Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 63900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 63 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 959 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 566 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 963 zł
Zaliczka na podatek 6 287 zł
Całość - kwota brutto 63 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 900,00 6 236,64 958,50 1 565,55 4 962,54 54 889,00 6 287,00 43 889,77
Luty 63 900,00 6 236,64 958,50 1 565,55 4 962,54 54 889,00 6 287,00 43 889,77
Marzec 63 900,00 6 236,64 958,50 1 565,55 4 962,54 54 889,00 15 220,00 34 956,77
Kwiecień 63 900,00 1 595,76 245,25 1 565,55 5 444,41 60 243,00 19 278,00 35 771,03
Maj 63 900,00 0,00 0,00 1 565,55 5 610,10 62 084,00 19 867,00 36 857,35
Czerwiec 63 900,00 0,00 0,00 1 565,55 5 610,10 62 084,00 19 867,00 36 857,35
Lipiec 63 900,00 0,00 0,00 1 565,55 5 610,10 62 084,00 19 867,00 36 857,35
Sierpień 63 900,00 0,00 0,00 1 565,55 5 610,10 62 084,00 19 867,00 36 857,35
Wrzesień 63 900,00 0,00 0,00 1 565,55 5 610,10 62 084,00 19 867,00 36 857,35
Październik 63 900,00 0,00 0,00 1 565,55 5 610,10 62 084,00 19 867,00 36 857,35
Listopad 63 900,00 0,00 0,00 1 565,55 5 610,10 62 084,00 19 867,00 36 857,35
Grudzień 63 900,00 0,00 0,00 1 565,55 5 610,10 62 084,00 19 867,00 36 857,35
Rocznie 766 800,00 20 305,68 3 120,75 18 786,60 65 212,83 721 582,00 140 795,00 453 366,14
Wynagrodzenie pracownika 63 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 154 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 067 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 566 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 987 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 900,00 6 236,64 4 153,50 1 067,13 1 629,45 76 986,72 zł
Luty 63 900,00 6 236,64 4 153,50 1 067,13 1 629,45 76 986,72 zł
Marzec 63 900,00 6 236,64 4 153,50 1 067,13 1 629,45 76 986,72 zł
Kwiecień 63 900,00 1 595,76 1 062,75 1 067,13 1 629,45 69 255,09 zł
Maj 63 900,00 0,00 0,00 1 067,13 1 629,45 66 596,58 zł
Czerwiec 63 900,00 0,00 0,00 1 067,13 1 629,45 66 596,58 zł
Lipiec 63 900,00 0,00 0,00 1 067,13 1 629,45 66 596,58 zł
Sierpień 63 900,00 0,00 0,00 1 067,13 1 629,45 66 596,58 zł
Wrzesień 63 900,00 0,00 0,00 1 067,13 1 629,45 66 596,58 zł
Październik 63 900,00 0,00 0,00 1 067,13 1 629,45 66 596,58 zł
Listopad 63 900,00 0,00 0,00 1 067,13 1 629,45 66 596,58 zł
Grudzień 63 900,00 0,00 0,00 1 067,13 1 629,45 66 596,58 zł
Rocznie 766 800,00 20 305,68 13 523,25 12 805,56 19 553,40 832 987,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 63 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 76 987 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 63900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 63 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 158 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 959 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 103 zł
Zaliczka na podatek 5 444 zł
Całość - kwota brutto 63 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 900,00 6 236,64 958,50 0,00 5 103,44 45 364,00 5 444,00 46 157,74
Luty 63 900,00 6 236,64 958,50 0,00 5 103,44 45 364,00 5 444,00 46 157,74
Marzec 63 900,00 6 236,64 958,50 0,00 5 103,44 45 364,00 5 444,00 46 157,74
Kwiecień 63 900,00 1 595,76 245,25 0,00 5 585,31 49 647,00 5 958,00 50 516,04
Maj 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 51 120,00 6 134,00 52 014,60
Czerwiec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 51 120,00 6 134,00 52 014,60
Lipiec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 51 120,00 6 134,00 52 014,60
Sierpień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 51 120,00 6 134,00 52 014,60
Wrzesień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 51 120,00 6 134,00 52 014,60
Październik 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 51 120,00 6 134,00 52 014,60
Listopad 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 51 120,00 6 134,00 52 014,60
Grudzień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 51 120,00 6 134,00 52 014,60
Rocznie 766 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 66 903,63 594 699,00 4 456,00 605 106,06
Wynagrodzenie pracownika 63 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 154 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 566 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 75 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 900,00 6 236,64 4 153,50 0,00 1 629,45 75 919,59 zł
Luty 63 900,00 6 236,64 4 153,50 0,00 1 629,45 75 919,59 zł
Marzec 63 900,00 6 236,64 4 153,50 0,00 1 629,45 75 919,59 zł
Kwiecień 63 900,00 1 595,76 1 062,75 0,00 1 629,45 68 187,96 zł
Maj 63 900,00 0,00 0,00 0,00 1 629,45 65 529,45 zł
Czerwiec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 1 629,45 65 529,45 zł
Lipiec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 1 629,45 65 529,45 zł
Sierpień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 1 629,45 65 529,45 zł
Wrzesień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 1 629,45 65 529,45 zł
Październik 63 900,00 0,00 0,00 0,00 1 629,45 65 529,45 zł
Listopad 63 900,00 0,00 0,00 0,00 1 629,45 65 529,45 zł
Grudzień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 1 629,45 65 529,45 zł
Rocznie 766 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 553,40 820 182,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 63 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 158 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 75 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 63900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 63 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 690 zł
Całość - kwota brutto 63 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Luty 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Marzec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Kwiecień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Maj 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Czerwiec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Lipiec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Sierpień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Wrzesień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Październik 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Listopad 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Grudzień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 120,00 8 690,00 55 210,00
Rocznie 766 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 440,00 104 280,00 662 520,00
Wynagrodzenie pracownika 63 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 63 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Luty 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Marzec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Kwiecień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Maj 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Czerwiec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Lipiec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Sierpień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Wrzesień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Październik 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Listopad 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Grudzień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 900,00 zł
Rocznie 766 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 63 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 63 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 63 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 63900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 63 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 39 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 751 zł
Zaliczka na podatek 18 223 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 63 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 0,00 18 223,00 0,00 39 926,00
Luty 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 0,00 20 023,00 0,00 38 126,00
Marzec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 0,00 20 023,00 0,00 38 126,00
Kwiecień 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 0,00 20 023,00 0,00 38 126,00
Maj 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 0,00 20 023,00 0,00 38 126,00
Czerwiec 63 900,00 0,00 0,00 0,00 5 751,00 0,00 20 023,00 0,00 38 126,00
Lipiec 63 900,00 176,27 72,24 0,00 5 751,00 15,08 19 939,00 0,00 37 946,41
Sierpień 63 900,00 176,27 72,24 0,00 5 751,00 15,08 19 939,00 0,00 37 946,41
Wrzesień 63 900,00 176,27 72,24 0,00 5 751,00 15,08 19 939,00 0,00 37 946,41
Październik 63 900,00 176,27 72,24 0,00 5 751,00 15,08 19 939,00 0,00 37 946,41
Listopad 63 900,00 176,27 72,24 0,00 5 751,00 15,08 19 939,00 0,00 37 946,41
Grudzień 63 900,00 176,27 72,24 0,00 5 751,00 15,08 19 939,00 0,00 37 946,41
Rocznie 766 800,00 1 057,62 433,44 0,00 69 012,00 0,00 237 972,00 0,00 458 234,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 63 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 926 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.