Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 64100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 64 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 962 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 570 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 978 zł
Zaliczka na podatek 6 307 zł
Całość - kwota brutto 64 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 100,00 6 256,16 961,50 1 570,45 4 978,07 55 062,00 6 307,00 44 026,82
Luty 64 100,00 6 256,16 961,50 1 570,45 4 978,07 55 062,00 6 307,00 44 026,82
Marzec 64 100,00 6 256,16 961,50 1 570,45 4 978,07 55 062,00 15 345,00 34 988,82
Kwiecień 64 100,00 1 537,20 236,25 1 570,45 5 468,05 60 506,00 19 362,00 35 926,05
Maj 64 100,00 0,00 0,00 1 570,45 5 627,66 62 280,00 19 930,00 36 971,89
Czerwiec 64 100,00 0,00 0,00 1 570,45 5 627,66 62 280,00 19 930,00 36 971,89
Lipiec 64 100,00 0,00 0,00 1 570,45 5 627,66 62 280,00 19 930,00 36 971,89
Sierpień 64 100,00 0,00 0,00 1 570,45 5 627,66 62 280,00 19 930,00 36 971,89
Wrzesień 64 100,00 0,00 0,00 1 570,45 5 627,66 62 280,00 19 930,00 36 971,89
Październik 64 100,00 0,00 0,00 1 570,45 5 627,66 62 280,00 19 930,00 36 971,89
Listopad 64 100,00 0,00 0,00 1 570,45 5 627,66 62 280,00 19 930,00 36 971,89
Grudzień 64 100,00 0,00 0,00 1 570,45 5 627,66 62 280,00 19 930,00 36 971,89
Rocznie 769 200,00 20 305,68 3 120,75 18 845,40 65 423,54 723 932,00 141 335,00 454 743,63
Wynagrodzenie pracownika 64 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 167 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 070 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 570 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 77 228 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 100,00 6 256,16 4 166,50 1 070,47 1 634,55 77 227,68 zł
Luty 64 100,00 6 256,16 4 166,50 1 070,47 1 634,55 77 227,68 zł
Marzec 64 100,00 6 256,16 4 166,50 1 070,47 1 634,55 77 227,68 zł
Kwiecień 64 100,00 1 537,20 1 023,75 1 070,47 1 634,55 69 365,97 zł
Maj 64 100,00 0,00 0,00 1 070,47 1 634,55 66 805,02 zł
Czerwiec 64 100,00 0,00 0,00 1 070,47 1 634,55 66 805,02 zł
Lipiec 64 100,00 0,00 0,00 1 070,47 1 634,55 66 805,02 zł
Sierpień 64 100,00 0,00 0,00 1 070,47 1 634,55 66 805,02 zł
Wrzesień 64 100,00 0,00 0,00 1 070,47 1 634,55 66 805,02 zł
Październik 64 100,00 0,00 0,00 1 070,47 1 634,55 66 805,02 zł
Listopad 64 100,00 0,00 0,00 1 070,47 1 634,55 66 805,02 zł
Grudzień 64 100,00 0,00 0,00 1 070,47 1 634,55 66 805,02 zł
Rocznie 769 200,00 20 305,68 13 523,25 12 845,64 19 614,60 835 489,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 64 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 027 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 77 228 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 64100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 64 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 302 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 962 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 119 zł
Zaliczka na podatek 5 461 zł
Całość - kwota brutto 64 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 100,00 6 256,16 961,50 0,00 5 119,41 45 506,00 5 461,00 46 302,21
Luty 64 100,00 6 256,16 961,50 0,00 5 119,41 45 506,00 5 461,00 46 302,21
Marzec 64 100,00 6 256,16 961,50 0,00 5 119,41 45 506,00 5 461,00 46 302,21
Kwiecień 64 100,00 1 537,20 236,25 0,00 5 609,39 49 861,00 5 983,00 50 733,84
Maj 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 51 280,00 6 154,00 52 177,40
Czerwiec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 51 280,00 6 154,00 52 177,40
Lipiec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 51 280,00 6 154,00 52 177,40
Sierpień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 51 280,00 6 154,00 52 177,40
Wrzesień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 51 280,00 6 154,00 52 177,40
Październik 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 51 280,00 6 154,00 52 177,40
Listopad 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 51 280,00 6 154,00 52 177,40
Grudzień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 51 280,00 6 154,00 52 177,40
Rocznie 769 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 67 119,62 596 619,00 4 477,00 607 059,67
Wynagrodzenie pracownika 64 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 256 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 167 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 570 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 100,00 6 256,16 4 166,50 0,00 1 634,55 76 157,21 zł
Luty 64 100,00 6 256,16 4 166,50 0,00 1 634,55 76 157,21 zł
Marzec 64 100,00 6 256,16 4 166,50 0,00 1 634,55 76 157,21 zł
Kwiecień 64 100,00 1 537,20 1 023,75 0,00 1 634,55 68 295,50 zł
Maj 64 100,00 0,00 0,00 0,00 1 634,55 65 734,55 zł
Czerwiec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 1 634,55 65 734,55 zł
Lipiec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 1 634,55 65 734,55 zł
Sierpień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 1 634,55 65 734,55 zł
Wrzesień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 1 634,55 65 734,55 zł
Październik 64 100,00 0,00 0,00 0,00 1 634,55 65 734,55 zł
Listopad 64 100,00 0,00 0,00 0,00 1 634,55 65 734,55 zł
Grudzień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 1 634,55 65 734,55 zł
Rocznie 769 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 614,60 822 643,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 64 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 302 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 76 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 64100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 64 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 382 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 718 zł
Całość - kwota brutto 64 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Luty 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Marzec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Kwiecień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Maj 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Czerwiec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Lipiec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Sierpień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Wrzesień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Październik 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Listopad 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Grudzień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 280,00 8 718,00 55 382,00
Rocznie 769 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 360,00 104 616,00 664 584,00
Wynagrodzenie pracownika 64 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Luty 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Marzec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Kwiecień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Maj 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Czerwiec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Lipiec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Sierpień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Wrzesień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Październik 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Listopad 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Grudzień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 100,00 zł
Rocznie 769 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 382 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 64 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 64 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 64100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 64 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 40 044 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 769 zł
Zaliczka na podatek 18 287 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 64 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 0,00 18 287,00 0,00 40 044,00
Luty 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 0,00 20 087,00 0,00 38 244,00
Marzec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 0,00 20 087,00 0,00 38 244,00
Kwiecień 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 0,00 20 087,00 0,00 38 244,00
Maj 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 0,00 20 087,00 0,00 38 244,00
Czerwiec 64 100,00 0,00 0,00 0,00 5 769,00 0,00 20 087,00 0,00 38 244,00
Lipiec 64 100,00 176,27 72,24 0,00 5 769,00 15,08 20 003,00 0,00 38 064,41
Sierpień 64 100,00 176,27 72,24 0,00 5 769,00 15,08 20 003,00 0,00 38 064,41
Wrzesień 64 100,00 176,27 72,24 0,00 5 769,00 15,08 20 003,00 0,00 38 064,41
Październik 64 100,00 176,27 72,24 0,00 5 769,00 15,08 20 003,00 0,00 38 064,41
Listopad 64 100,00 176,27 72,24 0,00 5 769,00 15,08 20 003,00 0,00 38 064,41
Grudzień 64 100,00 176,27 72,24 0,00 5 769,00 15,08 20 003,00 0,00 38 064,41
Rocznie 769 200,00 1 057,62 433,44 0,00 69 228,00 0,00 238 740,00 0,00 459 650,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 64 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 044 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.