Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 88 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 665 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 947 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 179 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 078 zł
Zaliczka na podatek 13 107 zł
Całość - kwota brutto 129 768 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 129 768,00 12 665,36 1 946,52 3 179,32 10 077,91 111 727,00 13 107,00 88 791,89
Luty 129 768,00 7 640,32 1 174,23 3 179,32 10 599,67 117 524,00 35 653,00 71 521,46
Marzec 129 768,00 0,00 0,00 3 179,32 11 392,98 126 339,00 40 428,00 74 767,70
Kwiecień 129 768,00 0,00 0,00 3 179,32 11 392,98 126 339,00 40 428,00 74 767,70
Maj 129 768,00 0,00 0,00 3 179,32 11 392,98 126 339,00 40 428,00 74 767,70
Czerwiec 129 768,00 0,00 0,00 3 179,32 11 392,98 126 339,00 40 428,00 74 767,70
Lipiec 129 768,00 0,00 0,00 3 179,32 11 392,98 126 339,00 40 428,00 74 767,70
Sierpień 129 768,00 0,00 0,00 3 179,32 11 392,98 126 339,00 40 428,00 74 767,70
Wrzesień 129 768,00 0,00 0,00 3 179,32 11 392,98 126 339,00 40 428,00 74 767,70
Październik 129 768,00 0,00 0,00 3 179,32 11 392,98 126 339,00 40 428,00 74 767,70
Listopad 129 768,00 0,00 0,00 3 179,32 11 392,98 126 339,00 40 428,00 74 767,70
Grudzień 129 768,00 0,00 0,00 3 179,32 11 392,98 126 339,00 40 428,00 74 767,70
Rocznie 1 557 216,00 20 305,68 3 120,75 38 151,84 134 607,38 1 492 641,00 318 442,00 907 990,35
Wynagrodzenie pracownika 129 768 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 665 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 435 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 167 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 179 zł
FGŚP 130 zł
Cała kwota 156 345 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 129 768,00 12 665,36 8 434,92 2 167,13 3 309,09 156 344,50 zł
Luty 129 768,00 7 640,32 5 088,33 2 167,13 3 309,09 147 972,87 zł
Marzec 129 768,00 0,00 0,00 2 167,13 3 309,09 135 244,22 zł
Kwiecień 129 768,00 0,00 0,00 2 167,13 3 309,09 135 244,22 zł
Maj 129 768,00 0,00 0,00 2 167,13 3 309,09 135 244,22 zł
Czerwiec 129 768,00 0,00 0,00 2 167,13 3 309,09 135 244,22 zł
Lipiec 129 768,00 0,00 0,00 2 167,13 3 309,09 135 244,22 zł
Sierpień 129 768,00 0,00 0,00 2 167,13 3 309,09 135 244,22 zł
Wrzesień 129 768,00 0,00 0,00 2 167,13 3 309,09 135 244,22 zł
Październik 129 768,00 0,00 0,00 2 167,13 3 309,09 135 244,22 zł
Listopad 129 768,00 0,00 0,00 2 167,13 3 309,09 135 244,22 zł
Grudzień 129 768,00 0,00 0,00 2 167,13 3 309,09 135 244,22 zł
Rocznie 1 557 216,00 20 305,68 13 523,25 26 005,56 39 709,08 1 656 759,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 129 768 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 88 792 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 792 zł netto poniesie łączny koszt równy 156 345 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 741 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 270 zł
Zaliczka na podatek 9 888 zł
Całość - kwota brutto 116 067 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 067,00 11 328,14 1 741,01 0,00 9 269,81 82 398,00 9 888,00 83 840,28
Luty 116 067,00 8 977,54 1 379,74 0,00 9 513,87 84 568,00 10 148,00 86 047,69
Marzec 116 067,00 0,00 0,00 0,00 10 446,03 92 854,00 11 142,00 94 478,49
Kwiecień 116 067,00 0,00 0,00 0,00 10 446,03 92 854,00 11 142,00 94 478,49
Maj 116 067,00 0,00 0,00 0,00 10 446,03 92 854,00 11 142,00 94 478,49
Czerwiec 116 067,00 0,00 0,00 0,00 10 446,03 92 854,00 11 142,00 94 478,49
Lipiec 116 067,00 0,00 0,00 0,00 10 446,03 92 854,00 11 142,00 94 478,49
Sierpień 116 067,00 0,00 0,00 0,00 10 446,03 92 854,00 11 142,00 94 478,49
Wrzesień 116 067,00 0,00 0,00 0,00 10 446,03 92 854,00 11 142,00 94 478,49
Październik 116 067,00 0,00 0,00 0,00 10 446,03 92 854,00 11 142,00 94 478,49
Listopad 116 067,00 0,00 0,00 0,00 10 446,03 92 854,00 11 142,00 94 478,49
Grudzień 116 067,00 0,00 0,00 0,00 10 446,03 92 854,00 11 142,00 94 478,49
Rocznie 1 392 804,00 20 305,68 3 120,75 0,00 123 243,98 1 095 506,00 8 212,00 1 114 672,87
Wynagrodzenie pracownika 116 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 544 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 844 zł
FGŚP 116 zł
Cała kwota 137 899 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 067,00 11 328,14 7 544,36 0,00 2 959,71 137 899,21 zł
Luty 116 067,00 8 977,54 5 978,89 0,00 2 959,71 133 983,14 zł
Marzec 116 067,00 0,00 0,00 0,00 2 959,71 119 026,71 zł
Kwiecień 116 067,00 0,00 0,00 0,00 2 959,71 119 026,71 zł
Maj 116 067,00 0,00 0,00 0,00 2 959,71 119 026,71 zł
Czerwiec 116 067,00 0,00 0,00 0,00 2 959,71 119 026,71 zł
Lipiec 116 067,00 0,00 0,00 0,00 2 959,71 119 026,71 zł
Sierpień 116 067,00 0,00 0,00 0,00 2 959,71 119 026,71 zł
Wrzesień 116 067,00 0,00 0,00 0,00 2 959,71 119 026,71 zł
Październik 116 067,00 0,00 0,00 0,00 2 959,71 119 026,71 zł
Listopad 116 067,00 0,00 0,00 0,00 2 959,71 119 026,71 zł
Grudzień 116 067,00 0,00 0,00 0,00 2 959,71 119 026,71 zł
Rocznie 1 392 804,00 20 305,68 13 523,25 0,00 35 516,52 1 462 149,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 116 067 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 137 899 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 805 zł
Całość - kwota brutto 101 505 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Luty 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Marzec 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Kwiecień 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Maj 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Czerwiec 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Lipiec 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Sierpień 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Wrzesień 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Październik 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Listopad 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Grudzień 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 204,00 13 805,00 87 700,00
Rocznie 1 218 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974 448,00 165 660,00 1 052 400,00
Wynagrodzenie pracownika 101 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 101 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Luty 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Marzec 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Kwiecień 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Maj 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Czerwiec 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Lipiec 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Sierpień 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Wrzesień 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Październik 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Listopad 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Grudzień 101 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 505,00 zł
Rocznie 1 218 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 101 505 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 101 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 67 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 911 zł
Zaliczka na podatek 33 013 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 110 118 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 110 118,00 0,00 0,00 0,00 9 910,62 0,00 33 013,00 0,00 67 194,38
Luty 110 118,00 0,00 0,00 0,00 9 910,62 0,00 34 813,00 0,00 65 394,38
Marzec 110 118,00 0,00 0,00 0,00 9 910,62 0,00 34 813,00 0,00 65 394,38
Kwiecień 110 118,00 0,00 0,00 0,00 9 910,62 0,00 34 813,00 0,00 65 394,38
Maj 110 118,00 0,00 0,00 0,00 9 910,62 0,00 34 813,00 0,00 65 394,38
Czerwiec 110 118,00 0,00 0,00 0,00 9 910,62 0,00 34 813,00 0,00 65 394,38
Lipiec 110 118,00 176,27 72,24 0,00 9 910,62 15,08 34 728,00 0,00 65 215,79
Sierpień 110 118,00 176,27 72,24 0,00 9 910,62 15,08 34 728,00 0,00 65 215,79
Wrzesień 110 118,00 176,27 72,24 0,00 9 910,62 15,08 34 728,00 0,00 65 215,79
Październik 110 118,00 176,27 72,24 0,00 9 910,62 15,08 34 728,00 0,00 65 215,79
Listopad 110 118,00 176,27 72,24 0,00 9 910,62 15,08 34 728,00 0,00 65 215,79
Grudzień 110 118,00 176,27 72,24 0,00 9 910,62 15,08 34 728,00 0,00 65 215,79
Rocznie 1 321 416,00 1 057,62 433,44 0,00 118 927,44 0,00 415 446,00 0,00 785 461,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 110 118 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 194 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.