Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 59300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 59 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 193 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 259 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 057 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 519 zł
Zaliczka na podatek 8 362 zł
Całość - kwota brutto 83 945 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 83 945,00 8 193,03 1 259,18 2 056,65 6 519,25 72 186,00 8 362,00 57 554,89
Luty 83 945,00 8 193,03 1 259,18 2 056,65 6 519,25 72 186,00 13 237,00 52 679,89
Marzec 83 945,00 3 919,62 602,39 2 056,65 6 962,97 77 116,00 24 677,00 45 726,37
Kwiecień 83 945,00 0,00 0,00 2 056,65 7 369,95 81 638,00 26 124,00 48 394,40
Maj 83 945,00 0,00 0,00 2 056,65 7 369,95 81 638,00 26 124,00 48 394,40
Czerwiec 83 945,00 0,00 0,00 2 056,65 7 369,95 81 638,00 26 124,00 48 394,40
Lipiec 83 945,00 0,00 0,00 2 056,65 7 369,95 81 638,00 26 124,00 48 394,40
Sierpień 83 945,00 0,00 0,00 2 056,65 7 369,95 81 638,00 26 124,00 48 394,40
Wrzesień 83 945,00 0,00 0,00 2 056,65 7 369,95 81 638,00 26 124,00 48 394,40
Październik 83 945,00 0,00 0,00 2 056,65 7 369,95 81 638,00 26 124,00 48 394,40
Listopad 83 945,00 0,00 0,00 2 056,65 7 369,95 81 638,00 26 124,00 48 394,40
Grudzień 83 945,00 0,00 0,00 2 056,65 7 369,95 81 638,00 26 124,00 48 394,40
Rocznie 1 007 340,00 20 305,68 3 120,75 24 679,80 86 331,02 956 230,00 195 060,00 591 510,75
Wynagrodzenie pracownika 83 945 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 193 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 456 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 402 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 057 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 101 137 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 83 945,00 8 193,03 5 456,43 1 401,88 2 140,60 101 136,94 zł
Luty 83 945,00 8 193,03 5 456,43 1 401,88 2 140,60 101 136,94 zł
Marzec 83 945,00 3 919,62 2 610,39 1 401,88 2 140,60 94 017,49 zł
Kwiecień 83 945,00 0,00 0,00 1 401,88 2 140,60 87 487,48 zł
Maj 83 945,00 0,00 0,00 1 401,88 2 140,60 87 487,48 zł
Czerwiec 83 945,00 0,00 0,00 1 401,88 2 140,60 87 487,48 zł
Lipiec 83 945,00 0,00 0,00 1 401,88 2 140,60 87 487,48 zł
Sierpień 83 945,00 0,00 0,00 1 401,88 2 140,60 87 487,48 zł
Wrzesień 83 945,00 0,00 0,00 1 401,88 2 140,60 87 487,48 zł
Październik 83 945,00 0,00 0,00 1 401,88 2 140,60 87 487,48 zł
Listopad 83 945,00 0,00 0,00 1 401,88 2 140,60 87 487,48 zł
Grudzień 83 945,00 0,00 0,00 1 401,88 2 140,60 87 487,48 zł
Rocznie 1 007 340,00 20 305,68 13 523,25 16 822,56 25 687,20 1 083 678,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 83 945 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 555 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 555 zł netto poniesie łączny koszt równy 101 137 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 59300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 59 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 691 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 660 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 177 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 268 zł
Zaliczka na podatek 6 686 zł
Całość - kwota brutto 78 482 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 78 482,00 7 659,84 1 177,23 0,00 6 268,04 55 716,00 6 686,00 56 690,97
Luty 78 482,00 7 659,84 1 177,23 0,00 6 268,04 55 716,00 6 686,00 56 690,97
Marzec 78 482,00 4 986,00 766,29 0,00 6 545,67 58 184,00 6 982,00 59 201,96
Kwiecień 78 482,00 0,00 0,00 0,00 7 063,38 62 786,00 7 534,00 63 884,30
Maj 78 482,00 0,00 0,00 0,00 7 063,38 62 786,00 7 534,00 63 884,30
Czerwiec 78 482,00 0,00 0,00 0,00 7 063,38 62 786,00 7 534,00 63 884,30
Lipiec 78 482,00 0,00 0,00 0,00 7 063,38 62 786,00 7 534,00 63 884,30
Sierpień 78 482,00 0,00 0,00 0,00 7 063,38 62 786,00 7 534,00 63 884,30
Wrzesień 78 482,00 0,00 0,00 0,00 7 063,38 62 786,00 7 534,00 63 884,30
Październik 78 482,00 0,00 0,00 0,00 7 063,38 62 786,00 7 534,00 63 884,30
Listopad 78 482,00 0,00 0,00 0,00 7 063,38 62 786,00 7 534,00 63 884,30
Grudzień 78 482,00 0,00 0,00 0,00 7 063,38 62 786,00 7 534,00 63 884,30
Rocznie 941 784,00 20 305,68 3 120,75 0,00 82 652,17 734 690,00 5 511,00 747 542,60
Wynagrodzenie pracownika 78 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 660 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 101 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 923 zł
FGŚP 78 zł
Cała kwota 93 244 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 78 482,00 7 659,84 5 101,33 0,00 2 001,29 93 244,46 zł
Luty 78 482,00 7 659,84 5 101,33 0,00 2 001,29 93 244,46 zł
Marzec 78 482,00 4 986,00 3 320,59 0,00 2 001,29 88 789,88 zł
Kwiecień 78 482,00 0,00 0,00 0,00 2 001,29 80 483,29 zł
Maj 78 482,00 0,00 0,00 0,00 2 001,29 80 483,29 zł
Czerwiec 78 482,00 0,00 0,00 0,00 2 001,29 80 483,29 zł
Lipiec 78 482,00 0,00 0,00 0,00 2 001,29 80 483,29 zł
Sierpień 78 482,00 0,00 0,00 0,00 2 001,29 80 483,29 zł
Wrzesień 78 482,00 0,00 0,00 0,00 2 001,29 80 483,29 zł
Październik 78 482,00 0,00 0,00 0,00 2 001,29 80 483,29 zł
Listopad 78 482,00 0,00 0,00 0,00 2 001,29 80 483,29 zł
Grudzień 78 482,00 0,00 0,00 0,00 2 001,29 80 483,29 zł
Rocznie 941 784,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 015,48 999 628,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 78 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 691 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 691 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 244 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 59300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 59 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 59 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 334 zł
Całość - kwota brutto 68 634 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Luty 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Marzec 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Kwiecień 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Maj 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Czerwiec 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Lipiec 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Sierpień 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Wrzesień 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Październik 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Listopad 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Grudzień 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 907,00 9 334,00 59 300,00
Rocznie 823 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658 884,00 112 008,00 711 600,00
Wynagrodzenie pracownika 68 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 68 634 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Luty 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Marzec 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Kwiecień 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Maj 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Czerwiec 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Lipiec 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Sierpień 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Wrzesień 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Październik 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Listopad 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Grudzień 68 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 634,00 zł
Rocznie 823 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 68 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 59 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 68 634 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 59300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 59 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 385 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 431 zł
Zaliczka na podatek 20 642 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 71 458 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 71 458,00 0,00 0,00 0,00 6 431,22 0,00 20 642,00 0,00 44 384,78
Luty 71 458,00 0,00 0,00 0,00 6 431,22 0,00 22 442,00 0,00 42 584,78
Marzec 71 458,00 0,00 0,00 0,00 6 431,22 0,00 22 442,00 0,00 42 584,78
Kwiecień 71 458,00 0,00 0,00 0,00 6 431,22 0,00 22 442,00 0,00 42 584,78
Maj 71 458,00 0,00 0,00 0,00 6 431,22 0,00 22 442,00 0,00 42 584,78
Czerwiec 71 458,00 0,00 0,00 0,00 6 431,22 0,00 22 442,00 0,00 42 584,78
Lipiec 71 458,00 176,27 72,24 0,00 6 431,22 15,08 22 357,00 0,00 42 406,19
Sierpień 71 458,00 176,27 72,24 0,00 6 431,22 15,08 22 357,00 0,00 42 406,19
Wrzesień 71 458,00 176,27 72,24 0,00 6 431,22 15,08 22 357,00 0,00 42 406,19
Październik 71 458,00 176,27 72,24 0,00 6 431,22 15,08 22 357,00 0,00 42 406,19
Listopad 71 458,00 176,27 72,24 0,00 6 431,22 15,08 22 357,00 0,00 42 406,19
Grudzień 71 458,00 176,27 72,24 0,00 6 431,22 15,08 22 357,00 0,00 42 406,19
Rocznie 857 496,00 1 057,62 433,44 0,00 77 174,64 0,00 266 994,00 0,00 511 745,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 71 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 385 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.