Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 98300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 98 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 237 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 594 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 475 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 408 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 634 zł
Zaliczka na podatek 13 952 zł
Całość - kwota brutto 98 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 300,00 9 594,08 1 474,50 2 408,35 7 634,08 84 573,00 13 952,00 63 236,99
Luty 98 300,00 7 745,54 1 190,40 2 408,35 7 826,01 86 706,00 22 007,00 57 122,70
Marzec 98 300,00 0,00 0,00 2 408,35 8 630,25 95 642,00 30 605,00 56 656,40
Kwiecień 98 300,00 0,00 0,00 2 408,35 8 630,25 95 642,00 30 605,00 56 656,40
Maj 98 300,00 0,00 0,00 2 408,35 8 630,25 95 642,00 30 605,00 56 656,40
Czerwiec 98 300,00 0,00 0,00 2 408,35 8 630,25 95 642,00 30 605,00 56 656,40
Lipiec 98 300,00 0,00 0,00 2 408,35 8 630,25 95 642,00 30 605,00 56 656,40
Sierpień 98 300,00 0,00 0,00 2 408,35 8 630,25 95 642,00 30 605,00 56 656,40
Wrzesień 98 300,00 0,00 0,00 2 408,35 8 630,25 95 642,00 30 605,00 56 656,40
Październik 98 300,00 0,00 0,00 2 408,35 8 630,25 95 642,00 30 605,00 56 656,40
Listopad 98 300,00 0,00 0,00 2 408,35 8 630,25 95 642,00 30 605,00 56 656,40
Grudzień 98 300,00 0,00 0,00 2 408,35 8 630,25 95 642,00 30 605,00 56 656,40
Rocznie 1 179 600,00 17 339,62 2 664,90 28 900,20 101 762,59 1 127 699,00 240 249,00 686 923,69
Wynagrodzenie pracownika 98 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 594 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 390 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 642 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 408 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 118 432 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 300,00 9 594,08 6 389,50 1 641,61 2 506,65 118 431,84 zł
Luty 98 300,00 7 745,54 5 158,40 1 641,61 2 506,65 115 352,20 zł
Marzec 98 300,00 0,00 0,00 1 641,61 2 506,65 102 448,26 zł
Kwiecień 98 300,00 0,00 0,00 1 641,61 2 506,65 102 448,26 zł
Maj 98 300,00 0,00 0,00 1 641,61 2 506,65 102 448,26 zł
Czerwiec 98 300,00 0,00 0,00 1 641,61 2 506,65 102 448,26 zł
Lipiec 98 300,00 0,00 0,00 1 641,61 2 506,65 102 448,26 zł
Sierpień 98 300,00 0,00 0,00 1 641,61 2 506,65 102 448,26 zł
Wrzesień 98 300,00 0,00 0,00 1 641,61 2 506,65 102 448,26 zł
Październik 98 300,00 0,00 0,00 1 641,61 2 506,65 102 448,26 zł
Listopad 98 300,00 0,00 0,00 1 641,61 2 506,65 102 448,26 zł
Grudzień 98 300,00 0,00 0,00 1 641,61 2 506,65 102 448,26 zł
Rocznie 1 179 600,00 17 339,62 11 547,90 19 699,32 30 079,80 1 258 266,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 98 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 237 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 118 432 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 98300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 98 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 67 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 594 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 475 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 851 zł
Zaliczka na podatek 11 863 zł
Całość - kwota brutto 98 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 300,00 9 594,08 1 474,50 0,00 7 850,83 69 785,00 11 863,00 67 517,14
Luty 98 300,00 7 745,54 1 190,40 0,00 8 042,77 71 491,00 12 153,00 69 167,82
Marzec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 78 640,00 13 369,00 76 084,20
Kwiecień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 78 640,00 13 369,00 76 084,20
Maj 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 78 640,00 13 369,00 76 084,20
Czerwiec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 78 640,00 13 369,00 76 084,20
Lipiec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 78 640,00 13 369,00 76 084,20
Sierpień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 78 640,00 13 369,00 76 084,20
Wrzesień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 78 640,00 13 369,00 76 084,20
Październik 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 78 640,00 13 369,00 76 084,20
Listopad 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 78 640,00 13 369,00 76 084,20
Grudzień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 78 640,00 13 369,00 76 084,20
Rocznie 1 179 600,00 17 339,62 2 664,90 0,00 104 363,60 927 676,00 67 841,00 897 526,96
Wynagrodzenie pracownika 98 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 594 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 390 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 408 zł
FGŚP 98 zł
Cała kwota 116 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 300,00 9 594,08 6 389,50 0,00 2 506,65 116 790,23 zł
Luty 98 300,00 7 745,54 5 158,40 0,00 2 506,65 113 710,59 zł
Marzec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 2 506,65 100 806,65 zł
Kwiecień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 2 506,65 100 806,65 zł
Maj 98 300,00 0,00 0,00 0,00 2 506,65 100 806,65 zł
Czerwiec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 2 506,65 100 806,65 zł
Lipiec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 2 506,65 100 806,65 zł
Sierpień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 2 506,65 100 806,65 zł
Wrzesień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 2 506,65 100 806,65 zł
Październik 98 300,00 0,00 0,00 0,00 2 506,65 100 806,65 zł
Listopad 98 300,00 0,00 0,00 0,00 2 506,65 100 806,65 zł
Grudzień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 2 506,65 100 806,65 zł
Rocznie 1 179 600,00 17 339,62 11 547,90 0,00 30 079,80 1 238 567,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 98 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 517 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 116 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 98300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 98 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 369 zł
Całość - kwota brutto 98 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Luty 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Marzec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Kwiecień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Maj 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Czerwiec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Lipiec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Sierpień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Wrzesień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Październik 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Listopad 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Grudzień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 640,00 13 369,00 84 931,00
Rocznie 1 179 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943 680,00 160 428,00 1 019 172,00
Wynagrodzenie pracownika 98 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 98 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Luty 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Marzec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Kwiecień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Maj 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Czerwiec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Lipiec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Sierpień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Wrzesień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Październik 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Listopad 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Grudzień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 300,00 zł
Rocznie 1 179 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 179 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 98 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 931 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 98 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 98 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 98300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 98 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 60 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 847 zł
Zaliczka na podatek 29 231 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 98 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 0,00 29 231,00 0,00 60 222,00
Luty 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 0,00 31 031,00 0,00 58 422,00
Marzec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 0,00 31 031,00 0,00 58 422,00
Kwiecień 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 0,00 31 031,00 0,00 58 422,00
Maj 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 0,00 31 031,00 0,00 58 422,00
Czerwiec 98 300,00 0,00 0,00 0,00 8 847,00 0,00 31 031,00 0,00 58 422,00
Lipiec 98 300,00 176,27 72,24 0,00 8 847,00 15,08 30 947,00 0,00 58 242,41
Sierpień 98 300,00 176,27 72,24 0,00 8 847,00 15,08 30 947,00 0,00 58 242,41
Wrzesień 98 300,00 176,27 72,24 0,00 8 847,00 15,08 30 947,00 0,00 58 242,41
Październik 98 300,00 176,27 72,24 0,00 8 847,00 15,08 30 947,00 0,00 58 242,41
Listopad 98 300,00 176,27 72,24 0,00 8 847,00 15,08 30 947,00 0,00 58 242,41
Grudzień 98 300,00 176,27 72,24 0,00 8 847,00 15,08 30 947,00 0,00 58 242,41
Rocznie 1 179 600,00 1 057,62 433,44 0,00 106 164,00 0,00 370 068,00 0,00 701 786,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 98 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 222 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.