!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 31.07.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska

Umowa o pracę

Pełny etat

Zakres obowiązków

* Wprowadzanie do systemu informacji gospodarki wodnej informacji w zakresie wydanych decyzji oraz zgód wodnoprawnych
* Prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i udostępnianie danych z zakresu posiadanych informacji
* Prowadzenie ewidencji dotyczącej:
- ilości i jakości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych
- ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
- ilości wód odprowadzanych do wód
- wielkości i rodzaju uszczelnionej powierzchni, systemu odbioru wód opadowych lub roztopowych oraz wielkości retencji w procesie wielkości spływu
- wielkości produkcji ryb lub innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej oraz powierzchni użytkowej tych stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego
- wielkości średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ)
- udokumentowanych zasobach wód podziemnych.
* Współpraca z Działem Opłat i Opomiarowania w tym:
- prowadzenie baz podmiotów korzystających z usług wodnych i zobowiązanych do uiszczania opłat i należności
- prowadzenie innych spraw związanych z systemem poboru opłat i należności
* Pełnienie dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego oraz pełnienie stałego dyżuru wynikającego z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych
* Udział w akcji przeciwpowodziowej
* Przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, w tym: znakowanie, gromadzenie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów
* Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
  • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
  • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe (w tym licencjat) typ: wyższe preferowane w specjalności gospodarki wodnej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska. Uprawnienia prawo jazdy kategorii B Umiejętności: - Znajomość Ustawa Prawo Wodne - Znajomość Kodeks Postępowania Administracyjnego - Znajomość i obsługa oprogramowania GIS (ArcMAP, QGIS), - Znajomość i obsługa oprogramowania Excel, Word, Access, - Znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodną, - Umiejętność analizy i stosowania przepisów prawa w praktyce, - Umiejętność analizy, gromadzenia i przetwarzania danych w Systemie Informacji Gospodarowania Wodami. Oczekiwania dodatkowe: - Umiejętność pracy w zespole, - Operatywność, komunikatywność, kreatywność, - Umiejętność analitycznego myślenia, - Umiejętność logicznego formułowania myśli, - Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, - Umiejętność organizacji pracy własnej, - Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu, - Dyspozycyjność

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 do 3 700 PLN
  • Opis wynagrodzenia: Dodatek z tytułu wysługi lat
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
  • Opole
Opublikowana
Wygasła (14 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.