Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 88 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 949 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 184 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 091 zł
Zaliczka na podatek 13 125 zł
Całość - kwota brutto 129 942 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 129 942,00 12 682,34 1 949,13 3 183,58 10 091,43 111 877,00 13 125,00 88 910,52
Luty 129 942,00 7 623,34 1 171,62 3 183,58 10 616,71 117 713,00 35 744,00 71 602,75
Marzec 129 942,00 0,00 0,00 3 183,58 11 408,26 126 508,00 40 483,00 74 867,16
Kwiecień 129 942,00 0,00 0,00 3 183,58 11 408,26 126 508,00 40 483,00 74 867,16
Maj 129 942,00 0,00 0,00 3 183,58 11 408,26 126 508,00 40 483,00 74 867,16
Czerwiec 129 942,00 0,00 0,00 3 183,58 11 408,26 126 508,00 40 483,00 74 867,16
Lipiec 129 942,00 0,00 0,00 3 183,58 11 408,26 126 508,00 40 483,00 74 867,16
Sierpień 129 942,00 0,00 0,00 3 183,58 11 408,26 126 508,00 40 483,00 74 867,16
Wrzesień 129 942,00 0,00 0,00 3 183,58 11 408,26 126 508,00 40 483,00 74 867,16
Październik 129 942,00 0,00 0,00 3 183,58 11 408,26 126 508,00 40 483,00 74 867,16
Listopad 129 942,00 0,00 0,00 3 183,58 11 408,26 126 508,00 40 483,00 74 867,16
Grudzień 129 942,00 0,00 0,00 3 183,58 11 408,26 126 508,00 40 483,00 74 867,16
Rocznie 1 559 304,00 20 305,68 3 120,75 38 202,96 134 790,74 1 494 670,00 318 901,00 909 184,87
Wynagrodzenie pracownika 129 942 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 446 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 170 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 184 zł
FGŚP 130 zł
Cała kwota 156 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 129 942,00 12 682,34 8 446,23 2 170,03 3 313,52 156 554,12 zł
Luty 129 942,00 7 623,34 5 077,02 2 170,03 3 313,52 148 125,91 zł
Marzec 129 942,00 0,00 0,00 2 170,03 3 313,52 135 425,55 zł
Kwiecień 129 942,00 0,00 0,00 2 170,03 3 313,52 135 425,55 zł
Maj 129 942,00 0,00 0,00 2 170,03 3 313,52 135 425,55 zł
Czerwiec 129 942,00 0,00 0,00 2 170,03 3 313,52 135 425,55 zł
Lipiec 129 942,00 0,00 0,00 2 170,03 3 313,52 135 425,55 zł
Sierpień 129 942,00 0,00 0,00 2 170,03 3 313,52 135 425,55 zł
Wrzesień 129 942,00 0,00 0,00 2 170,03 3 313,52 135 425,55 zł
Październik 129 942,00 0,00 0,00 2 170,03 3 313,52 135 425,55 zł
Listopad 129 942,00 0,00 0,00 2 170,03 3 313,52 135 425,55 zł
Grudzień 129 942,00 0,00 0,00 2 170,03 3 313,52 135 425,55 zł
Rocznie 1 559 304,00 20 305,68 13 523,25 26 040,36 39 762,24 1 658 935,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 129 942 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 88 911 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 911 zł netto poniesie łączny koszt równy 156 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 936 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 743 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 280 zł
Zaliczka na podatek 9 899 zł
Całość - kwota brutto 116 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 200,00 11 341,12 1 743,00 0,00 9 280,43 82 493,00 9 899,00 83 936,29
Luty 116 200,00 8 964,56 1 377,75 0,00 9 527,19 84 686,00 10 162,00 86 168,18
Marzec 116 200,00 0,00 0,00 0,00 10 458,00 92 960,00 11 155,00 94 586,80
Kwiecień 116 200,00 0,00 0,00 0,00 10 458,00 92 960,00 11 155,00 94 586,80
Maj 116 200,00 0,00 0,00 0,00 10 458,00 92 960,00 11 155,00 94 586,80
Czerwiec 116 200,00 0,00 0,00 0,00 10 458,00 92 960,00 11 155,00 94 586,80
Lipiec 116 200,00 0,00 0,00 0,00 10 458,00 92 960,00 11 155,00 94 586,80
Sierpień 116 200,00 0,00 0,00 0,00 10 458,00 92 960,00 11 155,00 94 586,80
Wrzesień 116 200,00 0,00 0,00 0,00 10 458,00 92 960,00 11 155,00 94 586,80
Październik 116 200,00 0,00 0,00 0,00 10 458,00 92 960,00 11 155,00 94 586,80
Listopad 116 200,00 0,00 0,00 0,00 10 458,00 92 960,00 11 155,00 94 586,80
Grudzień 116 200,00 0,00 0,00 0,00 10 458,00 92 960,00 11 155,00 94 586,80
Rocznie 1 394 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 123 387,62 1 096 779,00 8 224,00 1 115 972,47
Wynagrodzenie pracownika 116 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 553 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 847 zł
FGŚP 116 zł
Cała kwota 138 057 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 200,00 11 341,12 7 553,00 0,00 2 963,10 138 057,22 zł
Luty 116 200,00 8 964,56 5 970,25 0,00 2 963,10 134 097,91 zł
Marzec 116 200,00 0,00 0,00 0,00 2 963,10 119 163,10 zł
Kwiecień 116 200,00 0,00 0,00 0,00 2 963,10 119 163,10 zł
Maj 116 200,00 0,00 0,00 0,00 2 963,10 119 163,10 zł
Czerwiec 116 200,00 0,00 0,00 0,00 2 963,10 119 163,10 zł
Lipiec 116 200,00 0,00 0,00 0,00 2 963,10 119 163,10 zł
Sierpień 116 200,00 0,00 0,00 0,00 2 963,10 119 163,10 zł
Wrzesień 116 200,00 0,00 0,00 0,00 2 963,10 119 163,10 zł
Październik 116 200,00 0,00 0,00 0,00 2 963,10 119 163,10 zł
Listopad 116 200,00 0,00 0,00 0,00 2 963,10 119 163,10 zł
Grudzień 116 200,00 0,00 0,00 0,00 2 963,10 119 163,10 zł
Rocznie 1 394 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 35 557,20 1 463 786,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 116 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 936 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 936 zł netto poniesie łączny koszt równy 138 057 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 820 zł
Całość - kwota brutto 101 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Luty 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Marzec 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Kwiecień 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Maj 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Czerwiec 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Lipiec 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Sierpień 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Wrzesień 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Październik 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Listopad 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Grudzień 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 296,00 13 820,00 87 800,00
Rocznie 1 219 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 552,00 165 840,00 1 053 600,00
Wynagrodzenie pracownika 101 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 101 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Luty 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Marzec 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Kwiecień 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Maj 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Czerwiec 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Lipiec 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Sierpień 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Wrzesień 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Październik 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Listopad 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Grudzień 101 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 620,00 zł
Rocznie 1 219 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 219 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 101 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 101 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 67 281 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 924 zł
Zaliczka na podatek 33 060 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 110 265 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 110 265,00 0,00 0,00 0,00 9 923,85 0,00 33 060,00 0,00 67 281,15
Luty 110 265,00 0,00 0,00 0,00 9 923,85 0,00 34 860,00 0,00 65 481,15
Marzec 110 265,00 0,00 0,00 0,00 9 923,85 0,00 34 860,00 0,00 65 481,15
Kwiecień 110 265,00 0,00 0,00 0,00 9 923,85 0,00 34 860,00 0,00 65 481,15
Maj 110 265,00 0,00 0,00 0,00 9 923,85 0,00 34 860,00 0,00 65 481,15
Czerwiec 110 265,00 0,00 0,00 0,00 9 923,85 0,00 34 860,00 0,00 65 481,15
Lipiec 110 265,00 176,27 72,24 0,00 9 923,85 15,08 34 775,00 0,00 65 302,56
Sierpień 110 265,00 176,27 72,24 0,00 9 923,85 15,08 34 775,00 0,00 65 302,56
Wrzesień 110 265,00 176,27 72,24 0,00 9 923,85 15,08 34 775,00 0,00 65 302,56
Październik 110 265,00 176,27 72,24 0,00 9 923,85 15,08 34 775,00 0,00 65 302,56
Listopad 110 265,00 176,27 72,24 0,00 9 923,85 15,08 34 775,00 0,00 65 302,56
Grudzień 110 265,00 176,27 72,24 0,00 9 923,85 15,08 34 775,00 0,00 65 302,56
Rocznie 1 323 180,00 1 057,62 433,44 0,00 119 086,20 0,00 416 010,00 0,00 786 502,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 110 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 281 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.