić, gdy jest podejrzenie zarażenia u pracownika?Pracodawca ma obowiązkek podjąć radykalne kroki zapobiegawcze. W skrajnych przypadkach konieczne mogą być:
  • kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
  • zgłoszenie się do najbliższego oddziału zakaźnego,
  • telefon na specjalną infolinię NFZ: 800 190 590.

Tak samo należy postąpić w przypadku pracowników, którzy niedawno wrócili z zagranicznych podróży lub wiadomo, że miały kontakt z takimi osobami.

Pracodawcy mają też obowiązek promować zachowania profilaktyczne. Powinni zalecać pracownikom m.in. zachowywanie bezpiecznej odległości od innych osób (1,5 m), unikanie bezpośredniego kontaktu z klientami, dokładne mycie/dezynfekcję rąk, zasłanianie się podczas kasłania, powstrzymanie się od dotykania twarzy itp. Wszystkie najważniejsze zalecenia, jakie powinni wdrożyć i rozpowszechniać wśród pracowników właściciele firm, podaliśmy w artykule: Koronawirus w Polsce a obowiązki pracodawcy.

Infografika - zapobieganie epidemii koronawirusa

Źródło: https://www.facebook.com/mrpipsRP/photos/a.382674771896923/1577927219038333/?type=3&theater

Pracownicy muszą mieć także swobodny dostęp do miejsc, w których mogą dokładnie umyć ręce. Tam też należy umieścić instrukcje odnośnie prawidłowego sposobu mycia dłoni. Miejsce pracy powinno być zaopatrzone w stosowne zapasy mydła i płynów do dezynfekcji. Wszystkie powierzchnie dotykowe (m.in. biurka, blaty, klamki, uchwyty szafek, sanitariaty) muszą być regularnie dezynfekowane.

Koronawirus a praca zdalna

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracodawca może nakazać swojemu pracownikowi wykonywanie jego obowiązków pracy określonej w umowie, poza standardowym miejscem. Jeśli więc jest to możliwe, pracodawca może zlecić pracę zdalną lub telepracę w związku z koronawirusem

A co z osobami, które nie mogą pracować na odległość i nadal uczęszczają do stałego miejsca pracy? Poza zastosowaniem do zaleceń Ministerstwa Zdrowia w zakładach pracy, warto polecić pracownikom alternatywy dojazdów, pozwalające uniknąć publicznych środków transportu: rower, spacer, podwożenie przez bliskich autem osobowym itp. (więcej na ten temat opisaliśmy w materiale: Praca zdalna i dojazdy do pracy a koronawirus).

Kwarantanna to nie wakacjeW obecnych okolicznościach mogą się pojawić liczne przypadki nadużyć, np. fałszywych informacji o przebywaniu za granicą, by zostać przez pracodawcę odesłanym do domu. Pamiętajmy jednak, że przejście na pracę zdalną nie oznacza zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych.

Firmy powinny więc dla zachowania ciągłości działań zadbać o odpowiedni nadzór pracowników wykonujących zadania z domu. Specjaliści zalecają ustalenie konkretnych zasad pracy zdalnej (specustawa dotycząca koronawirusa ich nie określa) oraz raportowania i dokładne przekazanie ich pracownikom, a także standardowo korzystanie z elektronicznych systemów zliczania godzin pracy.

Koronawirus a urlop płatny lub opieka nad dzieckiem

Pracodawca nie ma prawa wysłać pracownika na przymusowy urlop, jeśli zauważy u niego objawy chorobowe lub wie, że osoba ta wróciła niedawno z podróży zagranicznej. Z drugiej strony może taką osobę nie dopuścić do pracy, podając jako powód narażanie pozostałych pracowników na niebezpieczeństwo. Jeśli zaś chodzi o koronawirusa a urlop płatny, o który pracownik sam się ubiega (ze względu np. na obniżoną odporność), pracodawca powinien przychylnie potraktować taki wniosek.

Dodatkowo ze względu na zamknięcie szkól i placówek edukacyjnych, wprowadzono możliwość przejścia na dodatkowy zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do lat 8, którego wymiar wynosi 14 dni. Aby z niego skorzystać, należy złożyć stosowne oświadczenie pracodawcy lub zleceniodawcy.

Koronawirus w Polsce to zagrożenie dla nas wszystkich. Należy podjąć odpowiednie środki, by nie dopuścić do eskalacji tego problemu. Jeśli jesteś pracodawcą, edukuj swoich pracowników i zadbaj o ich bezpieczeństwo!

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest koronawirus?

Epidemia, która wybuchła początkowo w chińskim Wuhan, a następnie na całym świecie, dotyczy SARS-CoV-2, wirusa z rodziny tzw. koronawirusów występujących u ptaków i ssaków. Objawy choroby, którą powoduje wirus, nazwanej COVID-19, przypominają sezonową grypę: wysoka gorączka, osłabienie, kaszel i trudności w oddychaniu.

Jak pracować podczas epidemii koronawirusa?

Rząd i Ministerstwo Zdrowia zalecają wdrożenie najważniejszych zasad profilaktyki przeciw rozprzestrzenianiu się COVID-19: między innymi regularne mycie rąk, ograniczony kontakt z osobami kaszlącymi czy kichającymi, stosowanie środków dezynfekujących. Dodatkowo zaleca się oddelegowanie do pracy zdalnej tam, gdzie to możliwe, na okres intensywnego rozwoju epidemii.
Oceń ten wpis
Koronawirus w Polsce - obowiązki pracodawcy
Ocena: 3.8, liczba głosów: 22

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.