Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 950 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 551 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 916 zł
Zaliczka na podatek 6 225 zł
Całość - kwota brutto 63 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 300,00 6 178,08 949,50 1 550,85 4 915,94 54 372,00 6 225,00 43 480,63
Luty 63 300,00 6 178,08 949,50 1 550,85 4 915,94 54 372,00 6 225,00 43 480,63
Marzec 63 300,00 6 178,08 949,50 1 550,85 4 915,94 54 372,00 14 848,00 34 857,63
Kwiecień 63 300,00 1 771,44 272,25 1 550,85 5 373,49 59 455,00 19 026,00 35 305,97
Maj 63 300,00 0,00 0,00 1 550,85 5 557,42 61 499,00 19 680,00 36 511,73
Czerwiec 63 300,00 0,00 0,00 1 550,85 5 557,42 61 499,00 19 680,00 36 511,73
Lipiec 63 300,00 0,00 0,00 1 550,85 5 557,42 61 499,00 19 680,00 36 511,73
Sierpień 63 300,00 0,00 0,00 1 550,85 5 557,42 61 499,00 19 680,00 36 511,73
Wrzesień 63 300,00 0,00 0,00 1 550,85 5 557,42 61 499,00 19 680,00 36 511,73
Październik 63 300,00 0,00 0,00 1 550,85 5 557,42 61 499,00 19 680,00 36 511,73
Listopad 63 300,00 0,00 0,00 1 550,85 5 557,42 61 499,00 19 680,00 36 511,73
Grudzień 63 300,00 0,00 0,00 1 550,85 5 557,42 61 499,00 19 680,00 36 511,73
Rocznie 759 600,00 20 305,68 3 120,75 18 610,20 64 580,67 714 563,00 139 178,00 449 218,70
Wynagrodzenie pracownika 63 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 115 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 057 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 551 zł
FGŚP 63 zł
Cała kwota 76 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 300,00 6 178,08 4 114,50 1 057,11 1 614,15 76 263,84 zł
Luty 63 300,00 6 178,08 4 114,50 1 057,11 1 614,15 76 263,84 zł
Marzec 63 300,00 6 178,08 4 114,50 1 057,11 1 614,15 76 263,84 zł
Kwiecień 63 300,00 1 771,44 1 179,75 1 057,11 1 614,15 68 922,45 zł
Maj 63 300,00 0,00 0,00 1 057,11 1 614,15 65 971,26 zł
Czerwiec 63 300,00 0,00 0,00 1 057,11 1 614,15 65 971,26 zł
Lipiec 63 300,00 0,00 0,00 1 057,11 1 614,15 65 971,26 zł
Sierpień 63 300,00 0,00 0,00 1 057,11 1 614,15 65 971,26 zł
Wrzesień 63 300,00 0,00 0,00 1 057,11 1 614,15 65 971,26 zł
Październik 63 300,00 0,00 0,00 1 057,11 1 614,15 65 971,26 zł
Listopad 63 300,00 0,00 0,00 1 057,11 1 614,15 65 971,26 zł
Grudzień 63 300,00 0,00 0,00 1 057,11 1 614,15 65 971,26 zł
Rocznie 759 600,00 20 305,68 13 523,25 12 685,32 19 369,80 825 484,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 63 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 481 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 76 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 724 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 950 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 056 zł
Zaliczka na podatek 5 393 zł
Całość - kwota brutto 63 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 300,00 6 178,08 949,50 0,00 5 055,52 44 938,00 5 393,00 45 724,34
Luty 63 300,00 6 178,08 949,50 0,00 5 055,52 44 938,00 5 393,00 45 724,34
Marzec 63 300,00 6 178,08 949,50 0,00 5 055,52 44 938,00 5 393,00 45 724,34
Kwiecień 63 300,00 1 771,44 272,25 0,00 5 513,07 49 005,00 5 881,00 49 862,64
Maj 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 50 640,00 6 077,00 51 526,20
Czerwiec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 50 640,00 6 077,00 51 526,20
Lipiec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 50 640,00 6 077,00 51 526,20
Sierpień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 50 640,00 6 077,00 51 526,20
Wrzesień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 50 640,00 6 077,00 51 526,20
Październik 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 50 640,00 6 077,00 51 526,20
Listopad 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 50 640,00 6 077,00 51 526,20
Grudzień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 50 640,00 6 077,00 51 526,20
Rocznie 759 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 66 255,63 588 939,00 4 419,00 599 245,26
Wynagrodzenie pracownika 63 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 178 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 115 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 551 zł
FGŚP 63 zł
Cała kwota 75 207 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 300,00 6 178,08 4 114,50 0,00 1 614,15 75 206,73 zł
Luty 63 300,00 6 178,08 4 114,50 0,00 1 614,15 75 206,73 zł
Marzec 63 300,00 6 178,08 4 114,50 0,00 1 614,15 75 206,73 zł
Kwiecień 63 300,00 1 771,44 1 179,75 0,00 1 614,15 67 865,34 zł
Maj 63 300,00 0,00 0,00 0,00 1 614,15 64 914,15 zł
Czerwiec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 1 614,15 64 914,15 zł
Lipiec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 1 614,15 64 914,15 zł
Sierpień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 1 614,15 64 914,15 zł
Wrzesień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 1 614,15 64 914,15 zł
Październik 63 300,00 0,00 0,00 0,00 1 614,15 64 914,15 zł
Listopad 63 300,00 0,00 0,00 0,00 1 614,15 64 914,15 zł
Grudzień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 1 614,15 64 914,15 zł
Rocznie 759 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 369,80 812 798,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 63 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 724 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 75 207 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 691 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 609 zł
Całość - kwota brutto 63 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Luty 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Marzec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Kwiecień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Maj 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Czerwiec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Lipiec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Sierpień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Wrzesień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Październik 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Listopad 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Grudzień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 640,00 8 609,00 54 691,00
Rocznie 759 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 680,00 103 308,00 656 292,00
Wynagrodzenie pracownika 63 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 63 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Luty 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Marzec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Kwiecień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Maj 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Czerwiec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Lipiec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Sierpień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Wrzesień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Październik 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Listopad 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Grudzień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 300,00 zł
Rocznie 759 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 63 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 691 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 63 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 39 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 697 zł
Zaliczka na podatek 18 031 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 63 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 0,00 18 031,00 0,00 39 572,00
Luty 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 0,00 19 831,00 0,00 37 772,00
Marzec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 0,00 19 831,00 0,00 37 772,00
Kwiecień 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 0,00 19 831,00 0,00 37 772,00
Maj 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 0,00 19 831,00 0,00 37 772,00
Czerwiec 63 300,00 0,00 0,00 0,00 5 697,00 0,00 19 831,00 0,00 37 772,00
Lipiec 63 300,00 176,27 72,24 0,00 5 697,00 15,08 19 747,00 0,00 37 592,41
Sierpień 63 300,00 176,27 72,24 0,00 5 697,00 15,08 19 747,00 0,00 37 592,41
Wrzesień 63 300,00 176,27 72,24 0,00 5 697,00 15,08 19 747,00 0,00 37 592,41
Październik 63 300,00 176,27 72,24 0,00 5 697,00 15,08 19 747,00 0,00 37 592,41
Listopad 63 300,00 176,27 72,24 0,00 5 697,00 15,08 19 747,00 0,00 37 592,41
Grudzień 63 300,00 176,27 72,24 0,00 5 697,00 15,08 19 747,00 0,00 37 592,41
Rocznie 759 600,00 1 057,62 433,44 0,00 68 364,00 0,00 235 668,00 0,00 453 986,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 63 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 572 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.