Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 59000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 59 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 265 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 253 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 046 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 486 zł
Zaliczka na podatek 8 318 zł
Całość - kwota brutto 83 520 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 520,00 8 151,55 1 252,80 2 046,24 6 486,25 71 819,00 8 318,00 57 265,16
Luty 83 520,00 8 151,55 1 252,80 2 046,24 6 486,25 71 819,00 13 046,00 52 537,16
Marzec 83 520,00 4 002,58 615,15 2 046,24 6 917,04 76 606,00 24 514,00 45 424,99
Kwiecień 83 520,00 0,00 0,00 2 046,24 7 332,64 81 224,00 25 992,00 48 149,12
Maj 83 520,00 0,00 0,00 2 046,24 7 332,64 81 224,00 25 992,00 48 149,12
Czerwiec 83 520,00 0,00 0,00 2 046,24 7 332,64 81 224,00 25 992,00 48 149,12
Lipiec 83 520,00 0,00 0,00 2 046,24 7 332,64 81 224,00 25 992,00 48 149,12
Sierpień 83 520,00 0,00 0,00 2 046,24 7 332,64 81 224,00 25 992,00 48 149,12
Wrzesień 83 520,00 0,00 0,00 2 046,24 7 332,64 81 224,00 25 992,00 48 149,12
Październik 83 520,00 0,00 0,00 2 046,24 7 332,64 81 224,00 25 992,00 48 149,12
Listopad 83 520,00 0,00 0,00 2 046,24 7 332,64 81 224,00 25 992,00 48 149,12
Grudzień 83 520,00 0,00 0,00 2 046,24 7 332,64 81 224,00 25 992,00 48 149,12
Rocznie 1 002 240,00 20 305,68 3 120,75 24 554,88 85 883,30 951 260,00 193 920,00 588 569,39
Wynagrodzenie pracownika 83 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 395 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 046 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 100 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 520,00 8 151,55 5 428,80 1 394,78 2 129,76 100 624,89 zł
Luty 83 520,00 8 151,55 5 428,80 1 394,78 2 129,76 100 624,89 zł
Marzec 83 520,00 4 002,58 2 665,65 1 394,78 2 129,76 93 712,77 zł
Kwiecień 83 520,00 0,00 0,00 1 394,78 2 129,76 87 044,54 zł
Maj 83 520,00 0,00 0,00 1 394,78 2 129,76 87 044,54 zł
Czerwiec 83 520,00 0,00 0,00 1 394,78 2 129,76 87 044,54 zł
Lipiec 83 520,00 0,00 0,00 1 394,78 2 129,76 87 044,54 zł
Sierpień 83 520,00 0,00 0,00 1 394,78 2 129,76 87 044,54 zł
Wrzesień 83 520,00 0,00 0,00 1 394,78 2 129,76 87 044,54 zł
Październik 83 520,00 0,00 0,00 1 394,78 2 129,76 87 044,54 zł
Listopad 83 520,00 0,00 0,00 1 394,78 2 129,76 87 044,54 zł
Grudzień 83 520,00 0,00 0,00 1 394,78 2 129,76 87 044,54 zł
Rocznie 1 002 240,00 20 305,68 13 523,25 16 737,36 25 557,12 1 078 363,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 83 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 265 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 265 zł netto poniesie łączny koszt równy 100 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 59000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 59 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 171 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 236 zł
Zaliczka na podatek 6 652 zł
Całość - kwota brutto 78 085 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 78 085,00 7 621,10 1 171,28 0,00 6 236,34 55 434,00 6 652,00 56 404,20
Luty 78 085,00 7 621,10 1 171,28 0,00 6 236,34 55 434,00 6 652,00 56 404,20
Marzec 78 085,00 5 063,48 778,19 0,00 6 501,90 57 795,00 6 935,00 58 806,03
Kwiecień 78 085,00 0,00 0,00 0,00 7 027,65 62 468,00 7 496,00 63 561,19
Maj 78 085,00 0,00 0,00 0,00 7 027,65 62 468,00 7 496,00 63 561,19
Czerwiec 78 085,00 0,00 0,00 0,00 7 027,65 62 468,00 7 496,00 63 561,19
Lipiec 78 085,00 0,00 0,00 0,00 7 027,65 62 468,00 7 496,00 63 561,19
Sierpień 78 085,00 0,00 0,00 0,00 7 027,65 62 468,00 7 496,00 63 561,19
Wrzesień 78 085,00 0,00 0,00 0,00 7 027,65 62 468,00 7 496,00 63 561,19
Październik 78 085,00 0,00 0,00 0,00 7 027,65 62 468,00 7 496,00 63 561,19
Listopad 78 085,00 0,00 0,00 0,00 7 027,65 62 468,00 7 496,00 63 561,19
Grudzień 78 085,00 0,00 0,00 0,00 7 027,65 62 468,00 7 496,00 63 561,19
Rocznie 937 020,00 20 305,68 3 120,75 0,00 82 223,43 730 875,00 5 487,00 743 665,14
Wynagrodzenie pracownika 78 085 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 076 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 913 zł
FGŚP 78 zł
Cała kwota 92 773 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 78 085,00 7 621,10 5 075,53 0,00 1 991,17 92 772,80 zł
Luty 78 085,00 7 621,10 5 075,53 0,00 1 991,17 92 772,80 zł
Marzec 78 085,00 5 063,48 3 372,19 0,00 1 991,17 88 511,84 zł
Kwiecień 78 085,00 0,00 0,00 0,00 1 991,17 80 076,17 zł
Maj 78 085,00 0,00 0,00 0,00 1 991,17 80 076,17 zł
Czerwiec 78 085,00 0,00 0,00 0,00 1 991,17 80 076,17 zł
Lipiec 78 085,00 0,00 0,00 0,00 1 991,17 80 076,17 zł
Sierpień 78 085,00 0,00 0,00 0,00 1 991,17 80 076,17 zł
Wrzesień 78 085,00 0,00 0,00 0,00 1 991,17 80 076,17 zł
Październik 78 085,00 0,00 0,00 0,00 1 991,17 80 076,17 zł
Listopad 78 085,00 0,00 0,00 0,00 1 991,17 80 076,17 zł
Grudzień 78 085,00 0,00 0,00 0,00 1 991,17 80 076,17 zł
Rocznie 937 020,00 20 305,68 13 523,25 0,00 23 894,04 994 742,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 78 085 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 404 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 404 zł netto poniesie łączny koszt równy 92 773 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 59000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 59 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 59 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 287 zł
Całość - kwota brutto 68 287 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Luty 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Marzec 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Kwiecień 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Maj 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Czerwiec 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Lipiec 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Sierpień 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Wrzesień 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Październik 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Listopad 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Grudzień 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 630,00 9 287,00 59 000,00
Rocznie 819 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655 560,00 111 444,00 708 000,00
Wynagrodzenie pracownika 68 287 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 68 287 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Luty 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Marzec 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Kwiecień 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Maj 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Czerwiec 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Lipiec 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Sierpień 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Wrzesień 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Październik 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Listopad 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Grudzień 68 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 287,00 zł
Rocznie 819 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 68 287 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 68 287 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 59000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 59 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 399 zł
Zaliczka na podatek 20 526 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 71 096 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 71 096,00 0,00 0,00 0,00 6 398,64 0,00 20 526,00 0,00 44 171,36
Luty 71 096,00 0,00 0,00 0,00 6 398,64 0,00 22 326,00 0,00 42 371,36
Marzec 71 096,00 0,00 0,00 0,00 6 398,64 0,00 22 326,00 0,00 42 371,36
Kwiecień 71 096,00 0,00 0,00 0,00 6 398,64 0,00 22 326,00 0,00 42 371,36
Maj 71 096,00 0,00 0,00 0,00 6 398,64 0,00 22 326,00 0,00 42 371,36
Czerwiec 71 096,00 0,00 0,00 0,00 6 398,64 0,00 22 326,00 0,00 42 371,36
Lipiec 71 096,00 176,27 72,24 0,00 6 398,64 15,08 22 241,00 0,00 42 192,77
Sierpień 71 096,00 176,27 72,24 0,00 6 398,64 15,08 22 241,00 0,00 42 192,77
Wrzesień 71 096,00 176,27 72,24 0,00 6 398,64 15,08 22 241,00 0,00 42 192,77
Październik 71 096,00 176,27 72,24 0,00 6 398,64 15,08 22 241,00 0,00 42 192,77
Listopad 71 096,00 176,27 72,24 0,00 6 398,64 15,08 22 241,00 0,00 42 192,77
Grudzień 71 096,00 176,27 72,24 0,00 6 398,64 15,08 22 241,00 0,00 42 192,77
Rocznie 853 152,00 1 057,62 433,44 0,00 76 783,68 0,00 265 602,00 0,00 509 184,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 71 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 171 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.