Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 58700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 58 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 975 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 110 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 246 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 036 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 453 zł
Zaliczka na podatek 8 274 zł
Całość - kwota brutto 83 094 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 094,00 8 109,97 1 246,41 2 035,80 6 453,16 71 452,00 8 274,00 56 974,66
Luty 83 094,00 8 109,97 1 246,41 2 035,80 6 453,16 71 452,00 12 855,00 52 393,66
Marzec 83 094,00 4 085,74 627,93 2 035,80 6 871,01 76 095,00 24 350,00 45 123,52
Kwiecień 83 094,00 0,00 0,00 2 035,80 7 295,24 80 808,00 25 859,00 47 903,96
Maj 83 094,00 0,00 0,00 2 035,80 7 295,24 80 808,00 25 859,00 47 903,96
Czerwiec 83 094,00 0,00 0,00 2 035,80 7 295,24 80 808,00 25 859,00 47 903,96
Lipiec 83 094,00 0,00 0,00 2 035,80 7 295,24 80 808,00 25 859,00 47 903,96
Sierpień 83 094,00 0,00 0,00 2 035,80 7 295,24 80 808,00 25 859,00 47 903,96
Wrzesień 83 094,00 0,00 0,00 2 035,80 7 295,24 80 808,00 25 859,00 47 903,96
Październik 83 094,00 0,00 0,00 2 035,80 7 295,24 80 808,00 25 859,00 47 903,96
Listopad 83 094,00 0,00 0,00 2 035,80 7 295,24 80 808,00 25 859,00 47 903,96
Grudzień 83 094,00 0,00 0,00 2 035,80 7 295,24 80 808,00 25 859,00 47 903,96
Rocznie 997 128,00 20 305,68 3 120,75 24 429,60 85 434,49 946 271,00 192 769,00 585 627,48
Wynagrodzenie pracownika 83 094 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 110 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 401 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 388 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 036 zł
FGŚP 83 zł
Cała kwota 100 112 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 094,00 8 109,97 5 401,11 1 387,67 2 118,89 100 111,64 zł
Luty 83 094,00 8 109,97 5 401,11 1 387,67 2 118,89 100 111,64 zł
Marzec 83 094,00 4 085,74 2 721,03 1 387,67 2 118,89 93 407,33 zł
Kwiecień 83 094,00 0,00 0,00 1 387,67 2 118,89 86 600,56 zł
Maj 83 094,00 0,00 0,00 1 387,67 2 118,89 86 600,56 zł
Czerwiec 83 094,00 0,00 0,00 1 387,67 2 118,89 86 600,56 zł
Lipiec 83 094,00 0,00 0,00 1 387,67 2 118,89 86 600,56 zł
Sierpień 83 094,00 0,00 0,00 1 387,67 2 118,89 86 600,56 zł
Wrzesień 83 094,00 0,00 0,00 1 387,67 2 118,89 86 600,56 zł
Październik 83 094,00 0,00 0,00 1 387,67 2 118,89 86 600,56 zł
Listopad 83 094,00 0,00 0,00 1 387,67 2 118,89 86 600,56 zł
Grudzień 83 094,00 0,00 0,00 1 387,67 2 118,89 86 600,56 zł
Rocznie 997 128,00 20 305,68 13 523,25 16 652,04 25 426,68 1 073 035,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 83 094 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 975 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 975 zł netto poniesie łączny koszt równy 100 112 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 58700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 58 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 117 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 165 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 205 zł
Zaliczka na podatek 6 618 zł
Całość - kwota brutto 77 688 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 688,00 7 582,35 1 165,32 0,00 6 204,63 55 152,00 6 618,00 56 117,46
Luty 77 688,00 7 582,35 1 165,32 0,00 6 204,63 55 152,00 6 618,00 56 117,46
Marzec 77 688,00 5 140,98 790,11 0,00 6 458,12 57 406,00 6 889,00 58 410,07
Kwiecień 77 688,00 0,00 0,00 0,00 6 991,92 62 150,00 7 458,00 63 238,08
Maj 77 688,00 0,00 0,00 0,00 6 991,92 62 150,00 7 458,00 63 238,08
Czerwiec 77 688,00 0,00 0,00 0,00 6 991,92 62 150,00 7 458,00 63 238,08
Lipiec 77 688,00 0,00 0,00 0,00 6 991,92 62 150,00 7 458,00 63 238,08
Sierpień 77 688,00 0,00 0,00 0,00 6 991,92 62 150,00 7 458,00 63 238,08
Wrzesień 77 688,00 0,00 0,00 0,00 6 991,92 62 150,00 7 458,00 63 238,08
Październik 77 688,00 0,00 0,00 0,00 6 991,92 62 150,00 7 458,00 63 238,08
Listopad 77 688,00 0,00 0,00 0,00 6 991,92 62 150,00 7 458,00 63 238,08
Grudzień 77 688,00 0,00 0,00 0,00 6 991,92 62 150,00 7 458,00 63 238,08
Rocznie 932 256,00 20 305,68 3 120,75 0,00 81 794,66 727 060,00 5 453,00 739 787,71
Wynagrodzenie pracownika 77 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 050 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 903 zł
FGŚP 78 zł
Cała kwota 92 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 688,00 7 582,35 5 049,72 0,00 1 981,05 92 301,12 zł
Luty 77 688,00 7 582,35 5 049,72 0,00 1 981,05 92 301,12 zł
Marzec 77 688,00 5 140,98 3 423,81 0,00 1 981,05 88 233,84 zł
Kwiecień 77 688,00 0,00 0,00 0,00 1 981,05 79 669,05 zł
Maj 77 688,00 0,00 0,00 0,00 1 981,05 79 669,05 zł
Czerwiec 77 688,00 0,00 0,00 0,00 1 981,05 79 669,05 zł
Lipiec 77 688,00 0,00 0,00 0,00 1 981,05 79 669,05 zł
Sierpień 77 688,00 0,00 0,00 0,00 1 981,05 79 669,05 zł
Wrzesień 77 688,00 0,00 0,00 0,00 1 981,05 79 669,05 zł
Październik 77 688,00 0,00 0,00 0,00 1 981,05 79 669,05 zł
Listopad 77 688,00 0,00 0,00 0,00 1 981,05 79 669,05 zł
Grudzień 77 688,00 0,00 0,00 0,00 1 981,05 79 669,05 zł
Rocznie 932 256,00 20 305,68 13 523,25 0,00 23 772,60 989 857,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 77 688 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 117 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 117 zł netto poniesie łączny koszt równy 92 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 58700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 58 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 240 zł
Całość - kwota brutto 67 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Luty 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Marzec 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Kwiecień 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Maj 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Czerwiec 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Lipiec 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Sierpień 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Wrzesień 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Październik 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Listopad 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Grudzień 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 352,00 9 240,00 58 700,00
Rocznie 815 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 224,00 110 880,00 704 400,00
Wynagrodzenie pracownika 67 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 67 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Luty 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Marzec 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Kwiecień 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Maj 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Czerwiec 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Lipiec 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Sierpień 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Wrzesień 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Październik 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Listopad 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Grudzień 67 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 940,00 zł
Rocznie 815 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 67 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 58700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 58 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 43 959 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 366 zł
Zaliczka na podatek 20 410 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 70 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 70 735,00 0,00 0,00 0,00 6 366,15 0,00 20 410,00 0,00 43 958,85
Luty 70 735,00 0,00 0,00 0,00 6 366,15 0,00 22 210,00 0,00 42 158,85
Marzec 70 735,00 0,00 0,00 0,00 6 366,15 0,00 22 210,00 0,00 42 158,85
Kwiecień 70 735,00 0,00 0,00 0,00 6 366,15 0,00 22 210,00 0,00 42 158,85
Maj 70 735,00 0,00 0,00 0,00 6 366,15 0,00 22 210,00 0,00 42 158,85
Czerwiec 70 735,00 0,00 0,00 0,00 6 366,15 0,00 22 210,00 0,00 42 158,85
Lipiec 70 735,00 176,27 72,24 0,00 6 366,15 15,08 22 126,00 0,00 41 979,26
Sierpień 70 735,00 176,27 72,24 0,00 6 366,15 15,08 22 126,00 0,00 41 979,26
Wrzesień 70 735,00 176,27 72,24 0,00 6 366,15 15,08 22 126,00 0,00 41 979,26
Październik 70 735,00 176,27 72,24 0,00 6 366,15 15,08 22 126,00 0,00 41 979,26
Listopad 70 735,00 176,27 72,24 0,00 6 366,15 15,08 22 126,00 0,00 41 979,26
Grudzień 70 735,00 176,27 72,24 0,00 6 366,15 15,08 22 126,00 0,00 41 979,26
Rocznie 848 820,00 1 057,62 433,44 0,00 76 393,80 0,00 264 216,00 0,00 506 628,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 70 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 959 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.