Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 58900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 58 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 177 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 251 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 043 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 475 zł
Zaliczka na podatek 5 288 zł
Całość - kwota brutto 83 370 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 370,00 8 136,91 1 250,55 2 042,57 6 474,60 71 690,00 5 288,00 60 177,37
Luty 83 370,00 8 136,91 1 250,55 2 042,57 6 474,60 71 690,00 8 795,00 56 670,37
Marzec 83 370,00 1 065,80 163,80 2 042,57 7 208,80 79 848,00 18 343,00 54 546,03
Kwiecień 83 370,00 0,00 0,00 2 042,57 7 319,47 81 077,00 18 625,00 55 382,96
Maj 83 370,00 0,00 0,00 2 042,57 7 319,47 81 077,00 18 625,00 55 382,96
Czerwiec 83 370,00 0,00 0,00 2 042,57 7 319,47 81 077,00 18 625,00 55 382,96
Lipiec 83 370,00 0,00 0,00 2 042,57 7 319,47 81 077,00 18 625,00 55 382,96
Sierpień 83 370,00 0,00 0,00 2 042,57 7 319,47 81 077,00 18 625,00 55 382,96
Wrzesień 83 370,00 0,00 0,00 2 042,57 7 319,47 81 077,00 18 625,00 55 382,96
Październik 83 370,00 0,00 0,00 2 042,57 7 319,47 81 077,00 18 625,00 55 382,96
Listopad 83 370,00 0,00 0,00 2 042,57 7 319,47 81 077,00 18 625,00 55 382,96
Grudzień 83 370,00 0,00 0,00 2 042,57 7 319,47 81 077,00 18 625,00 55 382,96
Rocznie 1 000 440,00 17 339,62 2 664,90 24 510,84 86 033,23 952 921,00 200 051,00 669 840,41
Wynagrodzenie pracownika 83 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 419 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 392 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 043 zł
FGŚP 83 zł
Cała kwota 100 444 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 370,00 8 136,91 5 419,05 1 392,28 2 125,94 100 444,18 zł
Luty 83 370,00 8 136,91 5 419,05 1 392,28 2 125,94 100 444,18 zł
Marzec 83 370,00 1 065,80 709,80 1 392,28 2 125,94 88 663,82 zł
Kwiecień 83 370,00 0,00 0,00 1 392,28 2 125,94 86 888,22 zł
Maj 83 370,00 0,00 0,00 1 392,28 2 125,94 86 888,22 zł
Czerwiec 83 370,00 0,00 0,00 1 392,28 2 125,94 86 888,22 zł
Lipiec 83 370,00 0,00 0,00 1 392,28 2 125,94 86 888,22 zł
Sierpień 83 370,00 0,00 0,00 1 392,28 2 125,94 86 888,22 zł
Wrzesień 83 370,00 0,00 0,00 1 392,28 2 125,94 86 888,22 zł
Październik 83 370,00 0,00 0,00 1 392,28 2 125,94 86 888,22 zł
Listopad 83 370,00 0,00 0,00 1 392,28 2 125,94 86 888,22 zł
Grudzień 83 370,00 0,00 0,00 1 392,28 2 125,94 86 888,22 zł
Rocznie 1 000 440,00 17 339,62 11 547,90 16 707,36 25 511,28 1 071 546,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 83 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 177 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 60 177 zł netto poniesie łączny koszt równy 100 444 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 58900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 58 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 608 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 169 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 226 zł
Zaliczka na podatek 4 047 zł
Całość - kwota brutto 77 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 950,00 7 607,92 1 169,25 0,00 6 225,55 55 338,00 4 047,00 58 900,28
Luty 77 950,00 7 607,92 1 169,25 0,00 6 225,55 55 338,00 4 047,00 58 900,28
Marzec 77 950,00 2 123,78 326,40 0,00 6 794,98 60 400,00 4 417,00 64 287,84
Kwiecień 77 950,00 0,00 0,00 0,00 7 015,50 62 360,00 4 560,00 66 374,50
Maj 77 950,00 0,00 0,00 0,00 7 015,50 62 360,00 4 560,00 66 374,50
Czerwiec 77 950,00 0,00 0,00 0,00 7 015,50 62 360,00 4 560,00 66 374,50
Lipiec 77 950,00 0,00 0,00 0,00 7 015,50 62 360,00 4 560,00 66 374,50
Sierpień 77 950,00 0,00 0,00 0,00 7 015,50 62 360,00 4 560,00 66 374,50
Wrzesień 77 950,00 0,00 0,00 0,00 7 015,50 62 360,00 4 560,00 66 374,50
Październik 77 950,00 0,00 0,00 0,00 7 015,50 62 360,00 4 560,00 66 374,50
Listopad 77 950,00 0,00 0,00 0,00 7 015,50 62 360,00 4 560,00 66 374,50
Grudzień 77 950,00 0,00 0,00 0,00 7 015,50 62 360,00 4 560,00 66 374,50
Rocznie 935 400,00 17 339,62 2 664,90 0,00 82 385,58 732 316,00 53 551,00 779 458,90
Wynagrodzenie pracownika 77 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 608 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 067 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 910 zł
FGŚP 78 zł
Cała kwota 92 612 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 950,00 7 607,92 5 066,75 0,00 1 987,73 92 612,40 zł
Luty 77 950,00 7 607,92 5 066,75 0,00 1 987,73 92 612,40 zł
Marzec 77 950,00 2 123,78 1 414,40 0,00 1 987,73 83 475,91 zł
Kwiecień 77 950,00 0,00 0,00 0,00 1 987,73 79 937,73 zł
Maj 77 950,00 0,00 0,00 0,00 1 987,73 79 937,73 zł
Czerwiec 77 950,00 0,00 0,00 0,00 1 987,73 79 937,73 zł
Lipiec 77 950,00 0,00 0,00 0,00 1 987,73 79 937,73 zł
Sierpień 77 950,00 0,00 0,00 0,00 1 987,73 79 937,73 zł
Wrzesień 77 950,00 0,00 0,00 0,00 1 987,73 79 937,73 zł
Październik 77 950,00 0,00 0,00 0,00 1 987,73 79 937,73 zł
Listopad 77 950,00 0,00 0,00 0,00 1 987,73 79 937,73 zł
Grudzień 77 950,00 0,00 0,00 0,00 1 987,73 79 937,73 zł
Rocznie 935 400,00 17 339,62 11 547,90 0,00 23 852,76 988 140,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 77 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 92 612 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 58900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 58 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 271 zł
Całość - kwota brutto 68 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Luty 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Marzec 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Kwiecień 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Maj 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Czerwiec 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Lipiec 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Sierpień 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Wrzesień 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Październik 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Listopad 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Grudzień 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 537,00 9 271,00 58 900,00
Rocznie 818 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 444,00 111 252,00 706 800,00
Wynagrodzenie pracownika 68 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 68 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Luty 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Marzec 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Kwiecień 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Maj 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Czerwiec 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Lipiec 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Sierpień 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Wrzesień 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Październik 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Listopad 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Grudzień 68 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 171,00 zł
Rocznie 818 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 68 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 68 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 58900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 58 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 50 489 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 20 487 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 70 976 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 70 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 487,00 0,00 50 489,00
Luty 70 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 287,00 0,00 48 689,00
Marzec 70 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 287,00 0,00 48 689,00
Kwiecień 70 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 287,00 0,00 48 689,00
Maj 70 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 287,00 0,00 48 689,00
Czerwiec 70 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 287,00 0,00 48 689,00
Lipiec 70 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 203,00 0,00 48 509,41
Sierpień 70 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 203,00 0,00 48 509,41
Wrzesień 70 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 203,00 0,00 48 509,41
Październik 70 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 203,00 0,00 48 509,41
Listopad 70 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 203,00 0,00 48 509,41
Grudzień 70 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 22 203,00 0,00 48 509,41
Rocznie 851 712,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 265 140,00 0,00 584 990,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 70 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 489 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.