Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 956 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 561 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 947 zł
Zaliczka na podatek 4 998 zł
Całość - kwota brutto 63 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 700,00 6 217,12 955,50 1 560,65 4 947,01 54 717,00 4 998,00 45 021,72
Luty 63 700,00 6 217,12 955,50 1 560,65 4 947,01 54 717,00 8 584,00 41 435,72
Marzec 63 700,00 2 964,11 455,55 1 560,65 5 284,77 58 470,00 14 160,00 39 274,92
Kwiecień 63 700,00 0,00 0,00 1 560,65 5 592,54 61 889,00 14 989,00 41 557,81
Maj 63 700,00 0,00 0,00 1 560,65 5 592,54 61 889,00 14 989,00 41 557,81
Czerwiec 63 700,00 0,00 0,00 1 560,65 5 592,54 61 889,00 14 989,00 41 557,81
Lipiec 63 700,00 0,00 0,00 1 560,65 5 592,54 61 889,00 14 989,00 41 557,81
Sierpień 63 700,00 0,00 0,00 1 560,65 5 592,54 61 889,00 14 989,00 41 557,81
Wrzesień 63 700,00 0,00 0,00 1 560,65 5 592,54 61 889,00 14 989,00 41 557,81
Październik 63 700,00 0,00 0,00 1 560,65 5 592,54 61 889,00 14 989,00 41 557,81
Listopad 63 700,00 0,00 0,00 1 560,65 5 592,54 61 889,00 14 989,00 41 557,81
Grudzień 63 700,00 0,00 0,00 1 560,65 5 592,54 61 889,00 14 989,00 41 557,81
Rocznie 764 400,00 15 398,35 2 366,55 18 727,80 65 511,65 724 905,00 162 643,00 499 752,65
Wynagrodzenie pracownika 63 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 141 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 064 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 561 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 746 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 700,00 6 217,12 4 140,50 1 063,79 1 624,35 76 745,76 zł
Luty 63 700,00 6 217,12 4 140,50 1 063,79 1 624,35 76 745,76 zł
Marzec 63 700,00 2 964,11 1 974,05 1 063,79 1 624,35 71 326,30 zł
Kwiecień 63 700,00 0,00 0,00 1 063,79 1 624,35 66 388,14 zł
Maj 63 700,00 0,00 0,00 1 063,79 1 624,35 66 388,14 zł
Czerwiec 63 700,00 0,00 0,00 1 063,79 1 624,35 66 388,14 zł
Lipiec 63 700,00 0,00 0,00 1 063,79 1 624,35 66 388,14 zł
Sierpień 63 700,00 0,00 0,00 1 063,79 1 624,35 66 388,14 zł
Wrzesień 63 700,00 0,00 0,00 1 063,79 1 624,35 66 388,14 zł
Październik 63 700,00 0,00 0,00 1 063,79 1 624,35 66 388,14 zł
Listopad 63 700,00 0,00 0,00 1 063,79 1 624,35 66 388,14 zł
Grudzień 63 700,00 0,00 0,00 1 063,79 1 624,35 66 388,14 zł
Rocznie 764 400,00 15 398,35 10 255,05 12 765,48 19 492,20 822 311,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 63 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 022 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 76 746 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 956 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 087 zł
Zaliczka na podatek 3 307 zł
Całość - kwota brutto 63 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 700,00 6 217,12 955,50 0,00 5 087,46 45 222,00 3 307,00 48 132,92
Luty 63 700,00 6 217,12 955,50 0,00 5 087,46 45 222,00 3 307,00 48 132,92
Marzec 63 700,00 2 964,11 455,55 0,00 5 425,23 48 224,00 3 526,00 51 329,11
Kwiecień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 5 733,00 50 960,00 3 726,00 54 241,00
Maj 63 700,00 0,00 0,00 0,00 5 733,00 50 960,00 3 726,00 54 241,00
Czerwiec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 5 733,00 50 960,00 3 726,00 54 241,00
Lipiec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 5 733,00 50 960,00 3 726,00 54 241,00
Sierpień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 5 733,00 50 960,00 3 726,00 54 241,00
Wrzesień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 5 733,00 50 960,00 3 726,00 54 241,00
Październik 63 700,00 0,00 0,00 0,00 5 733,00 50 960,00 3 726,00 54 241,00
Listopad 63 700,00 0,00 0,00 0,00 5 733,00 50 960,00 3 726,00 54 241,00
Grudzień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 5 733,00 50 960,00 3 726,00 54 241,00
Rocznie 764 400,00 15 398,35 2 366,55 0,00 67 197,15 597 308,00 43 674,00 635 763,95
Wynagrodzenie pracownika 63 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 217 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 141 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 561 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 75 682 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 700,00 6 217,12 4 140,50 0,00 1 624,35 75 681,97 zł
Luty 63 700,00 6 217,12 4 140,50 0,00 1 624,35 75 681,97 zł
Marzec 63 700,00 2 964,11 1 974,05 0,00 1 624,35 70 262,51 zł
Kwiecień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 1 624,35 65 324,35 zł
Maj 63 700,00 0,00 0,00 0,00 1 624,35 65 324,35 zł
Czerwiec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 1 624,35 65 324,35 zł
Lipiec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 1 624,35 65 324,35 zł
Sierpień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 1 624,35 65 324,35 zł
Wrzesień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 1 624,35 65 324,35 zł
Październik 63 700,00 0,00 0,00 0,00 1 624,35 65 324,35 zł
Listopad 63 700,00 0,00 0,00 0,00 1 624,35 65 324,35 zł
Grudzień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 1 624,35 65 324,35 zł
Rocznie 764 400,00 15 398,35 10 255,05 0,00 19 492,20 809 545,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 63 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 133 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 75 682 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 663 zł
Całość - kwota brutto 63 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Luty 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Marzec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Kwiecień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Maj 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Czerwiec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Lipiec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Sierpień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Wrzesień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Październik 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Listopad 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Grudzień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 960,00 8 663,00 55 037,00
Rocznie 764 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611 520,00 103 956,00 660 444,00
Wynagrodzenie pracownika 63 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 63 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Luty 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Marzec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Kwiecień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Maj 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Czerwiec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Lipiec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Sierpień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Wrzesień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Październik 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Listopad 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Grudzień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 700,00 zł
Rocznie 764 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 63 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 037 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 63 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 52 862 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 10 456 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 63 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 63 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 456,00 0,00 52 862,19
Luty 63 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16 737,00 0,00 46 581,19
Marzec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 20 011,00 0,00 43 307,19
Kwiecień 63 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 20 011,00 0,00 43 307,19
Maj 63 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 20 011,00 0,00 43 307,19
Czerwiec 63 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 20 011,00 0,00 43 307,19
Lipiec 63 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 933,00 0,00 43 139,99
Sierpień 63 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 933,00 0,00 43 139,99
Wrzesień 63 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 933,00 0,00 43 139,99
Październik 63 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 933,00 0,00 43 139,99
Listopad 63 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 933,00 0,00 43 139,99
Grudzień 63 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 933,00 0,00 43 139,99
Rocznie 764 400,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 226 835,00 0,00 531 512,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 63 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 862 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ