Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 685 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 954 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 558 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 939 zł
Zaliczka na podatek 6 256 zł
Całość - kwota brutto 63 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 600,00 6 207,36 954,00 1 558,20 4 939,24 54 630,00 6 256,00 43 685,20
Luty 63 600,00 6 207,36 954,00 1 558,20 4 939,24 54 630,00 6 256,00 43 685,20
Marzec 63 600,00 6 207,36 954,00 1 558,20 4 939,24 54 630,00 15 034,00 34 907,20
Kwiecień 63 600,00 1 683,60 258,75 1 558,20 5 408,95 59 849,00 19 152,00 35 538,50
Maj 63 600,00 0,00 0,00 1 558,20 5 583,76 61 792,00 19 773,00 36 685,04
Czerwiec 63 600,00 0,00 0,00 1 558,20 5 583,76 61 792,00 19 773,00 36 685,04
Lipiec 63 600,00 0,00 0,00 1 558,20 5 583,76 61 792,00 19 773,00 36 685,04
Sierpień 63 600,00 0,00 0,00 1 558,20 5 583,76 61 792,00 19 773,00 36 685,04
Wrzesień 63 600,00 0,00 0,00 1 558,20 5 583,76 61 792,00 19 773,00 36 685,04
Październik 63 600,00 0,00 0,00 1 558,20 5 583,76 61 792,00 19 773,00 36 685,04
Listopad 63 600,00 0,00 0,00 1 558,20 5 583,76 61 792,00 19 773,00 36 685,04
Grudzień 63 600,00 0,00 0,00 1 558,20 5 583,76 61 792,00 19 773,00 36 685,04
Rocznie 763 200,00 20 305,68 3 120,75 18 698,40 64 896,75 718 075,00 139 989,00 451 296,42
Wynagrodzenie pracownika 63 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 134 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 062 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 558 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 600,00 6 207,36 4 134,00 1 062,12 1 621,80 76 625,28 zł
Luty 63 600,00 6 207,36 4 134,00 1 062,12 1 621,80 76 625,28 zł
Marzec 63 600,00 6 207,36 4 134,00 1 062,12 1 621,80 76 625,28 zł
Kwiecień 63 600,00 1 683,60 1 121,25 1 062,12 1 621,80 69 088,77 zł
Maj 63 600,00 0,00 0,00 1 062,12 1 621,80 66 283,92 zł
Czerwiec 63 600,00 0,00 0,00 1 062,12 1 621,80 66 283,92 zł
Lipiec 63 600,00 0,00 0,00 1 062,12 1 621,80 66 283,92 zł
Sierpień 63 600,00 0,00 0,00 1 062,12 1 621,80 66 283,92 zł
Wrzesień 63 600,00 0,00 0,00 1 062,12 1 621,80 66 283,92 zł
Październik 63 600,00 0,00 0,00 1 062,12 1 621,80 66 283,92 zł
Listopad 63 600,00 0,00 0,00 1 062,12 1 621,80 66 283,92 zł
Grudzień 63 600,00 0,00 0,00 1 062,12 1 621,80 66 283,92 zł
Rocznie 763 200,00 20 305,68 13 523,25 12 745,44 19 461,60 829 235,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 63 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 685 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 76 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 941 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 954 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 079 zł
Zaliczka na podatek 5 418 zł
Całość - kwota brutto 63 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 600,00 6 207,36 954,00 0,00 5 079,48 45 151,00 5 418,00 45 941,04
Luty 63 600,00 6 207,36 954,00 0,00 5 079,48 45 151,00 5 418,00 45 941,04
Marzec 63 600,00 6 207,36 954,00 0,00 5 079,48 45 151,00 5 418,00 45 941,04
Kwiecień 63 600,00 1 683,60 258,75 0,00 5 549,19 49 326,00 5 919,00 50 189,34
Maj 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 50 880,00 6 106,00 51 770,40
Czerwiec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 50 880,00 6 106,00 51 770,40
Lipiec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 50 880,00 6 106,00 51 770,40
Sierpień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 50 880,00 6 106,00 51 770,40
Wrzesień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 50 880,00 6 106,00 51 770,40
Październik 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 50 880,00 6 106,00 51 770,40
Listopad 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 50 880,00 6 106,00 51 770,40
Grudzień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 50 880,00 6 106,00 51 770,40
Rocznie 763 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 66 579,63 591 819,00 4 443,00 602 175,66
Wynagrodzenie pracownika 63 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 207 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 134 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 558 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 75 563 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 600,00 6 207,36 4 134,00 0,00 1 621,80 75 563,16 zł
Luty 63 600,00 6 207,36 4 134,00 0,00 1 621,80 75 563,16 zł
Marzec 63 600,00 6 207,36 4 134,00 0,00 1 621,80 75 563,16 zł
Kwiecień 63 600,00 1 683,60 1 121,25 0,00 1 621,80 68 026,65 zł
Maj 63 600,00 0,00 0,00 0,00 1 621,80 65 221,80 zł
Czerwiec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 1 621,80 65 221,80 zł
Lipiec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 1 621,80 65 221,80 zł
Sierpień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 1 621,80 65 221,80 zł
Wrzesień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 1 621,80 65 221,80 zł
Październik 63 600,00 0,00 0,00 0,00 1 621,80 65 221,80 zł
Listopad 63 600,00 0,00 0,00 0,00 1 621,80 65 221,80 zł
Grudzień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 1 621,80 65 221,80 zł
Rocznie 763 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 461,60 816 490,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 63 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 941 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 75 563 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 650 zł
Całość - kwota brutto 63 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Luty 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Marzec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Kwiecień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Maj 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Czerwiec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Lipiec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Sierpień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Wrzesień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Październik 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Listopad 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Grudzień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 880,00 8 650,00 54 950,00
Rocznie 763 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 560,00 103 800,00 659 400,00
Wynagrodzenie pracownika 63 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 63 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Luty 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Marzec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Kwiecień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Maj 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Czerwiec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Lipiec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Sierpień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Wrzesień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Październik 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Listopad 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Grudzień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 600,00 zł
Rocznie 763 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 63 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 63 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 39 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 724 zł
Zaliczka na podatek 18 127 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 63 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 0,00 18 127,00 0,00 39 749,00
Luty 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 0,00 19 927,00 0,00 37 949,00
Marzec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 0,00 19 927,00 0,00 37 949,00
Kwiecień 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 0,00 19 927,00 0,00 37 949,00
Maj 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 0,00 19 927,00 0,00 37 949,00
Czerwiec 63 600,00 0,00 0,00 0,00 5 724,00 0,00 19 927,00 0,00 37 949,00
Lipiec 63 600,00 176,27 72,24 0,00 5 724,00 15,08 19 843,00 0,00 37 769,41
Sierpień 63 600,00 176,27 72,24 0,00 5 724,00 15,08 19 843,00 0,00 37 769,41
Wrzesień 63 600,00 176,27 72,24 0,00 5 724,00 15,08 19 843,00 0,00 37 769,41
Październik 63 600,00 176,27 72,24 0,00 5 724,00 15,08 19 843,00 0,00 37 769,41
Listopad 63 600,00 176,27 72,24 0,00 5 724,00 15,08 19 843,00 0,00 37 769,41
Grudzień 63 600,00 176,27 72,24 0,00 5 724,00 15,08 19 843,00 0,00 37 769,41
Rocznie 763 200,00 1 057,62 433,44 0,00 68 688,00 0,00 236 820,00 0,00 456 110,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 63 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 749 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.