Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 952 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 188 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 105 zł
Zaliczka na podatek 14 275 zł
Całość - kwota brutto 130 120 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 130 120,00 12 699,71 1 951,80 3 187,94 10 105,25 112 031,00 14 275,00 87 900,30
Luty 130 120,00 2 698,64 414,75 3 187,94 11 143,68 123 569,00 29 946,00 82 728,99
Marzec 130 120,00 0,00 0,00 3 187,94 11 423,89 126 682,00 30 701,00 84 807,17
Kwiecień 130 120,00 0,00 0,00 3 187,94 11 423,89 126 682,00 30 701,00 84 807,17
Maj 130 120,00 0,00 0,00 3 187,94 11 423,89 126 682,00 30 701,00 84 807,17
Czerwiec 130 120,00 0,00 0,00 3 187,94 11 423,89 126 682,00 30 701,00 84 807,17
Lipiec 130 120,00 0,00 0,00 3 187,94 11 423,89 126 682,00 30 701,00 84 807,17
Sierpień 130 120,00 0,00 0,00 3 187,94 11 423,89 126 682,00 30 701,00 84 807,17
Wrzesień 130 120,00 0,00 0,00 3 187,94 11 423,89 126 682,00 30 701,00 84 807,17
Październik 130 120,00 0,00 0,00 3 187,94 11 423,89 126 682,00 30 701,00 84 807,17
Listopad 130 120,00 0,00 0,00 3 187,94 11 423,89 126 682,00 30 701,00 84 807,17
Grudzień 130 120,00 0,00 0,00 3 187,94 11 423,89 126 682,00 30 701,00 84 807,17
Rocznie 1 561 440,00 15 398,35 2 366,55 38 255,28 135 487,83 1 502 420,00 351 231,00 1 018 700,99
Wynagrodzenie pracownika 130 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 700 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 458 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 173 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 188 zł
FGŚP 130 zł
Cała kwota 156 769 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 130 120,00 12 699,71 8 457,80 2 173,00 3 318,06 156 768,57 zł
Luty 130 120,00 2 698,64 1 797,25 2 173,00 3 318,06 140 106,95 zł
Marzec 130 120,00 0,00 0,00 2 173,00 3 318,06 135 611,06 zł
Kwiecień 130 120,00 0,00 0,00 2 173,00 3 318,06 135 611,06 zł
Maj 130 120,00 0,00 0,00 2 173,00 3 318,06 135 611,06 zł
Czerwiec 130 120,00 0,00 0,00 2 173,00 3 318,06 135 611,06 zł
Lipiec 130 120,00 0,00 0,00 2 173,00 3 318,06 135 611,06 zł
Sierpień 130 120,00 0,00 0,00 2 173,00 3 318,06 135 611,06 zł
Wrzesień 130 120,00 0,00 0,00 2 173,00 3 318,06 135 611,06 zł
Październik 130 120,00 0,00 0,00 2 173,00 3 318,06 135 611,06 zł
Listopad 130 120,00 0,00 0,00 2 173,00 3 318,06 135 611,06 zł
Grudzień 130 120,00 0,00 0,00 2 173,00 3 318,06 135 611,06 zł
Rocznie 1 561 440,00 15 398,35 10 255,05 26 076,00 39 816,72 1 652 986,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 130 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 156 769 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 745 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 291 zł
Zaliczka na podatek 6 039 zł
Całość - kwota brutto 116 328 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 328,00 11 353,61 1 744,92 0,00 9 290,65 82 584,00 6 039,00 87 899,82
Luty 116 328,00 4 044,74 621,63 0,00 10 049,55 89 329,00 6 532,00 95 080,08
Marzec 116 328,00 0,00 0,00 0,00 10 469,52 93 062,00 6 805,00 99 053,48
Kwiecień 116 328,00 0,00 0,00 0,00 10 469,52 93 062,00 6 805,00 99 053,48
Maj 116 328,00 0,00 0,00 0,00 10 469,52 93 062,00 6 805,00 99 053,48
Czerwiec 116 328,00 0,00 0,00 0,00 10 469,52 93 062,00 6 805,00 99 053,48
Lipiec 116 328,00 0,00 0,00 0,00 10 469,52 93 062,00 6 805,00 99 053,48
Sierpień 116 328,00 0,00 0,00 0,00 10 469,52 93 062,00 6 805,00 99 053,48
Wrzesień 116 328,00 0,00 0,00 0,00 10 469,52 93 062,00 6 805,00 99 053,48
Październik 116 328,00 0,00 0,00 0,00 10 469,52 93 062,00 6 805,00 99 053,48
Listopad 116 328,00 0,00 0,00 0,00 10 469,52 93 062,00 6 805,00 99 053,48
Grudzień 116 328,00 0,00 0,00 0,00 10 469,52 93 062,00 6 805,00 99 053,48
Rocznie 1 395 936,00 15 398,35 2 366,55 0,00 124 035,40 1 102 533,00 80 621,00 1 173 514,70
Wynagrodzenie pracownika 116 328 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 561 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 850 zł
FGŚP 116 zł
Cała kwota 138 209 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 328,00 11 353,61 7 561,32 0,00 2 966,37 138 209,30 zł
Luty 116 328,00 4 044,74 2 693,73 0,00 2 966,37 126 032,84 zł
Marzec 116 328,00 0,00 0,00 0,00 2 966,37 119 294,37 zł
Kwiecień 116 328,00 0,00 0,00 0,00 2 966,37 119 294,37 zł
Maj 116 328,00 0,00 0,00 0,00 2 966,37 119 294,37 zł
Czerwiec 116 328,00 0,00 0,00 0,00 2 966,37 119 294,37 zł
Lipiec 116 328,00 0,00 0,00 0,00 2 966,37 119 294,37 zł
Sierpień 116 328,00 0,00 0,00 0,00 2 966,37 119 294,37 zł
Wrzesień 116 328,00 0,00 0,00 0,00 2 966,37 119 294,37 zł
Październik 116 328,00 0,00 0,00 0,00 2 966,37 119 294,37 zł
Listopad 116 328,00 0,00 0,00 0,00 2 966,37 119 294,37 zł
Grudzień 116 328,00 0,00 0,00 0,00 2 966,37 119 294,37 zł
Rocznie 1 395 936,00 15 398,35 10 255,05 0,00 35 596,44 1 457 185,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 116 328 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 138 209 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 836 zł
Całość - kwota brutto 101 736 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Luty 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Marzec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Kwiecień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Maj 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Czerwiec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Lipiec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Sierpień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Wrzesień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Październik 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Listopad 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Grudzień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Rocznie 1 220 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976 668,00 166 032,00 1 054 800,00
Wynagrodzenie pracownika 101 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 101 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Luty 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Marzec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Kwiecień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Maj 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Czerwiec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Lipiec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Sierpień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Wrzesień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Październik 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Listopad 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Grudzień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Rocznie 1 220 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 101 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 101 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 87 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 22 130 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 110 412 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 110 412,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 22 130,00 0,00 87 900,19
Luty 110 412,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34 959,00 0,00 75 071,19
Marzec 110 412,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34 959,00 0,00 75 071,19
Kwiecień 110 412,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34 959,00 0,00 75 071,19
Maj 110 412,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34 959,00 0,00 75 071,19
Czerwiec 110 412,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 34 959,00 0,00 75 071,19
Lipiec 110 412,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34 881,00 0,00 74 903,99
Sierpień 110 412,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34 881,00 0,00 74 903,99
Wrzesień 110 412,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34 881,00 0,00 74 903,99
Październik 110 412,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34 881,00 0,00 74 903,99
Listopad 110 412,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34 881,00 0,00 74 903,99
Grudzień 110 412,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 34 881,00 0,00 74 903,99
Rocznie 1 324 944,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 406 211,00 0,00 912 680,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 110 412 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ