Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 84200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 84 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 263 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 063 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 539 zł
Zaliczka na podatek 8 389 zł
Całość - kwota brutto 84 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 200,00 8 217,92 1 263,00 2 062,90 6 539,06 72 406,00 8 389,00 57 728,12
Luty 84 200,00 8 217,92 1 263,00 2 062,90 6 539,06 72 406,00 13 351,00 52 766,12
Marzec 84 200,00 3 869,84 594,75 2 062,90 6 990,53 77 423,00 24 775,00 45 906,98
Kwiecień 84 200,00 0,00 0,00 2 062,90 7 392,34 81 887,00 26 204,00 48 540,76
Maj 84 200,00 0,00 0,00 2 062,90 7 392,34 81 887,00 26 204,00 48 540,76
Czerwiec 84 200,00 0,00 0,00 2 062,90 7 392,34 81 887,00 26 204,00 48 540,76
Lipiec 84 200,00 0,00 0,00 2 062,90 7 392,34 81 887,00 26 204,00 48 540,76
Sierpień 84 200,00 0,00 0,00 2 062,90 7 392,34 81 887,00 26 204,00 48 540,76
Wrzesień 84 200,00 0,00 0,00 2 062,90 7 392,34 81 887,00 26 204,00 48 540,76
Październik 84 200,00 0,00 0,00 2 062,90 7 392,34 81 887,00 26 204,00 48 540,76
Listopad 84 200,00 0,00 0,00 2 062,90 7 392,34 81 887,00 26 204,00 48 540,76
Grudzień 84 200,00 0,00 0,00 2 062,90 7 392,34 81 887,00 26 204,00 48 540,76
Rocznie 1 010 400,00 20 305,68 3 120,75 24 754,80 86 599,71 959 218,00 195 755,00 593 268,06
Wynagrodzenie pracownika 84 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 473 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 406 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 063 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 101 444 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 200,00 8 217,92 5 473,00 1 406,14 2 147,10 101 444,16 zł
Luty 84 200,00 8 217,92 5 473,00 1 406,14 2 147,10 101 444,16 zł
Marzec 84 200,00 3 869,84 2 577,25 1 406,14 2 147,10 94 200,33 zł
Kwiecień 84 200,00 0,00 0,00 1 406,14 2 147,10 87 753,24 zł
Maj 84 200,00 0,00 0,00 1 406,14 2 147,10 87 753,24 zł
Czerwiec 84 200,00 0,00 0,00 1 406,14 2 147,10 87 753,24 zł
Lipiec 84 200,00 0,00 0,00 1 406,14 2 147,10 87 753,24 zł
Sierpień 84 200,00 0,00 0,00 1 406,14 2 147,10 87 753,24 zł
Wrzesień 84 200,00 0,00 0,00 1 406,14 2 147,10 87 753,24 zł
Październik 84 200,00 0,00 0,00 1 406,14 2 147,10 87 753,24 zł
Listopad 84 200,00 0,00 0,00 1 406,14 2 147,10 87 753,24 zł
Grudzień 84 200,00 0,00 0,00 1 406,14 2 147,10 87 753,24 zł
Rocznie 1 010 400,00 20 305,68 13 523,25 16 873,68 25 765,20 1 086 867,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 84 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 728 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 101 444 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 84200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 84 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 821 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 263 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 725 zł
Zaliczka na podatek 7 173 zł
Całość - kwota brutto 84 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 200,00 8 217,92 1 263,00 0,00 6 724,72 59 775,00 7 173,00 60 821,36
Luty 84 200,00 8 217,92 1 263,00 0,00 6 724,72 59 775,00 7 173,00 60 821,36
Marzec 84 200,00 3 869,84 594,75 0,00 7 176,19 63 788,00 7 655,00 64 904,66
Kwiecień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 67 360,00 8 083,00 68 538,80
Maj 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 67 360,00 8 083,00 68 538,80
Czerwiec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 67 360,00 8 083,00 68 538,80
Lipiec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 67 360,00 8 083,00 68 538,80
Sierpień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 67 360,00 8 083,00 68 538,80
Wrzesień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 67 360,00 8 083,00 68 538,80
Październik 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 67 360,00 8 083,00 68 538,80
Listopad 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 67 360,00 8 083,00 68 538,80
Grudzień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 67 360,00 8 083,00 68 538,80
Rocznie 1 010 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 88 827,63 789 578,00 5 919,00 803 396,58
Wynagrodzenie pracownika 84 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 218 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 473 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 063 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 100 038 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 200,00 8 217,92 5 473,00 0,00 2 147,10 100 038,02 zł
Luty 84 200,00 8 217,92 5 473,00 0,00 2 147,10 100 038,02 zł
Marzec 84 200,00 3 869,84 2 577,25 0,00 2 147,10 92 794,19 zł
Kwiecień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 2 147,10 86 347,10 zł
Maj 84 200,00 0,00 0,00 0,00 2 147,10 86 347,10 zł
Czerwiec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 2 147,10 86 347,10 zł
Lipiec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 2 147,10 86 347,10 zł
Sierpień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 2 147,10 86 347,10 zł
Wrzesień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 2 147,10 86 347,10 zł
Październik 84 200,00 0,00 0,00 0,00 2 147,10 86 347,10 zł
Listopad 84 200,00 0,00 0,00 0,00 2 147,10 86 347,10 zł
Grudzień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 2 147,10 86 347,10 zł
Rocznie 1 010 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 765,20 1 069 994,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 84 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 821 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 100 038 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 84200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 84 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 72 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 451 zł
Całość - kwota brutto 84 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Luty 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Marzec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Kwiecień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Maj 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Czerwiec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Lipiec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Sierpień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Wrzesień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Październik 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Listopad 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Grudzień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 360,00 11 451,00 72 749,00
Rocznie 1 010 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 320,00 137 412,00 872 988,00
Wynagrodzenie pracownika 84 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 84 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Luty 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Marzec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Kwiecień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Maj 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Czerwiec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Lipiec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Sierpień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Wrzesień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Październik 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Listopad 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Grudzień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 200,00 zł
Rocznie 1 010 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 84 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 72 749 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 84 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 84200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 84 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 51 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 578 zł
Zaliczka na podatek 24 719 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 84 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 0,00 24 719,00 0,00 51 903,00
Luty 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 0,00 26 519,00 0,00 50 103,00
Marzec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 0,00 26 519,00 0,00 50 103,00
Kwiecień 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 0,00 26 519,00 0,00 50 103,00
Maj 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 0,00 26 519,00 0,00 50 103,00
Czerwiec 84 200,00 0,00 0,00 0,00 7 578,00 0,00 26 519,00 0,00 50 103,00
Lipiec 84 200,00 176,27 72,24 0,00 7 578,00 15,08 26 435,00 0,00 49 923,41
Sierpień 84 200,00 176,27 72,24 0,00 7 578,00 15,08 26 435,00 0,00 49 923,41
Wrzesień 84 200,00 176,27 72,24 0,00 7 578,00 15,08 26 435,00 0,00 49 923,41
Październik 84 200,00 176,27 72,24 0,00 7 578,00 15,08 26 435,00 0,00 49 923,41
Listopad 84 200,00 176,27 72,24 0,00 7 578,00 15,08 26 435,00 0,00 49 923,41
Grudzień 84 200,00 176,27 72,24 0,00 7 578,00 15,08 26 435,00 0,00 49 923,41
Rocznie 1 010 400,00 1 057,62 433,44 0,00 90 936,00 0,00 315 924,00 0,00 601 958,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 84 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 903 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.