Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 89 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 699 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 952 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 188 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 105 zł
Zaliczka na podatek 13 143 zł
Całość - kwota brutto 130 116 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 130 116,00 12 699,32 1 951,74 3 187,84 10 104,94 112 027,00 13 143,00 89 029,16
Luty 130 116,00 7 606,36 1 169,01 3 187,84 10 633,75 117 903,00 35 834,00 71 685,04
Marzec 130 116,00 0,00 0,00 3 187,84 11 423,53 126 678,00 40 537,00 74 967,63
Kwiecień 130 116,00 0,00 0,00 3 187,84 11 423,53 126 678,00 40 537,00 74 967,63
Maj 130 116,00 0,00 0,00 3 187,84 11 423,53 126 678,00 40 537,00 74 967,63
Czerwiec 130 116,00 0,00 0,00 3 187,84 11 423,53 126 678,00 40 537,00 74 967,63
Lipiec 130 116,00 0,00 0,00 3 187,84 11 423,53 126 678,00 40 537,00 74 967,63
Sierpień 130 116,00 0,00 0,00 3 187,84 11 423,53 126 678,00 40 537,00 74 967,63
Wrzesień 130 116,00 0,00 0,00 3 187,84 11 423,53 126 678,00 40 537,00 74 967,63
Październik 130 116,00 0,00 0,00 3 187,84 11 423,53 126 678,00 40 537,00 74 967,63
Listopad 130 116,00 0,00 0,00 3 187,84 11 423,53 126 678,00 40 537,00 74 967,63
Grudzień 130 116,00 0,00 0,00 3 187,84 11 423,53 126 678,00 40 537,00 74 967,63
Rocznie 1 561 392,00 20 305,68 3 120,75 38 254,08 134 973,99 1 496 710,00 319 369,00 910 390,50
Wynagrodzenie pracownika 130 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 699 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 458 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 173 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 188 zł
FGŚP 130 zł
Cała kwota 156 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 130 116,00 12 699,32 8 457,54 2 172,94 3 317,96 156 763,76 zł
Luty 130 116,00 7 606,36 5 065,71 2 172,94 3 317,96 148 278,97 zł
Marzec 130 116,00 0,00 0,00 2 172,94 3 317,96 135 606,90 zł
Kwiecień 130 116,00 0,00 0,00 2 172,94 3 317,96 135 606,90 zł
Maj 130 116,00 0,00 0,00 2 172,94 3 317,96 135 606,90 zł
Czerwiec 130 116,00 0,00 0,00 2 172,94 3 317,96 135 606,90 zł
Lipiec 130 116,00 0,00 0,00 2 172,94 3 317,96 135 606,90 zł
Sierpień 130 116,00 0,00 0,00 2 172,94 3 317,96 135 606,90 zł
Wrzesień 130 116,00 0,00 0,00 2 172,94 3 317,96 135 606,90 zł
Październik 130 116,00 0,00 0,00 2 172,94 3 317,96 135 606,90 zł
Listopad 130 116,00 0,00 0,00 2 172,94 3 317,96 135 606,90 zł
Grudzień 130 116,00 0,00 0,00 2 172,94 3 317,96 135 606,90 zł
Rocznie 1 561 392,00 20 305,68 13 523,25 26 075,28 39 815,52 1 661 111,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 130 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 89 029 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 89 029 zł netto poniesie łączny koszt równy 156 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 745 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 291 zł
Zaliczka na podatek 9 910 zł
Całość - kwota brutto 116 332 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 332,00 11 354,00 1 744,98 0,00 9 290,97 82 586,00 9 910,00 84 031,73
Luty 116 332,00 8 951,68 1 375,77 0,00 9 540,41 84 804,00 10 176,00 86 287,66
Marzec 116 332,00 0,00 0,00 0,00 10 469,88 93 066,00 11 168,00 94 694,20
Kwiecień 116 332,00 0,00 0,00 0,00 10 469,88 93 066,00 11 168,00 94 694,20
Maj 116 332,00 0,00 0,00 0,00 10 469,88 93 066,00 11 168,00 94 694,20
Czerwiec 116 332,00 0,00 0,00 0,00 10 469,88 93 066,00 11 168,00 94 694,20
Lipiec 116 332,00 0,00 0,00 0,00 10 469,88 93 066,00 11 168,00 94 694,20
Sierpień 116 332,00 0,00 0,00 0,00 10 469,88 93 066,00 11 168,00 94 694,20
Wrzesień 116 332,00 0,00 0,00 0,00 10 469,88 93 066,00 11 168,00 94 694,20
Październik 116 332,00 0,00 0,00 0,00 10 469,88 93 066,00 11 168,00 94 694,20
Listopad 116 332,00 0,00 0,00 0,00 10 469,88 93 066,00 11 168,00 94 694,20
Grudzień 116 332,00 0,00 0,00 0,00 10 469,88 93 066,00 11 168,00 94 694,20
Rocznie 1 395 984,00 20 305,68 3 120,75 0,00 123 530,18 1 098 050,00 8 235,00 1 117 261,39
Wynagrodzenie pracownika 116 332 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 562 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 850 zł
FGŚP 116 zł
Cała kwota 138 214 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 332,00 11 354,00 7 561,58 0,00 2 966,46 138 214,04 zł
Luty 116 332,00 8 951,68 5 961,67 0,00 2 966,46 134 211,81 zł
Marzec 116 332,00 0,00 0,00 0,00 2 966,46 119 298,46 zł
Kwiecień 116 332,00 0,00 0,00 0,00 2 966,46 119 298,46 zł
Maj 116 332,00 0,00 0,00 0,00 2 966,46 119 298,46 zł
Czerwiec 116 332,00 0,00 0,00 0,00 2 966,46 119 298,46 zł
Lipiec 116 332,00 0,00 0,00 0,00 2 966,46 119 298,46 zł
Sierpień 116 332,00 0,00 0,00 0,00 2 966,46 119 298,46 zł
Wrzesień 116 332,00 0,00 0,00 0,00 2 966,46 119 298,46 zł
Październik 116 332,00 0,00 0,00 0,00 2 966,46 119 298,46 zł
Listopad 116 332,00 0,00 0,00 0,00 2 966,46 119 298,46 zł
Grudzień 116 332,00 0,00 0,00 0,00 2 966,46 119 298,46 zł
Rocznie 1 395 984,00 20 305,68 13 523,25 0,00 35 597,52 1 465 410,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 116 332 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 032 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 032 zł netto poniesie łączny koszt równy 138 214 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 836 zł
Całość - kwota brutto 101 736 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Luty 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Marzec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Kwiecień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Maj 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Czerwiec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Lipiec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Sierpień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Wrzesień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Październik 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Listopad 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Grudzień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 389,00 13 836,00 87 900,00
Rocznie 1 220 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976 668,00 166 032,00 1 054 800,00
Wynagrodzenie pracownika 101 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 101 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Luty 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Marzec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Kwiecień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Maj 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Czerwiec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Lipiec 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Sierpień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Wrzesień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Październik 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Listopad 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Grudzień 101 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 736,00 zł
Rocznie 1 220 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 101 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 101 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 67 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 937 zł
Zaliczka na podatek 33 107 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 110 412 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 110 412,00 0,00 0,00 0,00 9 937,08 0,00 33 107,00 0,00 67 367,92
Luty 110 412,00 0,00 0,00 0,00 9 937,08 0,00 34 907,00 0,00 65 567,92
Marzec 110 412,00 0,00 0,00 0,00 9 937,08 0,00 34 907,00 0,00 65 567,92
Kwiecień 110 412,00 0,00 0,00 0,00 9 937,08 0,00 34 907,00 0,00 65 567,92
Maj 110 412,00 0,00 0,00 0,00 9 937,08 0,00 34 907,00 0,00 65 567,92
Czerwiec 110 412,00 0,00 0,00 0,00 9 937,08 0,00 34 907,00 0,00 65 567,92
Lipiec 110 412,00 176,27 72,24 0,00 9 937,08 15,08 34 822,00 0,00 65 389,33
Sierpień 110 412,00 176,27 72,24 0,00 9 937,08 15,08 34 822,00 0,00 65 389,33
Wrzesień 110 412,00 176,27 72,24 0,00 9 937,08 15,08 34 822,00 0,00 65 389,33
Październik 110 412,00 176,27 72,24 0,00 9 937,08 15,08 34 822,00 0,00 65 389,33
Listopad 110 412,00 176,27 72,24 0,00 9 937,08 15,08 34 822,00 0,00 65 389,33
Grudzień 110 412,00 176,27 72,24 0,00 9 937,08 15,08 34 822,00 0,00 65 389,33
Rocznie 1 324 944,00 1 057,62 433,44 0,00 119 244,96 0,00 416 574,00 0,00 787 543,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 110 412 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 67 368 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.