Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 749 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 856 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 053 zł
Zaliczka na podatek 7 580 zł
Całość - kwota brutto 116 574 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 574,00 11 377,62 1 748,61 2 856,06 9 053,25 100 342,00 7 580,00 83 958,46
Luty 116 574,00 5 962,00 916,29 2 856,06 9 615,57 106 590,00 21 120,00 76 104,08
Marzec 116 574,00 0,00 0,00 2 856,06 10 234,61 113 468,00 26 075,00 77 408,33
Kwiecień 116 574,00 0,00 0,00 2 856,06 10 234,61 113 468,00 26 075,00 77 408,33
Maj 116 574,00 0,00 0,00 2 856,06 10 234,61 113 468,00 26 075,00 77 408,33
Czerwiec 116 574,00 0,00 0,00 2 856,06 10 234,61 113 468,00 26 075,00 77 408,33
Lipiec 116 574,00 0,00 0,00 2 856,06 10 234,61 113 468,00 26 075,00 77 408,33
Sierpień 116 574,00 0,00 0,00 2 856,06 10 234,61 113 468,00 26 075,00 77 408,33
Wrzesień 116 574,00 0,00 0,00 2 856,06 10 234,61 113 468,00 26 075,00 77 408,33
Październik 116 574,00 0,00 0,00 2 856,06 10 234,61 113 468,00 26 075,00 77 408,33
Listopad 116 574,00 0,00 0,00 2 856,06 10 234,61 113 468,00 26 075,00 77 408,33
Grudzień 116 574,00 0,00 0,00 2 856,06 10 234,61 113 468,00 26 075,00 77 408,33
Rocznie 1 398 888,00 17 339,62 2 664,90 34 272,72 121 014,92 1 341 612,00 289 450,00 934 145,84
Wynagrodzenie pracownika 116 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 577 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 947 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 856 zł
FGŚP 117 zł
Cała kwota 140 448 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 574,00 11 377,62 7 577,31 1 946,79 2 972,63 140 448,35 zł
Luty 116 574,00 5 962,00 3 970,59 1 946,79 2 972,63 131 426,01 zł
Marzec 116 574,00 0,00 0,00 1 946,79 2 972,63 121 493,42 zł
Kwiecień 116 574,00 0,00 0,00 1 946,79 2 972,63 121 493,42 zł
Maj 116 574,00 0,00 0,00 1 946,79 2 972,63 121 493,42 zł
Czerwiec 116 574,00 0,00 0,00 1 946,79 2 972,63 121 493,42 zł
Lipiec 116 574,00 0,00 0,00 1 946,79 2 972,63 121 493,42 zł
Sierpień 116 574,00 0,00 0,00 1 946,79 2 972,63 121 493,42 zł
Wrzesień 116 574,00 0,00 0,00 1 946,79 2 972,63 121 493,42 zł
Październik 116 574,00 0,00 0,00 1 946,79 2 972,63 121 493,42 zł
Listopad 116 574,00 0,00 0,00 1 946,79 2 972,63 121 493,42 zł
Grudzień 116 574,00 0,00 0,00 1 946,79 2 972,63 121 493,42 zł
Rocznie 1 398 888,00 17 339,62 11 547,90 23 361,48 35 671,56 1 486 808,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 116 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 958 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 83 958 zł netto poniesie łączny koszt równy 140 448 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 590 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 466 zł
Zaliczka na podatek 5 503 zł
Całość - kwota brutto 106 006 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 106 006,00 10 346,19 1 590,09 0,00 8 466,27 75 256,00 5 503,00 80 100,45
Luty 106 006,00 6 993,43 1 074,81 0,00 8 814,40 78 350,00 5 729,00 83 394,36
Marzec 106 006,00 0,00 0,00 0,00 9 540,54 84 805,00 6 201,00 90 264,46
Kwiecień 106 006,00 0,00 0,00 0,00 9 540,54 84 805,00 6 201,00 90 264,46
Maj 106 006,00 0,00 0,00 0,00 9 540,54 84 805,00 6 201,00 90 264,46
Czerwiec 106 006,00 0,00 0,00 0,00 9 540,54 84 805,00 6 201,00 90 264,46
Lipiec 106 006,00 0,00 0,00 0,00 9 540,54 84 805,00 6 201,00 90 264,46
Sierpień 106 006,00 0,00 0,00 0,00 9 540,54 84 805,00 6 201,00 90 264,46
Wrzesień 106 006,00 0,00 0,00 0,00 9 540,54 84 805,00 6 201,00 90 264,46
Październik 106 006,00 0,00 0,00 0,00 9 540,54 84 805,00 6 201,00 90 264,46
Listopad 106 006,00 0,00 0,00 0,00 9 540,54 84 805,00 6 201,00 90 264,46
Grudzień 106 006,00 0,00 0,00 0,00 9 540,54 84 805,00 6 201,00 90 264,46
Rocznie 1 272 072,00 17 339,62 2 664,90 0,00 112 686,07 1 001 656,00 73 242,00 1 066 139,41
Wynagrodzenie pracownika 106 006 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 890 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 597 zł
FGŚP 106 zł
Cała kwota 125 946 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 106 006,00 10 346,19 6 890,39 0,00 2 703,16 125 945,74 zł
Luty 106 006,00 6 993,43 4 657,51 0,00 2 703,16 120 360,10 zł
Marzec 106 006,00 0,00 0,00 0,00 2 703,16 108 709,16 zł
Kwiecień 106 006,00 0,00 0,00 0,00 2 703,16 108 709,16 zł
Maj 106 006,00 0,00 0,00 0,00 2 703,16 108 709,16 zł
Czerwiec 106 006,00 0,00 0,00 0,00 2 703,16 108 709,16 zł
Lipiec 106 006,00 0,00 0,00 0,00 2 703,16 108 709,16 zł
Sierpień 106 006,00 0,00 0,00 0,00 2 703,16 108 709,16 zł
Wrzesień 106 006,00 0,00 0,00 0,00 2 703,16 108 709,16 zł
Październik 106 006,00 0,00 0,00 0,00 2 703,16 108 709,16 zł
Listopad 106 006,00 0,00 0,00 0,00 2 703,16 108 709,16 zł
Grudzień 106 006,00 0,00 0,00 0,00 2 703,16 108 709,16 zł
Rocznie 1 272 072,00 17 339,62 11 547,90 0,00 32 437,92 1 333 397,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 106 006 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 125 946 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 608 zł
Całość - kwota brutto 92 708 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Luty 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Marzec 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Kwiecień 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Maj 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Czerwiec 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Lipiec 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Sierpień 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Wrzesień 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Październik 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Listopad 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Grudzień 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 166,00 12 608,00 80 100,00
Rocznie 1 112 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889 992,00 151 296,00 961 200,00
Wynagrodzenie pracownika 92 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 92 708 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Luty 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Marzec 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Kwiecień 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Maj 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Czerwiec 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Lipiec 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Sierpień 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Wrzesień 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Październik 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Listopad 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Grudzień 92 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 708,00 zł
Rocznie 1 112 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 112 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 92 708 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 92 708 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 69 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 29 436 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 98 941 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 98 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 436,00 0,00 69 505,00
Luty 98 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 236,00 0,00 67 705,00
Marzec 98 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 236,00 0,00 67 705,00
Kwiecień 98 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 236,00 0,00 67 705,00
Maj 98 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 236,00 0,00 67 705,00
Czerwiec 98 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 236,00 0,00 67 705,00
Lipiec 98 941,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 152,00 0,00 67 525,41
Sierpień 98 941,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 152,00 0,00 67 525,41
Wrzesień 98 941,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 152,00 0,00 67 525,41
Październik 98 941,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 152,00 0,00 67 525,41
Listopad 98 941,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 152,00 0,00 67 525,41
Grudzień 98 941,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 152,00 0,00 67 525,41
Rocznie 1 187 292,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 372 528,00 0,00 813 182,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 98 941 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 505 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.