Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 88 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 598 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 936 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 162 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 024 zł
Zaliczka na podatek 13 035 zł
Całość - kwota brutto 129 074 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 129 074,00 12 597,62 1 936,11 3 162,31 10 024,02 111 128,00 13 035,00 88 318,94
Luty 129 074,00 7 708,06 1 184,64 3 162,31 10 531,71 116 769,00 35 292,00 71 195,28
Marzec 129 074,00 0,00 0,00 3 162,31 11 332,05 125 662,00 40 212,00 74 367,64
Kwiecień 129 074,00 0,00 0,00 3 162,31 11 332,05 125 662,00 40 212,00 74 367,64
Maj 129 074,00 0,00 0,00 3 162,31 11 332,05 125 662,00 40 212,00 74 367,64
Czerwiec 129 074,00 0,00 0,00 3 162,31 11 332,05 125 662,00 40 212,00 74 367,64
Lipiec 129 074,00 0,00 0,00 3 162,31 11 332,05 125 662,00 40 212,00 74 367,64
Sierpień 129 074,00 0,00 0,00 3 162,31 11 332,05 125 662,00 40 212,00 74 367,64
Wrzesień 129 074,00 0,00 0,00 3 162,31 11 332,05 125 662,00 40 212,00 74 367,64
Październik 129 074,00 0,00 0,00 3 162,31 11 332,05 125 662,00 40 212,00 74 367,64
Listopad 129 074,00 0,00 0,00 3 162,31 11 332,05 125 662,00 40 212,00 74 367,64
Grudzień 129 074,00 0,00 0,00 3 162,31 11 332,05 125 662,00 40 212,00 74 367,64
Rocznie 1 548 888,00 20 305,68 3 120,75 37 947,72 133 876,23 1 484 517,00 316 571,00 903 190,62
Wynagrodzenie pracownika 129 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 12 598 zł
Ubezpieczenie rentowe 8 390 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 156 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 162 zł
FGŚP 129 zł
Cała kwota 155 508 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 129 074,00 12 597,62 8 389,81 2 155,54 3 291,38 155 508,35 zł
Luty 129 074,00 7 708,06 5 133,44 2 155,54 3 291,38 147 362,42 zł
Marzec 129 074,00 0,00 0,00 2 155,54 3 291,38 134 520,92 zł
Kwiecień 129 074,00 0,00 0,00 2 155,54 3 291,38 134 520,92 zł
Maj 129 074,00 0,00 0,00 2 155,54 3 291,38 134 520,92 zł
Czerwiec 129 074,00 0,00 0,00 2 155,54 3 291,38 134 520,92 zł
Lipiec 129 074,00 0,00 0,00 2 155,54 3 291,38 134 520,92 zł
Sierpień 129 074,00 0,00 0,00 2 155,54 3 291,38 134 520,92 zł
Wrzesień 129 074,00 0,00 0,00 2 155,54 3 291,38 134 520,92 zł
Październik 129 074,00 0,00 0,00 2 155,54 3 291,38 134 520,92 zł
Listopad 129 074,00 0,00 0,00 2 155,54 3 291,38 134 520,92 zł
Grudzień 129 074,00 0,00 0,00 2 155,54 3 291,38 134 520,92 zł
Rocznie 1 548 888,00 20 305,68 13 523,25 25 866,48 39 496,56 1 648 079,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 129 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 88 319 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 319 zł netto poniesie łączny koszt równy 155 508 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 277 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 733 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 228 zł
Zaliczka na podatek 9 843 zł
Całość - kwota brutto 115 538 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 115 538,00 11 276,51 1 733,07 0,00 9 227,56 82 023,00 9 843,00 83 458,10
Luty 115 538,00 9 029,17 1 387,68 0,00 9 460,90 84 097,00 10 092,00 85 568,61
Marzec 115 538,00 0,00 0,00 0,00 10 398,42 92 430,00 11 092,00 94 047,98
Kwiecień 115 538,00 0,00 0,00 0,00 10 398,42 92 430,00 11 092,00 94 047,98
Maj 115 538,00 0,00 0,00 0,00 10 398,42 92 430,00 11 092,00 94 047,98
Czerwiec 115 538,00 0,00 0,00 0,00 10 398,42 92 430,00 11 092,00 94 047,98
Lipiec 115 538,00 0,00 0,00 0,00 10 398,42 92 430,00 11 092,00 94 047,98
Sierpień 115 538,00 0,00 0,00 0,00 10 398,42 92 430,00 11 092,00 94 047,98
Wrzesień 115 538,00 0,00 0,00 0,00 10 398,42 92 430,00 11 092,00 94 047,98
Październik 115 538,00 0,00 0,00 0,00 10 398,42 92 430,00 11 092,00 94 047,98
Listopad 115 538,00 0,00 0,00 0,00 10 398,42 92 430,00 11 092,00 94 047,98
Grudzień 115 538,00 0,00 0,00 0,00 10 398,42 92 430,00 11 092,00 94 047,98
Rocznie 1 386 456,00 20 305,68 3 120,75 0,00 122 672,66 1 090 420,00 8 176,00 1 109 506,51
Wynagrodzenie pracownika 115 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 277 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 510 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 831 zł
FGŚP 116 zł
Cała kwota 137 271 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 115 538,00 11 276,51 7 509,97 0,00 2 946,22 137 270,70 zł
Luty 115 538,00 9 029,17 6 013,28 0,00 2 946,22 133 526,67 zł
Marzec 115 538,00 0,00 0,00 0,00 2 946,22 118 484,22 zł
Kwiecień 115 538,00 0,00 0,00 0,00 2 946,22 118 484,22 zł
Maj 115 538,00 0,00 0,00 0,00 2 946,22 118 484,22 zł
Czerwiec 115 538,00 0,00 0,00 0,00 2 946,22 118 484,22 zł
Lipiec 115 538,00 0,00 0,00 0,00 2 946,22 118 484,22 zł
Sierpień 115 538,00 0,00 0,00 0,00 2 946,22 118 484,22 zł
Wrzesień 115 538,00 0,00 0,00 0,00 2 946,22 118 484,22 zł
Październik 115 538,00 0,00 0,00 0,00 2 946,22 118 484,22 zł
Listopad 115 538,00 0,00 0,00 0,00 2 946,22 118 484,22 zł
Grudzień 115 538,00 0,00 0,00 0,00 2 946,22 118 484,22 zł
Rocznie 1 386 456,00 20 305,68 13 523,25 0,00 35 354,64 1 455 639,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 115 538 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 458 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 458 zł netto poniesie łączny koszt równy 137 271 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 87 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 742 zł
Całość - kwota brutto 101 042 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Luty 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Marzec 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Kwiecień 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Maj 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Czerwiec 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Lipiec 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Sierpień 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Wrzesień 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Październik 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Listopad 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Grudzień 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 834,00 13 742,00 87 300,00
Rocznie 1 212 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970 008,00 164 904,00 1 047 600,00
Wynagrodzenie pracownika 101 042 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 101 042 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Luty 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Marzec 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Kwiecień 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Maj 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Czerwiec 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Lipiec 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Sierpień 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Wrzesień 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Październik 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Listopad 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Grudzień 101 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 042,00 zł
Rocznie 1 212 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 212 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 101 042 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 87 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 101 042 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 66 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 858 zł
Zaliczka na podatek 32 825 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 109 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 109 530,00 0,00 0,00 0,00 9 857,70 0,00 32 825,00 0,00 66 847,30
Luty 109 530,00 0,00 0,00 0,00 9 857,70 0,00 34 625,00 0,00 65 047,30
Marzec 109 530,00 0,00 0,00 0,00 9 857,70 0,00 34 625,00 0,00 65 047,30
Kwiecień 109 530,00 0,00 0,00 0,00 9 857,70 0,00 34 625,00 0,00 65 047,30
Maj 109 530,00 0,00 0,00 0,00 9 857,70 0,00 34 625,00 0,00 65 047,30
Czerwiec 109 530,00 0,00 0,00 0,00 9 857,70 0,00 34 625,00 0,00 65 047,30
Lipiec 109 530,00 176,27 72,24 0,00 9 857,70 15,08 34 540,00 0,00 64 868,71
Sierpień 109 530,00 176,27 72,24 0,00 9 857,70 15,08 34 540,00 0,00 64 868,71
Wrzesień 109 530,00 176,27 72,24 0,00 9 857,70 15,08 34 540,00 0,00 64 868,71
Październik 109 530,00 176,27 72,24 0,00 9 857,70 15,08 34 540,00 0,00 64 868,71
Listopad 109 530,00 176,27 72,24 0,00 9 857,70 15,08 34 540,00 0,00 64 868,71
Grudzień 109 530,00 176,27 72,24 0,00 9 857,70 15,08 34 540,00 0,00 64 868,71
Rocznie 1 314 360,00 1 057,62 433,44 0,00 118 292,40 0,00 413 190,00 0,00 781 296,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 109 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 847 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.