Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 59 841 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 520 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 310 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 780 zł
Zaliczka na podatek 8 710 zł
Całość - kwota brutto 87 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 300,00 8 520,48 1 309,50 2 138,85 6 779,81 75 081,00 8 710,00 59 841,36
Luty 87 300,00 8 520,48 1 309,50 2 138,85 6 779,81 75 081,00 14 742,00 53 809,36
Marzec 87 300,00 3 264,72 501,75 2 138,85 7 325,52 81 145,00 25 966,00 48 103,16
Kwiecień 87 300,00 0,00 0,00 2 138,85 7 664,50 84 911,00 27 172,00 50 324,65
Maj 87 300,00 0,00 0,00 2 138,85 7 664,50 84 911,00 27 172,00 50 324,65
Czerwiec 87 300,00 0,00 0,00 2 138,85 7 664,50 84 911,00 27 172,00 50 324,65
Lipiec 87 300,00 0,00 0,00 2 138,85 7 664,50 84 911,00 27 172,00 50 324,65
Sierpień 87 300,00 0,00 0,00 2 138,85 7 664,50 84 911,00 27 172,00 50 324,65
Wrzesień 87 300,00 0,00 0,00 2 138,85 7 664,50 84 911,00 27 172,00 50 324,65
Październik 87 300,00 0,00 0,00 2 138,85 7 664,50 84 911,00 27 172,00 50 324,65
Listopad 87 300,00 0,00 0,00 2 138,85 7 664,50 84 911,00 27 172,00 50 324,65
Grudzień 87 300,00 0,00 0,00 2 138,85 7 664,50 84 911,00 27 172,00 50 324,65
Rocznie 1 047 600,00 20 305,68 3 120,75 25 666,20 89 865,64 995 506,00 204 096,00 614 675,73
Wynagrodzenie pracownika 87 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 520 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 675 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 458 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 139 zł
FGŚP 87 zł
Cała kwota 105 179 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 300,00 8 520,48 5 674,50 1 457,91 2 226,15 105 179,04 zł
Luty 87 300,00 8 520,48 5 674,50 1 457,91 2 226,15 105 179,04 zł
Marzec 87 300,00 3 264,72 2 174,25 1 457,91 2 226,15 96 423,03 zł
Kwiecień 87 300,00 0,00 0,00 1 457,91 2 226,15 90 984,06 zł
Maj 87 300,00 0,00 0,00 1 457,91 2 226,15 90 984,06 zł
Czerwiec 87 300,00 0,00 0,00 1 457,91 2 226,15 90 984,06 zł
Lipiec 87 300,00 0,00 0,00 1 457,91 2 226,15 90 984,06 zł
Sierpień 87 300,00 0,00 0,00 1 457,91 2 226,15 90 984,06 zł
Wrzesień 87 300,00 0,00 0,00 1 457,91 2 226,15 90 984,06 zł
Październik 87 300,00 0,00 0,00 1 457,91 2 226,15 90 984,06 zł
Listopad 87 300,00 0,00 0,00 1 457,91 2 226,15 90 984,06 zł
Grudzień 87 300,00 0,00 0,00 1 457,91 2 226,15 90 984,06 zł
Rocznie 1 047 600,00 20 305,68 13 523,25 17 494,92 26 713,80 1 125 637,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 87 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 841 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 105 179 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 061 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 520 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 310 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 972 zł
Zaliczka na podatek 7 437 zł
Całość - kwota brutto 87 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 300,00 8 520,48 1 309,50 0,00 6 972,30 61 976,00 7 437,00 63 060,60
Luty 87 300,00 8 520,48 1 309,50 0,00 6 972,30 61 976,00 7 437,00 63 060,60
Marzec 87 300,00 3 264,72 501,75 0,00 7 518,02 66 827,00 8 019,00 67 996,27
Kwiecień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 69 840,00 8 381,00 71 062,20
Maj 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 69 840,00 8 381,00 71 062,20
Czerwiec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 69 840,00 8 381,00 71 062,20
Lipiec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 69 840,00 8 381,00 71 062,20
Sierpień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 69 840,00 8 381,00 71 062,20
Wrzesień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 69 840,00 8 381,00 71 062,20
Październik 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 69 840,00 8 381,00 71 062,20
Listopad 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 69 840,00 8 381,00 71 062,20
Grudzień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 69 840,00 8 381,00 71 062,20
Rocznie 1 047 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 92 175,62 819 339,00 6 147,00 833 677,27
Wynagrodzenie pracownika 87 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 520 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 675 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 139 zł
FGŚP 87 zł
Cała kwota 103 721 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 300,00 8 520,48 5 674,50 0,00 2 226,15 103 721,13 zł
Luty 87 300,00 8 520,48 5 674,50 0,00 2 226,15 103 721,13 zł
Marzec 87 300,00 3 264,72 2 174,25 0,00 2 226,15 94 965,12 zł
Kwiecień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 2 226,15 89 526,15 zł
Maj 87 300,00 0,00 0,00 0,00 2 226,15 89 526,15 zł
Czerwiec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 2 226,15 89 526,15 zł
Lipiec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 2 226,15 89 526,15 zł
Sierpień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 2 226,15 89 526,15 zł
Wrzesień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 2 226,15 89 526,15 zł
Październik 87 300,00 0,00 0,00 0,00 2 226,15 89 526,15 zł
Listopad 87 300,00 0,00 0,00 0,00 2 226,15 89 526,15 zł
Grudzień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 2 226,15 89 526,15 zł
Rocznie 1 047 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 26 713,80 1 108 142,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 87 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 061 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 103 721 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 75 427 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 873 zł
Całość - kwota brutto 87 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Luty 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Marzec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Kwiecień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Maj 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Czerwiec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Lipiec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Sierpień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Wrzesień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Październik 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Listopad 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Grudzień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 840,00 11 873,00 75 427,00
Rocznie 1 047 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838 080,00 142 476,00 905 124,00
Wynagrodzenie pracownika 87 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 87 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Luty 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Marzec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Kwiecień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Maj 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Czerwiec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Lipiec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Sierpień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Wrzesień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Październik 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Listopad 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Grudzień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00 zł
Rocznie 1 047 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 047 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 87 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 75 427 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 87 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 53 732 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 857 zł
Zaliczka na podatek 25 711 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 87 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 0,00 25 711,00 0,00 53 732,00
Luty 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 0,00 27 511,00 0,00 51 932,00
Marzec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 0,00 27 511,00 0,00 51 932,00
Kwiecień 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 0,00 27 511,00 0,00 51 932,00
Maj 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 0,00 27 511,00 0,00 51 932,00
Czerwiec 87 300,00 0,00 0,00 0,00 7 857,00 0,00 27 511,00 0,00 51 932,00
Lipiec 87 300,00 176,27 72,24 0,00 7 857,00 15,08 27 427,00 0,00 51 752,41
Sierpień 87 300,00 176,27 72,24 0,00 7 857,00 15,08 27 427,00 0,00 51 752,41
Wrzesień 87 300,00 176,27 72,24 0,00 7 857,00 15,08 27 427,00 0,00 51 752,41
Październik 87 300,00 176,27 72,24 0,00 7 857,00 15,08 27 427,00 0,00 51 752,41
Listopad 87 300,00 176,27 72,24 0,00 7 857,00 15,08 27 427,00 0,00 51 752,41
Grudzień 87 300,00 176,27 72,24 0,00 7 857,00 15,08 27 427,00 0,00 51 752,41
Rocznie 1 047 600,00 1 057,62 433,44 0,00 94 284,00 0,00 327 828,00 0,00 623 906,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 87 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 732 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.