Twoje wsparcie w rekrutacji

Business Development Manager

Grupa Mostostal Zabrze to grupa wyspecjalizowanych spółek świadczących usługi budowlane w Polsce i za granicą, realizujących wspólnie skomplikowane i technologicznie wymagające inwestycje w najbardziej rozwojowych sektorach budownictwa. To jedna z największych grup budowlanych w kraju, znana za sprawą realizowanych inwestycji niemal na całym świecie. Na czele Grupy stoi spółka MOSTOSTAL ZABRZE S.A., jako Spółką Dominująca Grupy Kapitałowej, a w jej skład wchodzi 5 podmiotów zależnych.


W związku z intensywnym rozwojem aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy

w  Spółce Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.

na stanowisko:

Business Development Manager

Miejsce pracy: Gliwice

 

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie zamówień od firm, które nie są aktualnymi klientami spółki,
 • Analiza rynkowa aktualnych trendów i identyfikacja możliwości rozwoju,
 • Pozyskiwanie nowych kontraktów z rynku krajowego oraz rynków zagranicznych,
 • Rozwinięcie sprzedaży do międzynarodowych firm,
 • Cold Calling.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Otwarcie na pracę w sprzedaży jako hunter,
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Swobodne posługiwanie się językiem angielskim (język niemiecki będzie dodatkowym atutem),
 • Nastawienie na cel,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Doświadczenie w rozwiązywaniu nietypowych przedsięwzięć.

Firma oferuje:

 • Umowa o pracę
 • Ciekawe projekty
 • Pakiet Medicover
 • Rozwój
 • Dobrą kawa
 • Parking
 • Studia podyplomowe
 • Kursy językowe
 • Pakiet Socjalny
 • Pakiet MyBenefit
 • Pakiet Multisport
 • Wczasy pod gruszą
 • Kolonie dla dzieci

Uwagi dotyczące aplikowania:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.
Prosimy o załączanie CV.

Informujemy, że skontaktujemy się jedyznie z wybanymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:

Klauzula Informacyjna dla kandydata do pracy
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Pana/Panią, że:
I Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych jest jedna z niżej wskazanych osób prawnych, która prowadzi rekrutację zgodnie z treścią zawartą w ogłoszeniu lub inną informacją przekazywaną kandydatom przed wysłaniem przez nich zgłoszenia rekrutacyjnego:
-Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Dubois 16;
-Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. Mikulczycka 15;
-Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A. w Gliwicach 44-100, ul. Dubois 16;
-Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-101, Plac Piastów 10;
-Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Dubois 16, zwanym dalej („Administrator”).
II Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się listownie na adres: ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice lub przez pocztę elektroniczną: iodo@mz.pl.
III Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
 podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jeżeli podane dane osobowe w zgłoszeniu są wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Pani/Pana imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe); dane te przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jeżeli podane dane osobowe w zgłoszeniu są dodatkowe w stosunku do danych określonych w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa (np. wizerunek); dane te przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyraził Pan/Pani na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
IV Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe Administrator udostępnia podmiotom powiązanym w ramach Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze, zgodnie ze schematem organizacyjnym: http://www.mostostal.zabrze.pl/pl/page/grupa-kapitalowa, na podstawie odpowiednich umów powierzenia lub wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
Podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą strony internetowej Administratora, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
V Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI Okres przechowywania danych
 Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji,
 gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez 24 miesiące od momentu
zakończenia rekrutacji.
VII Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.
VIII Przysługujące Pana/Pani prawa
a) Prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii,
b) Prawo do sprostowania (poprawienia) Pana/Pani danych,
c) Prawo do usunięcia danych,
d) Ograniczenia przetwarzania danych,
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) Prawo do przenoszenia danych,
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden z poniższych sposobów:
–wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice,
–wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail adres: rekrutacja@mz.pl.
IX Zautomatyzowane decyzje
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

Zawód:
Specjalista ds. badań i rozwoju
Miejsce pracy:
Gliwice
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
2019-09-23
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-19
Liczba odsłon ogłoszenia:
1009
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)