!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Zasada równego traktowania

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 18 głosów

18 głosów

3 komentarze

Zasada równego traktowania
Stosunek pracy, który zawarły strony to zarówno obowiązki, jak i przywileje. Problem zaś gorszego traktowania czy dzielenia pracowników przy zastosowaniu nieobiektywnych kryteriów został przez ustawodawcę rozwiązany odpowiednimi przepisami. Co warto wiedzieć o zasadzie równego traktowania?

Problem gorszego traktowania nie istnieje tylko na papierze. Wśród większości społeczeństwa panuje pogląd, że z kwestią tą spotkać można się w zakładach pracy. Niestety, pierwszy wyznacznik tego jest zawsze subiektywny ? dana osoba czuje, że jest gorzej traktowana niż pozostali pracownicy. Warto przy tym podkreślić, że gorsze traktowanie dotyczyć może rozmaitych aspektów. Najczęściej chodzi o płeć, wiek, pochodzenie etniczne, choć spotkać można się także z nierównym traktowaniem z uwagi na niesprawność danego pracownika, jego wyznanie, sytuację rodzinną, orientację seksualną lub też stan cywilny.

Co w przepisach?

Przepisy, które pojawiły się w Kodeksie pracy i wskazują na zasadę równego traktowania są konkretyzacją przepisów, które to zostały zawarte przez ustawodawcę choćby w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z tym aktem: ?Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". I tak, w Kodeksie pracy jest to jedna z głównych i podstawowych zasad. Pracownicy muszą być równo traktowani we wszystkich kwestiach związanych z nawiązywaniem czy też rozwiązaniem stosunku pracy. Ponadto, nie mogą pracować w oparciu o różne warunki zatrudnienia, muszą mieć równe prawo do awansu oraz szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pewnym problemem, na gruncie prawa pracy, jest ustalenie rozróżnienia pomiędzy zasadą równego traktowania a zasadą niedyskryminacji. Wydaje się, że w niektórych sytuacjach uregulowania te pokrywają się, choć może to być tylko pozorne. Każdy z pracodawców, jak również podmiotów, które tworzą prawo, powinny stosować zasadę równego traktowania wobec wszystkich zatrudnionych pracowników. I tak, zgodnie z art. 11? Kodeksu pracy: ?Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu?. Warto przy tym zwrócić uwagę na słowo ?w szczególności?, które wskazuje, że powyższy zbiór nie jest zamknięty, zaś ustawodawca dopuszcza ? i jednocześnie zakazuje ? stosowania innych kryteriów, które powodują różnicowanie sytuacji pracowników w pracy.

A co w ogłoszeniach o pracę?

Warto spojrzeć na zasadę równego traktowania również przez pryzmat pojawiających się zarówno w prasie, jak i internecie ogłoszenia o pracę. Współcześnie są one jednym z najważniejszych narzędzi, które umożliwiają zarówno pracownikom kontakt z potencjalnymi zainteresowanymi, jak i odwrotnie. Właśnie z uwagi na ten fakt, podnosi się często kwestię ewentualnego niedostosowania anonsów pracodawców do aktualnie obowiązującego prawa. Różnicowanie potencjalnych pracowników musi być uzasadnione celem, nie zaś nieobiektywnymi uprzedzeniami. Warto również zauważyć, że aktualnie o treści, charakterze czy też grupie docelowej decyduje ten, kto ogłoszenie zamieszcza. Brak ewentualnych uregulowań prawnych tej właśnie kwestii może doprowadzić zaś do licznych nadużyć. Z drugiej strony warto podkreślić, że zatrudniający powinien dążyć do takiego stanu, żeby treść anonsu była tak skonstruowana, aby nie naruszała obowiązujących przepisów prawa. Pracodawca inicjując proces rekrutacyjny zazwyczaj wskazuje, jakich pracowników poszukuje. Może to być zarówno poprzez określenie wykształcenia, oczekiwanych kwalifikacji czy tez doświadczenia. W tym przypadku nie można stwierdzić ewentualnych przejawów dyskryminacji, gdyż mowa o obiektywnych potrzebach pracodawcy. Dalej, sytuacja taka nie będzie miała miejsca również wówczas, gdy pracodawca będzie uzależniał przyjęcie kandydata od jego stażu pracy. Na zarzut nierównego traktowania będzie mógł jednak narazić się wówczas, gdy decydującym kryterium będzie wiek kandydata. W drugim przypadku zatrudniający może narazić się na zarzut nierównego traktowania.

Konsekwencje dla pracodawcy

Warto zauważyć, że osoby, które doznały nierównego traktowania nie są bezbronne. Ustawodawca ? poprzez określone przepisy ? daje im pakiet narzędzi, za pomocą których mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W przypadku udowodnienia winy zatrudniającemu, ten ostatni musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. I tak, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy: ?Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów?. Ponadto, osoba, która zdecydowała się dochodzić swoich praw przez Temidą, jest przez ustawodawcę w dodatkowy sposób chroniona. Mowa tutaj o zabezpieczeniu jej stanowiska pracy, gdyż skorzystanie z pracownika z jego praw i dochodzenie na drodze sądowej roszczeń nie może być podstawą do jego zwolnienia, nie może również sprawić, że pracownik będzie traktowany w sposób mniej korzystny aniżeli inni. Taka bowiem sytuacja doprowadziłaby ? po raz kolejny ? do złamania zasady równego traktowania. Ustawodawca chroni również pracowników, którzy pomagają w ewentualnym dochodzeniu praw innym zatrudnionym. I w stosunku do nich pracodawca nie może zastosować niekorzystnych taktyk, zaś pomoc nie może być podstawą do wypowiedzenia przez pracodawcę stosunku pracy.

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Podziel się

3 komentarze

Grażyna K

Grażyna K

Zatrudnianie młodocianych?Piszecie - oceń ten wpis. Daję notę bdb. Artykuł mnie zainteresował, ciekawy, zrozumiały i przydatne są w nim informacje.
Karolek

Karolek

Zasada równego traktowania powinna dotyczyć wszystkich pracowników i to niezależnie jak wyglądają, jakie mają przekonania polityczne czy wyznaniowe. Pracodawca powinien być bezstronny.
Rosa

Rosa

To ma wielkie znaczenie w każdej firmie. Trzeba się do niej stosować. To jest przecież etyka pracy i z resztą przestrzeganie tego pozwala na uniknięcie przykrości.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.