Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 84000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 84 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 592 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 260 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 058 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 524 zł
Zaliczka na podatek 8 368 zł
Całość - kwota brutto 84 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 000,00 8 198,40 1 260,00 2 058,00 6 523,52 72 234,00 8 368,00 57 592,08
Luty 84 000,00 8 198,40 1 260,00 2 058,00 6 523,52 72 234,00 13 262,00 52 698,08
Marzec 84 000,00 3 908,88 600,75 2 058,00 6 968,91 77 182,00 24 698,00 45 765,46
Kwiecień 84 000,00 0,00 0,00 2 058,00 7 374,78 81 692,00 26 141,00 48 426,22
Maj 84 000,00 0,00 0,00 2 058,00 7 374,78 81 692,00 26 141,00 48 426,22
Czerwiec 84 000,00 0,00 0,00 2 058,00 7 374,78 81 692,00 26 141,00 48 426,22
Lipiec 84 000,00 0,00 0,00 2 058,00 7 374,78 81 692,00 26 141,00 48 426,22
Sierpień 84 000,00 0,00 0,00 2 058,00 7 374,78 81 692,00 26 141,00 48 426,22
Wrzesień 84 000,00 0,00 0,00 2 058,00 7 374,78 81 692,00 26 141,00 48 426,22
Październik 84 000,00 0,00 0,00 2 058,00 7 374,78 81 692,00 26 141,00 48 426,22
Listopad 84 000,00 0,00 0,00 2 058,00 7 374,78 81 692,00 26 141,00 48 426,22
Grudzień 84 000,00 0,00 0,00 2 058,00 7 374,78 81 692,00 26 141,00 48 426,22
Rocznie 1 008 000,00 20 305,68 3 120,75 24 696,00 86 388,97 956 878,00 195 215,00 591 891,60
Wynagrodzenie pracownika 84 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 460 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 403 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 058 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 101 203 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 000,00 8 198,40 5 460,00 1 402,80 2 142,00 101 203,20 zł
Luty 84 000,00 8 198,40 5 460,00 1 402,80 2 142,00 101 203,20 zł
Marzec 84 000,00 3 908,88 2 603,25 1 402,80 2 142,00 94 056,93 zł
Kwiecień 84 000,00 0,00 0,00 1 402,80 2 142,00 87 544,80 zł
Maj 84 000,00 0,00 0,00 1 402,80 2 142,00 87 544,80 zł
Czerwiec 84 000,00 0,00 0,00 1 402,80 2 142,00 87 544,80 zł
Lipiec 84 000,00 0,00 0,00 1 402,80 2 142,00 87 544,80 zł
Sierpień 84 000,00 0,00 0,00 1 402,80 2 142,00 87 544,80 zł
Wrzesień 84 000,00 0,00 0,00 1 402,80 2 142,00 87 544,80 zł
Październik 84 000,00 0,00 0,00 1 402,80 2 142,00 87 544,80 zł
Listopad 84 000,00 0,00 0,00 1 402,80 2 142,00 87 544,80 zł
Grudzień 84 000,00 0,00 0,00 1 402,80 2 142,00 87 544,80 zł
Rocznie 1 008 000,00 20 305,68 13 523,25 16 833,60 25 704,00 1 084 366,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 84 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 592 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 101 203 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 84000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 84 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 260 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 709 zł
Zaliczka na podatek 7 156 zł
Całość - kwota brutto 84 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 000,00 8 198,40 1 260,00 0,00 6 708,74 59 633,00 7 156,00 60 676,90
Luty 84 000,00 8 198,40 1 260,00 0,00 6 708,74 59 633,00 7 156,00 60 676,90
Marzec 84 000,00 3 908,88 600,75 0,00 7 154,13 63 592,00 7 631,00 64 705,20
Kwiecień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 67 200,00 8 064,00 68 376,00
Maj 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 67 200,00 8 064,00 68 376,00
Czerwiec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 67 200,00 8 064,00 68 376,00
Lipiec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 67 200,00 8 064,00 68 376,00
Sierpień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 67 200,00 8 064,00 68 376,00
Wrzesień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 67 200,00 8 064,00 68 376,00
Październik 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 67 200,00 8 064,00 68 376,00
Listopad 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 67 200,00 8 064,00 68 376,00
Grudzień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 67 200,00 8 064,00 68 376,00
Rocznie 1 008 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 88 611,61 787 658,00 5 907,00 801 443,00
Wynagrodzenie pracownika 84 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 460 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 058 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 99 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 000,00 8 198,40 5 460,00 0,00 2 142,00 99 800,40 zł
Luty 84 000,00 8 198,40 5 460,00 0,00 2 142,00 99 800,40 zł
Marzec 84 000,00 3 908,88 2 603,25 0,00 2 142,00 92 654,13 zł
Kwiecień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 86 142,00 zł
Maj 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 86 142,00 zł
Czerwiec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 86 142,00 zł
Lipiec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 86 142,00 zł
Sierpień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 86 142,00 zł
Wrzesień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 86 142,00 zł
Październik 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 86 142,00 zł
Listopad 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 86 142,00 zł
Grudzień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2 142,00 86 142,00 zł
Rocznie 1 008 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 704,00 1 067 532,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 84 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 677 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 99 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 84000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 84 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 72 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 424 zł
Całość - kwota brutto 84 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Luty 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Marzec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Kwiecień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Maj 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Czerwiec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Lipiec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Sierpień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Wrzesień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Październik 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Listopad 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Grudzień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 11 424,00 72 576,00
Rocznie 1 008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 400,00 137 088,00 870 912,00
Wynagrodzenie pracownika 84 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 84 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Luty 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Marzec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Kwiecień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Maj 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Czerwiec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Lipiec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Sierpień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Wrzesień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Październik 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Listopad 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Grudzień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 zł
Rocznie 1 008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 008 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 84 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 72 576 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 84 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 84000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 84 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 51 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 560 zł
Zaliczka na podatek 24 655 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 84 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 24 655,00 0,00 51 785,00
Luty 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 26 455,00 0,00 49 985,00
Marzec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 26 455,00 0,00 49 985,00
Kwiecień 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 26 455,00 0,00 49 985,00
Maj 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 26 455,00 0,00 49 985,00
Czerwiec 84 000,00 0,00 0,00 0,00 7 560,00 0,00 26 455,00 0,00 49 985,00
Lipiec 84 000,00 176,27 72,24 0,00 7 560,00 15,08 26 371,00 0,00 49 805,41
Sierpień 84 000,00 176,27 72,24 0,00 7 560,00 15,08 26 371,00 0,00 49 805,41
Wrzesień 84 000,00 176,27 72,24 0,00 7 560,00 15,08 26 371,00 0,00 49 805,41
Październik 84 000,00 176,27 72,24 0,00 7 560,00 15,08 26 371,00 0,00 49 805,41
Listopad 84 000,00 176,27 72,24 0,00 7 560,00 15,08 26 371,00 0,00 49 805,41
Grudzień 84 000,00 176,27 72,24 0,00 7 560,00 15,08 26 371,00 0,00 49 805,41
Rocznie 1 008 000,00 1 057,62 433,44 0,00 90 720,00 0,00 315 156,00 0,00 600 542,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 84 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 785 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.