Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 58800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 58 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 071 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 124 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 249 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 039 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 464 zł
Zaliczka na podatek 8 289 zł
Całość - kwota brutto 83 236 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 236,00 8 123,83 1 248,54 2 039,28 6 464,19 71 574,00 8 289,00 57 071,16
Luty 83 236,00 8 123,83 1 248,54 2 039,28 6 464,19 71 574,00 12 918,00 52 442,16
Marzec 83 236,00 4 058,02 623,67 2 039,28 6 886,35 76 265,00 24 405,00 45 223,68
Kwiecień 83 236,00 0,00 0,00 2 039,28 7 307,70 80 947,00 25 903,00 47 986,02
Maj 83 236,00 0,00 0,00 2 039,28 7 307,70 80 947,00 25 903,00 47 986,02
Czerwiec 83 236,00 0,00 0,00 2 039,28 7 307,70 80 947,00 25 903,00 47 986,02
Lipiec 83 236,00 0,00 0,00 2 039,28 7 307,70 80 947,00 25 903,00 47 986,02
Sierpień 83 236,00 0,00 0,00 2 039,28 7 307,70 80 947,00 25 903,00 47 986,02
Wrzesień 83 236,00 0,00 0,00 2 039,28 7 307,70 80 947,00 25 903,00 47 986,02
Październik 83 236,00 0,00 0,00 2 039,28 7 307,70 80 947,00 25 903,00 47 986,02
Listopad 83 236,00 0,00 0,00 2 039,28 7 307,70 80 947,00 25 903,00 47 986,02
Grudzień 83 236,00 0,00 0,00 2 039,28 7 307,70 80 947,00 25 903,00 47 986,02
Rocznie 998 832,00 20 305,68 3 120,75 24 471,36 85 584,03 947 936,00 193 152,00 586 611,18
Wynagrodzenie pracownika 83 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 124 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 410 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 390 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 039 zł
FGŚP 83 zł
Cała kwota 100 283 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 236,00 8 123,83 5 410,34 1 390,04 2 122,52 100 282,73 zł
Luty 83 236,00 8 123,83 5 410,34 1 390,04 2 122,52 100 282,73 zł
Marzec 83 236,00 4 058,02 2 702,57 1 390,04 2 122,52 93 509,15 zł
Kwiecień 83 236,00 0,00 0,00 1 390,04 2 122,52 86 748,56 zł
Maj 83 236,00 0,00 0,00 1 390,04 2 122,52 86 748,56 zł
Czerwiec 83 236,00 0,00 0,00 1 390,04 2 122,52 86 748,56 zł
Lipiec 83 236,00 0,00 0,00 1 390,04 2 122,52 86 748,56 zł
Sierpień 83 236,00 0,00 0,00 1 390,04 2 122,52 86 748,56 zł
Wrzesień 83 236,00 0,00 0,00 1 390,04 2 122,52 86 748,56 zł
Październik 83 236,00 0,00 0,00 1 390,04 2 122,52 86 748,56 zł
Listopad 83 236,00 0,00 0,00 1 390,04 2 122,52 86 748,56 zł
Grudzień 83 236,00 0,00 0,00 1 390,04 2 122,52 86 748,56 zł
Rocznie 998 832,00 20 305,68 13 523,25 16 680,48 25 470,24 1 074 811,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 83 236 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 071 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 071 zł netto poniesie łączny koszt równy 100 283 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 58800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 58 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 167 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 215 zł
Zaliczka na podatek 6 630 zł
Całość - kwota brutto 77 821 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 821,00 7 595,33 1 167,32 0,00 6 215,25 55 247,00 6 630,00 56 213,46
Luty 77 821,00 7 595,33 1 167,32 0,00 6 215,25 55 247,00 6 630,00 56 213,46
Marzec 77 821,00 5 115,02 786,11 0,00 6 472,79 57 536,00 6 904,00 58 542,76
Kwiecień 77 821,00 0,00 0,00 0,00 7 003,89 62 257,00 7 471,00 63 346,27
Maj 77 821,00 0,00 0,00 0,00 7 003,89 62 257,00 7 471,00 63 346,27
Czerwiec 77 821,00 0,00 0,00 0,00 7 003,89 62 257,00 7 471,00 63 346,27
Lipiec 77 821,00 0,00 0,00 0,00 7 003,89 62 257,00 7 471,00 63 346,27
Sierpień 77 821,00 0,00 0,00 0,00 7 003,89 62 257,00 7 471,00 63 346,27
Wrzesień 77 821,00 0,00 0,00 0,00 7 003,89 62 257,00 7 471,00 63 346,27
Październik 77 821,00 0,00 0,00 0,00 7 003,89 62 257,00 7 471,00 63 346,27
Listopad 77 821,00 0,00 0,00 0,00 7 003,89 62 257,00 7 471,00 63 346,27
Grudzień 77 821,00 0,00 0,00 0,00 7 003,89 62 257,00 7 471,00 63 346,27
Rocznie 933 852,00 20 305,68 3 120,75 0,00 81 938,30 728 343,00 5 463,00 741 086,11
Wynagrodzenie pracownika 77 821 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 058 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 907 zł
FGŚP 78 zł
Cała kwota 92 459 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 821,00 7 595,33 5 058,37 0,00 1 984,43 92 459,13 zł
Luty 77 821,00 7 595,33 5 058,37 0,00 1 984,43 92 459,13 zł
Marzec 77 821,00 5 115,02 3 406,51 0,00 1 984,43 88 326,96 zł
Kwiecień 77 821,00 0,00 0,00 0,00 1 984,43 79 805,43 zł
Maj 77 821,00 0,00 0,00 0,00 1 984,43 79 805,43 zł
Czerwiec 77 821,00 0,00 0,00 0,00 1 984,43 79 805,43 zł
Lipiec 77 821,00 0,00 0,00 0,00 1 984,43 79 805,43 zł
Sierpień 77 821,00 0,00 0,00 0,00 1 984,43 79 805,43 zł
Wrzesień 77 821,00 0,00 0,00 0,00 1 984,43 79 805,43 zł
Październik 77 821,00 0,00 0,00 0,00 1 984,43 79 805,43 zł
Listopad 77 821,00 0,00 0,00 0,00 1 984,43 79 805,43 zł
Grudzień 77 821,00 0,00 0,00 0,00 1 984,43 79 805,43 zł
Rocznie 933 852,00 20 305,68 13 523,25 0,00 23 813,16 991 494,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 77 821 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 213 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 213 zł netto poniesie łączny koszt równy 92 459 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 58800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 58 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 256 zł
Całość - kwota brutto 68 056 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Luty 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Marzec 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Kwiecień 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Maj 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Czerwiec 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Lipiec 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Sierpień 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Wrzesień 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Październik 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Listopad 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Grudzień 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 445,00 9 256,00 58 800,00
Rocznie 816 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653 340,00 111 072,00 705 600,00
Wynagrodzenie pracownika 68 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 68 056 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Luty 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Marzec 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Kwiecień 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Maj 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Czerwiec 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Lipiec 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Sierpień 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Wrzesień 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Październik 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Listopad 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Grudzień 68 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 056,00 zł
Rocznie 816 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 68 056 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 68 056 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 58800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 58 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 377 zł
Zaliczka na podatek 20 449 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 70 855 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 70 855,00 0,00 0,00 0,00 6 376,95 0,00 20 449,00 0,00 44 029,05
Luty 70 855,00 0,00 0,00 0,00 6 376,95 0,00 22 249,00 0,00 42 229,05
Marzec 70 855,00 0,00 0,00 0,00 6 376,95 0,00 22 249,00 0,00 42 229,05
Kwiecień 70 855,00 0,00 0,00 0,00 6 376,95 0,00 22 249,00 0,00 42 229,05
Maj 70 855,00 0,00 0,00 0,00 6 376,95 0,00 22 249,00 0,00 42 229,05
Czerwiec 70 855,00 0,00 0,00 0,00 6 376,95 0,00 22 249,00 0,00 42 229,05
Lipiec 70 855,00 176,27 72,24 0,00 6 376,95 15,08 22 164,00 0,00 42 050,46
Sierpień 70 855,00 176,27 72,24 0,00 6 376,95 15,08 22 164,00 0,00 42 050,46
Wrzesień 70 855,00 176,27 72,24 0,00 6 376,95 15,08 22 164,00 0,00 42 050,46
Październik 70 855,00 176,27 72,24 0,00 6 376,95 15,08 22 164,00 0,00 42 050,46
Listopad 70 855,00 176,27 72,24 0,00 6 376,95 15,08 22 164,00 0,00 42 050,46
Grudzień 70 855,00 176,27 72,24 0,00 6 376,95 15,08 22 164,00 0,00 42 050,46
Rocznie 850 260,00 1 057,62 433,44 0,00 76 523,40 0,00 264 678,00 0,00 507 477,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 70 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 029 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.