Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 89000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 89 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 335 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 181 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 912 zł
Zaliczka na podatek 8 886 zł
Całość - kwota brutto 89 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 000,00 8 686,40 1 335,00 2 180,50 6 911,83 76 548,00 8 886,00 61 000,27
Luty 89 000,00 8 686,40 1 335,00 2 180,50 6 911,83 76 548,00 15 505,00 54 381,27
Marzec 89 000,00 2 932,88 450,75 2 180,50 7 509,23 83 186,00 26 620,00 49 306,64
Kwiecień 89 000,00 0,00 0,00 2 180,50 7 813,76 86 570,00 27 702,00 51 303,74
Maj 89 000,00 0,00 0,00 2 180,50 7 813,76 86 570,00 27 702,00 51 303,74
Czerwiec 89 000,00 0,00 0,00 2 180,50 7 813,76 86 570,00 27 702,00 51 303,74
Lipiec 89 000,00 0,00 0,00 2 180,50 7 813,76 86 570,00 27 702,00 51 303,74
Sierpień 89 000,00 0,00 0,00 2 180,50 7 813,76 86 570,00 27 702,00 51 303,74
Wrzesień 89 000,00 0,00 0,00 2 180,50 7 813,76 86 570,00 27 702,00 51 303,74
Październik 89 000,00 0,00 0,00 2 180,50 7 813,76 86 570,00 27 702,00 51 303,74
Listopad 89 000,00 0,00 0,00 2 180,50 7 813,76 86 570,00 27 702,00 51 303,74
Grudzień 89 000,00 0,00 0,00 2 180,50 7 813,76 86 570,00 27 702,00 51 303,74
Rocznie 1 068 000,00 20 305,68 3 120,75 26 166,00 91 656,73 1 015 412,00 208 678,00 626 421,84
Wynagrodzenie pracownika 89 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 785 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 486 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 181 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 107 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 000,00 8 686,40 5 785,00 1 486,30 2 269,50 107 227,20 zł
Luty 89 000,00 8 686,40 5 785,00 1 486,30 2 269,50 107 227,20 zł
Marzec 89 000,00 2 932,88 1 953,25 1 486,30 2 269,50 97 641,93 zł
Kwiecień 89 000,00 0,00 0,00 1 486,30 2 269,50 92 755,80 zł
Maj 89 000,00 0,00 0,00 1 486,30 2 269,50 92 755,80 zł
Czerwiec 89 000,00 0,00 0,00 1 486,30 2 269,50 92 755,80 zł
Lipiec 89 000,00 0,00 0,00 1 486,30 2 269,50 92 755,80 zł
Sierpień 89 000,00 0,00 0,00 1 486,30 2 269,50 92 755,80 zł
Wrzesień 89 000,00 0,00 0,00 1 486,30 2 269,50 92 755,80 zł
Październik 89 000,00 0,00 0,00 1 486,30 2 269,50 92 755,80 zł
Listopad 89 000,00 0,00 0,00 1 486,30 2 269,50 92 755,80 zł
Grudzień 89 000,00 0,00 0,00 1 486,30 2 269,50 92 755,80 zł
Rocznie 1 068 000,00 20 305,68 13 523,25 17 835,60 27 234,00 1 146 898,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 89 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 89 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 107 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 89000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 89 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 64 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 335 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 108 zł
Zaliczka na podatek 7 582 zł
Całość - kwota brutto 89 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 000,00 8 686,40 1 335,00 0,00 7 108,07 63 183,00 7 582,00 64 288,57
Luty 89 000,00 8 686,40 1 335,00 0,00 7 108,07 63 183,00 7 582,00 64 288,57
Marzec 89 000,00 2 932,88 450,75 0,00 7 705,47 68 493,00 8 219,00 69 691,74
Kwiecień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 71 200,00 8 544,00 72 446,00
Maj 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 71 200,00 8 544,00 72 446,00
Czerwiec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 71 200,00 8 544,00 72 446,00
Lipiec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 71 200,00 8 544,00 72 446,00
Sierpień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 71 200,00 8 544,00 72 446,00
Wrzesień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 71 200,00 8 544,00 72 446,00
Październik 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 71 200,00 8 544,00 72 446,00
Listopad 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 71 200,00 8 544,00 72 446,00
Grudzień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 71 200,00 8 544,00 72 446,00
Rocznie 1 068 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 94 011,61 835 659,00 6 268,00 850 282,88
Wynagrodzenie pracownika 89 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 686 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 785 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 181 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 105 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 000,00 8 686,40 5 785,00 0,00 2 269,50 105 740,90 zł
Luty 89 000,00 8 686,40 5 785,00 0,00 2 269,50 105 740,90 zł
Marzec 89 000,00 2 932,88 1 953,25 0,00 2 269,50 96 155,63 zł
Kwiecień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 2 269,50 91 269,50 zł
Maj 89 000,00 0,00 0,00 0,00 2 269,50 91 269,50 zł
Czerwiec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 2 269,50 91 269,50 zł
Lipiec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 2 269,50 91 269,50 zł
Sierpień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 2 269,50 91 269,50 zł
Wrzesień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 2 269,50 91 269,50 zł
Październik 89 000,00 0,00 0,00 0,00 2 269,50 91 269,50 zł
Listopad 89 000,00 0,00 0,00 0,00 2 269,50 91 269,50 zł
Grudzień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 2 269,50 91 269,50 zł
Rocznie 1 068 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 234,00 1 129 062,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 89 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 64 289 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 89 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 105 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 89000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 89 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 104 zł
Całość - kwota brutto 89 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Luty 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Marzec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Kwiecień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Maj 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Czerwiec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Lipiec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Sierpień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Wrzesień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Październik 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Listopad 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Grudzień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 200,00 12 104,00 76 896,00
Rocznie 1 068 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 400,00 145 248,00 922 752,00
Wynagrodzenie pracownika 89 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 89 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Luty 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Marzec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Kwiecień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Maj 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Czerwiec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Lipiec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Sierpień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Wrzesień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Październik 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Listopad 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Grudzień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 zł
Rocznie 1 068 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 068 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 89 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 896 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 89 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 89 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 89000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 89 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 735 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 010 zł
Zaliczka na podatek 26 255 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 89 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 0,00 26 255,00 0,00 54 735,00
Luty 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 0,00 28 055,00 0,00 52 935,00
Marzec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 0,00 28 055,00 0,00 52 935,00
Kwiecień 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 0,00 28 055,00 0,00 52 935,00
Maj 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 0,00 28 055,00 0,00 52 935,00
Czerwiec 89 000,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 0,00 28 055,00 0,00 52 935,00
Lipiec 89 000,00 176,27 72,24 0,00 8 010,00 15,08 27 971,00 0,00 52 755,41
Sierpień 89 000,00 176,27 72,24 0,00 8 010,00 15,08 27 971,00 0,00 52 755,41
Wrzesień 89 000,00 176,27 72,24 0,00 8 010,00 15,08 27 971,00 0,00 52 755,41
Październik 89 000,00 176,27 72,24 0,00 8 010,00 15,08 27 971,00 0,00 52 755,41
Listopad 89 000,00 176,27 72,24 0,00 8 010,00 15,08 27 971,00 0,00 52 755,41
Grudzień 89 000,00 176,27 72,24 0,00 8 010,00 15,08 27 971,00 0,00 52 755,41
Rocznie 1 068 000,00 1 057,62 433,44 0,00 96 120,00 0,00 334 356,00 0,00 635 942,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 89 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 735 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.