Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 88100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 88 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 89 266 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 957 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 196 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 132 zł
Zaliczka na podatek 13 179 zł
Całość - kwota brutto 130 463 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 130 463,00 12 733,19 1 956,95 3 196,34 10 131,89 112 327,00 13 179,00 89 265,63
Luty 130 463,00 7 572,49 1 163,80 3 196,34 10 667,73 118 280,00 36 015,00 71 847,64
Marzec 130 463,00 0,00 0,00 3 196,34 11 454,00 127 017,00 40 645,00 75 167,66
Kwiecień 130 463,00 0,00 0,00 3 196,34 11 454,00 127 017,00 40 645,00 75 167,66
Maj 130 463,00 0,00 0,00 3 196,34 11 454,00 127 017,00 40 645,00 75 167,66
Czerwiec 130 463,00 0,00 0,00 3 196,34 11 454,00 127 017,00 40 645,00 75 167,66
Lipiec 130 463,00 0,00 0,00 3 196,34 11 454,00 127 017,00 40 645,00 75 167,66
Sierpień 130 463,00 0,00 0,00 3 196,34 11 454,00 127 017,00 40 645,00 75 167,66
Wrzesień 130 463,00 0,00 0,00 3 196,34 11 454,00 127 017,00 40 645,00 75 167,66
Październik 130 463,00 0,00 0,00 3 196,34 11 454,00 127 017,00 40 645,00 75 167,66
Listopad 130 463,00 0,00 0,00 3 196,34 11 454,00 127 017,00 40 645,00 75 167,66
Grudzień 130 463,00 0,00 0,00 3 196,34 11 454,00 127 017,00 40 645,00 75 167,66
Rocznie 1 565 556,00 20 305,68 3 120,75 38 356,08 135 339,62 1 500 777,00 320 304,00 912 789,87
Wynagrodzenie pracownika 130 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 480 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 179 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 196 zł
FGŚP 130 zł
Cała kwota 157 182 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 130 463,00 12 733,19 8 480,10 2 178,73 3 326,80 157 181,82 zł
Luty 130 463,00 7 572,49 5 043,15 2 178,73 3 326,80 148 584,17 zł
Marzec 130 463,00 0,00 0,00 2 178,73 3 326,80 135 968,53 zł
Kwiecień 130 463,00 0,00 0,00 2 178,73 3 326,80 135 968,53 zł
Maj 130 463,00 0,00 0,00 2 178,73 3 326,80 135 968,53 zł
Czerwiec 130 463,00 0,00 0,00 2 178,73 3 326,80 135 968,53 zł
Lipiec 130 463,00 0,00 0,00 2 178,73 3 326,80 135 968,53 zł
Sierpień 130 463,00 0,00 0,00 2 178,73 3 326,80 135 968,53 zł
Wrzesień 130 463,00 0,00 0,00 2 178,73 3 326,80 135 968,53 zł
Październik 130 463,00 0,00 0,00 2 178,73 3 326,80 135 968,53 zł
Listopad 130 463,00 0,00 0,00 2 178,73 3 326,80 135 968,53 zł
Grudzień 130 463,00 0,00 0,00 2 178,73 3 326,80 135 968,53 zł
Rocznie 1 565 556,00 20 305,68 13 523,25 26 144,76 39 921,60 1 665 451,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 130 463 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 89 266 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 89 266 zł netto poniesie łączny koszt równy 157 182 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 88100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 88 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 380 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 749 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 312 zł
Zaliczka na podatek 9 933 zł
Całość - kwota brutto 116 597 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 597,00 11 379,87 1 748,96 0,00 9 312,14 82 775,00 9 933,00 84 223,03
Luty 116 597,00 8 925,81 1 371,79 0,00 9 566,95 85 040,00 10 205,00 86 527,65
Marzec 116 597,00 0,00 0,00 0,00 10 493,73 93 278,00 11 193,00 94 909,91
Kwiecień 116 597,00 0,00 0,00 0,00 10 493,73 93 278,00 11 193,00 94 909,91
Maj 116 597,00 0,00 0,00 0,00 10 493,73 93 278,00 11 193,00 94 909,91
Czerwiec 116 597,00 0,00 0,00 0,00 10 493,73 93 278,00 11 193,00 94 909,91
Lipiec 116 597,00 0,00 0,00 0,00 10 493,73 93 278,00 11 193,00 94 909,91
Sierpień 116 597,00 0,00 0,00 0,00 10 493,73 93 278,00 11 193,00 94 909,91
Wrzesień 116 597,00 0,00 0,00 0,00 10 493,73 93 278,00 11 193,00 94 909,91
Październik 116 597,00 0,00 0,00 0,00 10 493,73 93 278,00 11 193,00 94 909,91
Listopad 116 597,00 0,00 0,00 0,00 10 493,73 93 278,00 11 193,00 94 909,91
Grudzień 116 597,00 0,00 0,00 0,00 10 493,73 93 278,00 11 193,00 94 909,91
Rocznie 1 399 164,00 20 305,68 3 120,75 0,00 123 816,39 1 100 595,00 8 259,00 1 119 849,78
Wynagrodzenie pracownika 116 597 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 380 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 579 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 857 zł
FGŚP 117 zł
Cała kwota 138 529 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 597,00 11 379,87 7 578,81 0,00 2 973,23 138 528,91 zł
Luty 116 597,00 8 925,81 5 944,44 0,00 2 973,23 134 440,48 zł
Marzec 116 597,00 0,00 0,00 0,00 2 973,23 119 570,23 zł
Kwiecień 116 597,00 0,00 0,00 0,00 2 973,23 119 570,23 zł
Maj 116 597,00 0,00 0,00 0,00 2 973,23 119 570,23 zł
Czerwiec 116 597,00 0,00 0,00 0,00 2 973,23 119 570,23 zł
Lipiec 116 597,00 0,00 0,00 0,00 2 973,23 119 570,23 zł
Sierpień 116 597,00 0,00 0,00 0,00 2 973,23 119 570,23 zł
Wrzesień 116 597,00 0,00 0,00 0,00 2 973,23 119 570,23 zł
Październik 116 597,00 0,00 0,00 0,00 2 973,23 119 570,23 zł
Listopad 116 597,00 0,00 0,00 0,00 2 973,23 119 570,23 zł
Grudzień 116 597,00 0,00 0,00 0,00 2 973,23 119 570,23 zł
Rocznie 1 399 164,00 20 305,68 13 523,25 0,00 35 678,76 1 468 671,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 116 597 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 223 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 223 zł netto poniesie łączny koszt równy 138 529 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 88100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 88 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 88 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 868 zł
Całość - kwota brutto 101 968 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Luty 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Marzec 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Kwiecień 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Maj 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Czerwiec 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Lipiec 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Sierpień 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Wrzesień 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Październik 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Listopad 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Grudzień 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 13 868,00 88 100,00
Rocznie 1 223 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 888,00 166 416,00 1 057 200,00
Wynagrodzenie pracownika 101 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 101 968 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Luty 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Marzec 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Kwiecień 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Maj 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Czerwiec 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Lipiec 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Sierpień 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Wrzesień 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Październik 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Listopad 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Grudzień 101 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 968,00 zł
Rocznie 1 223 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 101 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 88 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 101 968 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 88100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 88 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 67 541 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 964 zł
Zaliczka na podatek 33 201 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 110 706 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 110 706,00 0,00 0,00 0,00 9 963,54 0,00 33 201,00 0,00 67 541,46
Luty 110 706,00 0,00 0,00 0,00 9 963,54 0,00 35 001,00 0,00 65 741,46
Marzec 110 706,00 0,00 0,00 0,00 9 963,54 0,00 35 001,00 0,00 65 741,46
Kwiecień 110 706,00 0,00 0,00 0,00 9 963,54 0,00 35 001,00 0,00 65 741,46
Maj 110 706,00 0,00 0,00 0,00 9 963,54 0,00 35 001,00 0,00 65 741,46
Czerwiec 110 706,00 0,00 0,00 0,00 9 963,54 0,00 35 001,00 0,00 65 741,46
Lipiec 110 706,00 176,27 72,24 0,00 9 963,54 15,08 34 916,00 0,00 65 562,87
Sierpień 110 706,00 176,27 72,24 0,00 9 963,54 15,08 34 916,00 0,00 65 562,87
Wrzesień 110 706,00 176,27 72,24 0,00 9 963,54 15,08 34 916,00 0,00 65 562,87
Październik 110 706,00 176,27 72,24 0,00 9 963,54 15,08 34 916,00 0,00 65 562,87
Listopad 110 706,00 176,27 72,24 0,00 9 963,54 15,08 34 916,00 0,00 65 562,87
Grudzień 110 706,00 176,27 72,24 0,00 9 963,54 15,08 34 916,00 0,00 65 562,87
Rocznie 1 328 472,00 1 057,62 433,44 0,00 119 562,48 0,00 417 702,00 0,00 789 625,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 110 706 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 541 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.