Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 549 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 951 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 553 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 924 zł
Zaliczka na podatek 6 235 zł
Całość - kwota brutto 63 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 400,00 6 187,84 951,00 1 553,30 4 923,71 54 458,00 6 235,00 43 549,15
Luty 63 400,00 6 187,84 951,00 1 553,30 4 923,71 54 458,00 6 235,00 43 549,15
Marzec 63 400,00 6 187,84 951,00 1 553,30 4 923,71 54 458,00 14 910,00 34 874,15
Kwiecień 63 400,00 1 742,16 267,75 1 553,30 5 385,31 59 587,00 19 068,00 35 383,48
Maj 63 400,00 0,00 0,00 1 553,30 5 566,20 61 597,00 19 711,00 36 569,50
Czerwiec 63 400,00 0,00 0,00 1 553,30 5 566,20 61 597,00 19 711,00 36 569,50
Lipiec 63 400,00 0,00 0,00 1 553,30 5 566,20 61 597,00 19 711,00 36 569,50
Sierpień 63 400,00 0,00 0,00 1 553,30 5 566,20 61 597,00 19 711,00 36 569,50
Wrzesień 63 400,00 0,00 0,00 1 553,30 5 566,20 61 597,00 19 711,00 36 569,50
Październik 63 400,00 0,00 0,00 1 553,30 5 566,20 61 597,00 19 711,00 36 569,50
Listopad 63 400,00 0,00 0,00 1 553,30 5 566,20 61 597,00 19 711,00 36 569,50
Grudzień 63 400,00 0,00 0,00 1 553,30 5 566,20 61 597,00 19 711,00 36 569,50
Rocznie 760 800,00 20 305,68 3 120,75 18 639,60 64 686,04 715 737,00 139 451,00 449 911,93
Wynagrodzenie pracownika 63 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 121 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 059 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 553 zł
FGŚP 63 zł
Cała kwota 76 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 400,00 6 187,84 4 121,00 1 058,78 1 616,70 76 384,32 zł
Luty 63 400,00 6 187,84 4 121,00 1 058,78 1 616,70 76 384,32 zł
Marzec 63 400,00 6 187,84 4 121,00 1 058,78 1 616,70 76 384,32 zł
Kwiecień 63 400,00 1 742,16 1 160,25 1 058,78 1 616,70 68 977,89 zł
Maj 63 400,00 0,00 0,00 1 058,78 1 616,70 66 075,48 zł
Czerwiec 63 400,00 0,00 0,00 1 058,78 1 616,70 66 075,48 zł
Lipiec 63 400,00 0,00 0,00 1 058,78 1 616,70 66 075,48 zł
Sierpień 63 400,00 0,00 0,00 1 058,78 1 616,70 66 075,48 zł
Wrzesień 63 400,00 0,00 0,00 1 058,78 1 616,70 66 075,48 zł
Październik 63 400,00 0,00 0,00 1 058,78 1 616,70 66 075,48 zł
Listopad 63 400,00 0,00 0,00 1 058,78 1 616,70 66 075,48 zł
Grudzień 63 400,00 0,00 0,00 1 058,78 1 616,70 66 075,48 zł
Rocznie 760 800,00 20 305,68 13 523,25 12 705,36 19 400,40 826 734,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 63 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 549 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 76 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 797 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 951 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 064 zł
Zaliczka na podatek 5 401 zł
Całość - kwota brutto 63 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 400,00 6 187,84 951,00 0,00 5 063,50 45 009,00 5 401,00 45 796,58
Luty 63 400,00 6 187,84 951,00 0,00 5 063,50 45 009,00 5 401,00 45 796,58
Marzec 63 400,00 6 187,84 951,00 0,00 5 063,50 45 009,00 5 401,00 45 796,58
Kwiecień 63 400,00 1 742,16 267,75 0,00 5 525,11 49 112,00 5 893,00 49 971,54
Maj 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 50 720,00 6 086,00 51 607,60
Czerwiec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 50 720,00 6 086,00 51 607,60
Lipiec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 50 720,00 6 086,00 51 607,60
Sierpień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 50 720,00 6 086,00 51 607,60
Wrzesień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 50 720,00 6 086,00 51 607,60
Październik 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 50 720,00 6 086,00 51 607,60
Listopad 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 50 720,00 6 086,00 51 607,60
Grudzień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 50 720,00 6 086,00 51 607,60
Rocznie 760 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 66 363,61 589 899,00 4 422,00 600 222,08
Wynagrodzenie pracownika 63 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 188 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 121 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 553 zł
FGŚP 63 zł
Cała kwota 75 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 400,00 6 187,84 4 121,00 0,00 1 616,70 75 325,54 zł
Luty 63 400,00 6 187,84 4 121,00 0,00 1 616,70 75 325,54 zł
Marzec 63 400,00 6 187,84 4 121,00 0,00 1 616,70 75 325,54 zł
Kwiecień 63 400,00 1 742,16 1 160,25 0,00 1 616,70 67 919,11 zł
Maj 63 400,00 0,00 0,00 0,00 1 616,70 65 016,70 zł
Czerwiec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 1 616,70 65 016,70 zł
Lipiec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 1 616,70 65 016,70 zł
Sierpień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 1 616,70 65 016,70 zł
Wrzesień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 1 616,70 65 016,70 zł
Październik 63 400,00 0,00 0,00 0,00 1 616,70 65 016,70 zł
Listopad 63 400,00 0,00 0,00 0,00 1 616,70 65 016,70 zł
Grudzień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 1 616,70 65 016,70 zł
Rocznie 760 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 400,40 814 029,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 63 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 797 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 75 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 622 zł
Całość - kwota brutto 63 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Luty 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Marzec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Kwiecień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Maj 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Czerwiec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Lipiec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Sierpień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Wrzesień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Październik 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Listopad 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Grudzień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 720,00 8 622,00 54 778,00
Rocznie 760 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608 640,00 103 464,00 657 336,00
Wynagrodzenie pracownika 63 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 63 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Luty 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Marzec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Kwiecień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Maj 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Czerwiec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Lipiec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Sierpień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Wrzesień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Październik 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Listopad 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Grudzień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 zł
Rocznie 760 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 63 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 778 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 63 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 39 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 706 zł
Zaliczka na podatek 18 063 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 63 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 0,00 18 063,00 0,00 39 631,00
Luty 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 0,00 19 863,00 0,00 37 831,00
Marzec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 0,00 19 863,00 0,00 37 831,00
Kwiecień 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 0,00 19 863,00 0,00 37 831,00
Maj 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 0,00 19 863,00 0,00 37 831,00
Czerwiec 63 400,00 0,00 0,00 0,00 5 706,00 0,00 19 863,00 0,00 37 831,00
Lipiec 63 400,00 176,27 72,24 0,00 5 706,00 15,08 19 779,00 0,00 37 651,41
Sierpień 63 400,00 176,27 72,24 0,00 5 706,00 15,08 19 779,00 0,00 37 651,41
Wrzesień 63 400,00 176,27 72,24 0,00 5 706,00 15,08 19 779,00 0,00 37 651,41
Październik 63 400,00 176,27 72,24 0,00 5 706,00 15,08 19 779,00 0,00 37 651,41
Listopad 63 400,00 176,27 72,24 0,00 5 706,00 15,08 19 779,00 0,00 37 651,41
Grudzień 63 400,00 176,27 72,24 0,00 5 706,00 15,08 19 779,00 0,00 37 651,41
Rocznie 760 800,00 1 057,62 433,44 0,00 68 472,00 0,00 236 052,00 0,00 454 694,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 63 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 631 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.