Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 58500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 58 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 781 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 082 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 242 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 029 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 431 zł
Zaliczka na podatek 8 245 zł
Całość - kwota brutto 82 811 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 82 811,00 8 082,35 1 242,17 2 028,87 6 431,18 71 208,00 8 245,00 56 781,43
Luty 82 811,00 8 082,35 1 242,17 2 028,87 6 431,18 71 208,00 12 728,00 52 298,43
Marzec 82 811,00 4 140,98 636,41 2 028,87 6 840,43 75 755,00 24 242,00 44 922,31
Kwiecień 82 811,00 0,00 0,00 2 028,87 7 270,39 80 532,00 25 770,00 47 741,74
Maj 82 811,00 0,00 0,00 2 028,87 7 270,39 80 532,00 25 770,00 47 741,74
Czerwiec 82 811,00 0,00 0,00 2 028,87 7 270,39 80 532,00 25 770,00 47 741,74
Lipiec 82 811,00 0,00 0,00 2 028,87 7 270,39 80 532,00 25 770,00 47 741,74
Sierpień 82 811,00 0,00 0,00 2 028,87 7 270,39 80 532,00 25 770,00 47 741,74
Wrzesień 82 811,00 0,00 0,00 2 028,87 7 270,39 80 532,00 25 770,00 47 741,74
Październik 82 811,00 0,00 0,00 2 028,87 7 270,39 80 532,00 25 770,00 47 741,74
Listopad 82 811,00 0,00 0,00 2 028,87 7 270,39 80 532,00 25 770,00 47 741,74
Grudzień 82 811,00 0,00 0,00 2 028,87 7 270,39 80 532,00 25 770,00 47 741,74
Rocznie 993 732,00 20 305,68 3 120,75 24 346,44 85 136,30 942 959,00 192 012,00 583 677,83
Wynagrodzenie pracownika 82 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 082 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 383 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 383 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 029 zł
FGŚP 83 zł
Cała kwota 99 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 82 811,00 8 082,35 5 382,72 1 382,94 2 111,68 99 770,69 zł
Luty 82 811,00 8 082,35 5 382,72 1 382,94 2 111,68 99 770,69 zł
Marzec 82 811,00 4 140,98 2 757,81 1 382,94 2 111,68 93 204,41 zł
Kwiecień 82 811,00 0,00 0,00 1 382,94 2 111,68 86 305,62 zł
Maj 82 811,00 0,00 0,00 1 382,94 2 111,68 86 305,62 zł
Czerwiec 82 811,00 0,00 0,00 1 382,94 2 111,68 86 305,62 zł
Lipiec 82 811,00 0,00 0,00 1 382,94 2 111,68 86 305,62 zł
Sierpień 82 811,00 0,00 0,00 1 382,94 2 111,68 86 305,62 zł
Wrzesień 82 811,00 0,00 0,00 1 382,94 2 111,68 86 305,62 zł
Październik 82 811,00 0,00 0,00 1 382,94 2 111,68 86 305,62 zł
Listopad 82 811,00 0,00 0,00 1 382,94 2 111,68 86 305,62 zł
Grudzień 82 811,00 0,00 0,00 1 382,94 2 111,68 86 305,62 zł
Rocznie 993 732,00 20 305,68 13 523,25 16 595,28 25 340,16 1 069 496,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 82 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 781 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 781 zł netto poniesie łączny koszt równy 99 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 58500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 58 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 161 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 184 zł
Zaliczka na podatek 6 596 zł
Całość - kwota brutto 77 424 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 424,00 7 556,58 1 161,36 0,00 6 183,55 54 965,00 6 596,00 55 926,71
Luty 77 424,00 7 556,58 1 161,36 0,00 6 183,55 54 965,00 6 596,00 55 926,71
Marzec 77 424,00 5 192,52 798,03 0,00 6 429,01 57 147,00 6 858,00 58 146,80
Kwiecień 77 424,00 0,00 0,00 0,00 6 968,16 61 939,00 7 433,00 63 023,16
Maj 77 424,00 0,00 0,00 0,00 6 968,16 61 939,00 7 433,00 63 023,16
Czerwiec 77 424,00 0,00 0,00 0,00 6 968,16 61 939,00 7 433,00 63 023,16
Lipiec 77 424,00 0,00 0,00 0,00 6 968,16 61 939,00 7 433,00 63 023,16
Sierpień 77 424,00 0,00 0,00 0,00 6 968,16 61 939,00 7 433,00 63 023,16
Wrzesień 77 424,00 0,00 0,00 0,00 6 968,16 61 939,00 7 433,00 63 023,16
Październik 77 424,00 0,00 0,00 0,00 6 968,16 61 939,00 7 433,00 63 023,16
Listopad 77 424,00 0,00 0,00 0,00 6 968,16 61 939,00 7 433,00 63 023,16
Grudzień 77 424,00 0,00 0,00 0,00 6 968,16 61 939,00 7 433,00 63 023,16
Rocznie 929 088,00 20 305,68 3 120,75 0,00 81 509,55 724 528,00 5 438,00 737 208,66
Wynagrodzenie pracownika 77 424 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 033 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 897 zł
FGŚP 77 zł
Cała kwota 91 987 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 424,00 7 556,58 5 032,56 0,00 1 974,31 91 987,45 zł
Luty 77 424,00 7 556,58 5 032,56 0,00 1 974,31 91 987,45 zł
Marzec 77 424,00 5 192,52 3 458,13 0,00 1 974,31 88 048,96 zł
Kwiecień 77 424,00 0,00 0,00 0,00 1 974,31 79 398,31 zł
Maj 77 424,00 0,00 0,00 0,00 1 974,31 79 398,31 zł
Czerwiec 77 424,00 0,00 0,00 0,00 1 974,31 79 398,31 zł
Lipiec 77 424,00 0,00 0,00 0,00 1 974,31 79 398,31 zł
Sierpień 77 424,00 0,00 0,00 0,00 1 974,31 79 398,31 zł
Wrzesień 77 424,00 0,00 0,00 0,00 1 974,31 79 398,31 zł
Październik 77 424,00 0,00 0,00 0,00 1 974,31 79 398,31 zł
Listopad 77 424,00 0,00 0,00 0,00 1 974,31 79 398,31 zł
Grudzień 77 424,00 0,00 0,00 0,00 1 974,31 79 398,31 zł
Rocznie 929 088,00 20 305,68 13 523,25 0,00 23 691,72 986 608,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 77 424 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 927 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 927 zł netto poniesie łączny koszt równy 91 987 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 58500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 58 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 208 zł
Całość - kwota brutto 67 708 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Luty 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Marzec 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Kwiecień 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Maj 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Czerwiec 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Lipiec 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Sierpień 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Wrzesień 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Październik 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Listopad 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Grudzień 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 166,00 9 208,00 58 500,00
Rocznie 812 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 992,00 110 496,00 702 000,00
Wynagrodzenie pracownika 67 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 67 708 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Luty 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Marzec 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Kwiecień 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Maj 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Czerwiec 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Lipiec 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Sierpień 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Wrzesień 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Październik 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Listopad 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Grudzień 67 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 708,00 zł
Rocznie 812 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 708 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 58 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 67 708 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 58500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 58 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 43 817 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 344 zł
Zaliczka na podatek 20 333 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 70 494 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 70 494,00 0,00 0,00 0,00 6 344,46 0,00 20 333,00 0,00 43 816,54
Luty 70 494,00 0,00 0,00 0,00 6 344,46 0,00 22 133,00 0,00 42 016,54
Marzec 70 494,00 0,00 0,00 0,00 6 344,46 0,00 22 133,00 0,00 42 016,54
Kwiecień 70 494,00 0,00 0,00 0,00 6 344,46 0,00 22 133,00 0,00 42 016,54
Maj 70 494,00 0,00 0,00 0,00 6 344,46 0,00 22 133,00 0,00 42 016,54
Czerwiec 70 494,00 0,00 0,00 0,00 6 344,46 0,00 22 133,00 0,00 42 016,54
Lipiec 70 494,00 176,27 72,24 0,00 6 344,46 15,08 22 049,00 0,00 41 836,95
Sierpień 70 494,00 176,27 72,24 0,00 6 344,46 15,08 22 049,00 0,00 41 836,95
Wrzesień 70 494,00 176,27 72,24 0,00 6 344,46 15,08 22 049,00 0,00 41 836,95
Październik 70 494,00 176,27 72,24 0,00 6 344,46 15,08 22 049,00 0,00 41 836,95
Listopad 70 494,00 176,27 72,24 0,00 6 344,46 15,08 22 049,00 0,00 41 836,95
Grudzień 70 494,00 176,27 72,24 0,00 6 344,46 15,08 22 049,00 0,00 41 836,95
Rocznie 845 928,00 1 057,62 433,44 0,00 76 133,52 0,00 263 292,00 0,00 504 920,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 70 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 817 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.