Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 88000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 88 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 93 781 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 716 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 954 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 192 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 118 zł
Zaliczka na podatek 8 527 zł
Całość - kwota brutto 130 289 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 130 289,00 12 716,21 1 954,34 3 192,08 10 118,37 112 176,00 8 527,00 93 781,00
Luty 130 289,00 4 623,41 710,56 3 192,08 10 958,67 121 513,00 26 327,00 84 477,28
Marzec 130 289,00 0,00 0,00 3 192,08 11 438,72 126 847,00 29 152,00 86 506,20
Kwiecień 130 289,00 0,00 0,00 3 192,08 11 438,72 126 847,00 29 152,00 86 506,20
Maj 130 289,00 0,00 0,00 3 192,08 11 438,72 126 847,00 29 152,00 86 506,20
Czerwiec 130 289,00 0,00 0,00 3 192,08 11 438,72 126 847,00 29 152,00 86 506,20
Lipiec 130 289,00 0,00 0,00 3 192,08 11 438,72 126 847,00 29 152,00 86 506,20
Sierpień 130 289,00 0,00 0,00 3 192,08 11 438,72 126 847,00 29 152,00 86 506,20
Wrzesień 130 289,00 0,00 0,00 3 192,08 11 438,72 126 847,00 29 152,00 86 506,20
Październik 130 289,00 0,00 0,00 3 192,08 11 438,72 126 847,00 29 152,00 86 506,20
Listopad 130 289,00 0,00 0,00 3 192,08 11 438,72 126 847,00 29 152,00 86 506,20
Grudzień 130 289,00 0,00 0,00 3 192,08 11 438,72 126 847,00 29 152,00 86 506,20
Rocznie 1 563 468,00 17 339,62 2 664,90 38 304,96 135 464,24 1 502 159,00 326 374,00 1 043 320,28
Wynagrodzenie pracownika 130 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 716 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 469 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 176 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 192 zł
FGŚP 130 zł
Cała kwota 156 972 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 130 289,00 12 716,21 8 468,79 2 175,83 3 322,37 156 972,20 zł
Luty 130 289,00 4 623,41 3 079,11 2 175,83 3 322,37 143 489,72 zł
Marzec 130 289,00 0,00 0,00 2 175,83 3 322,37 135 787,20 zł
Kwiecień 130 289,00 0,00 0,00 2 175,83 3 322,37 135 787,20 zł
Maj 130 289,00 0,00 0,00 2 175,83 3 322,37 135 787,20 zł
Czerwiec 130 289,00 0,00 0,00 2 175,83 3 322,37 135 787,20 zł
Lipiec 130 289,00 0,00 0,00 2 175,83 3 322,37 135 787,20 zł
Sierpień 130 289,00 0,00 0,00 2 175,83 3 322,37 135 787,20 zł
Wrzesień 130 289,00 0,00 0,00 2 175,83 3 322,37 135 787,20 zł
Październik 130 289,00 0,00 0,00 2 175,83 3 322,37 135 787,20 zł
Listopad 130 289,00 0,00 0,00 2 175,83 3 322,37 135 787,20 zł
Grudzień 130 289,00 0,00 0,00 2 175,83 3 322,37 135 787,20 zł
Rocznie 1 563 468,00 17 339,62 11 547,90 26 109,96 39 868,44 1 658 333,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 130 289 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 93 781 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 93 781 zł netto poniesie łączny koszt równy 156 972 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 88000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 88 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 88 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 747 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 301 zł
Zaliczka na podatek 6 046 zł
Całość - kwota brutto 116 461 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 461,00 11 366,59 1 746,92 0,00 9 301,27 82 678,00 6 046,00 88 000,22
Luty 116 461,00 5 973,03 917,98 0,00 9 861,30 87 656,00 6 410,00 93 298,69
Marzec 116 461,00 0,00 0,00 0,00 10 481,49 93 169,00 6 813,00 99 166,51
Kwiecień 116 461,00 0,00 0,00 0,00 10 481,49 93 169,00 6 813,00 99 166,51
Maj 116 461,00 0,00 0,00 0,00 10 481,49 93 169,00 6 813,00 99 166,51
Czerwiec 116 461,00 0,00 0,00 0,00 10 481,49 93 169,00 6 813,00 99 166,51
Lipiec 116 461,00 0,00 0,00 0,00 10 481,49 93 169,00 6 813,00 99 166,51
Sierpień 116 461,00 0,00 0,00 0,00 10 481,49 93 169,00 6 813,00 99 166,51
Wrzesień 116 461,00 0,00 0,00 0,00 10 481,49 93 169,00 6 813,00 99 166,51
Październik 116 461,00 0,00 0,00 0,00 10 481,49 93 169,00 6 813,00 99 166,51
Listopad 116 461,00 0,00 0,00 0,00 10 481,49 93 169,00 6 813,00 99 166,51
Grudzień 116 461,00 0,00 0,00 0,00 10 481,49 93 169,00 6 813,00 99 166,51
Rocznie 1 397 532,00 17 339,62 2 664,90 0,00 123 977,47 1 102 024,00 80 586,00 1 172 964,01
Wynagrodzenie pracownika 116 461 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 570 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 853 zł
FGŚP 116 zł
Cała kwota 138 367 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 461,00 11 366,59 7 569,97 0,00 2 969,75 138 367,31 zł
Luty 116 461,00 5 973,03 3 977,93 0,00 2 969,75 129 381,71 zł
Marzec 116 461,00 0,00 0,00 0,00 2 969,75 119 430,75 zł
Kwiecień 116 461,00 0,00 0,00 0,00 2 969,75 119 430,75 zł
Maj 116 461,00 0,00 0,00 0,00 2 969,75 119 430,75 zł
Czerwiec 116 461,00 0,00 0,00 0,00 2 969,75 119 430,75 zł
Lipiec 116 461,00 0,00 0,00 0,00 2 969,75 119 430,75 zł
Sierpień 116 461,00 0,00 0,00 0,00 2 969,75 119 430,75 zł
Wrzesień 116 461,00 0,00 0,00 0,00 2 969,75 119 430,75 zł
Październik 116 461,00 0,00 0,00 0,00 2 969,75 119 430,75 zł
Listopad 116 461,00 0,00 0,00 0,00 2 969,75 119 430,75 zł
Grudzień 116 461,00 0,00 0,00 0,00 2 969,75 119 430,75 zł
Rocznie 1 397 532,00 17 339,62 11 547,90 0,00 35 637,00 1 462 056,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 116 461 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 88 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 138 367 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 88000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 88 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 88 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 852 zł
Całość - kwota brutto 101 852 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Luty 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Marzec 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Kwiecień 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Maj 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Czerwiec 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Lipiec 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Sierpień 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Wrzesień 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Październik 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Listopad 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Grudzień 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 482,00 13 852,00 88 000,00
Rocznie 1 222 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977 784,00 166 224,00 1 056 000,00
Wynagrodzenie pracownika 101 852 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 101 852 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Luty 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Marzec 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Kwiecień 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Maj 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Czerwiec 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Lipiec 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Sierpień 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Wrzesień 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Październik 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Listopad 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Grudzień 101 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 852,00 zł
Rocznie 1 222 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 101 852 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 88 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 101 852 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 88000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 88 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 77 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 33 154 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 110 559 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 110 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 154,00 0,00 77 405,00
Luty 110 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 954,00 0,00 75 605,00
Marzec 110 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 954,00 0,00 75 605,00
Kwiecień 110 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 954,00 0,00 75 605,00
Maj 110 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 954,00 0,00 75 605,00
Czerwiec 110 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 954,00 0,00 75 605,00
Lipiec 110 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 34 869,00 0,00 75 426,41
Sierpień 110 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 34 869,00 0,00 75 426,41
Wrzesień 110 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 34 869,00 0,00 75 426,41
Październik 110 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 34 869,00 0,00 75 426,41
Listopad 110 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 34 869,00 0,00 75 426,41
Grudzień 110 559,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 34 869,00 0,00 75 426,41
Rocznie 1 326 708,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 417 138,00 0,00 907 988,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 110 559 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 405 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ