Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 168 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 907 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 045 zł
Zaliczka na podatek 4 906 zł
Całość - kwota brutto 77 841 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 841,00 7 597,28 1 167,62 1 907,10 6 045,21 66 919,00 4 906,00 56 217,79
Luty 77 841,00 7 597,28 1 167,62 1 907,10 6 045,21 66 919,00 6 982,00 54 141,79
Marzec 77 841,00 2 145,06 329,66 1 907,10 6 611,33 73 209,00 16 816,00 50 031,85
Kwiecień 77 841,00 0,00 0,00 1 907,10 6 834,05 75 684,00 17 385,00 51 714,85
Maj 77 841,00 0,00 0,00 1 907,10 6 834,05 75 684,00 17 385,00 51 714,85
Czerwiec 77 841,00 0,00 0,00 1 907,10 6 834,05 75 684,00 17 385,00 51 714,85
Lipiec 77 841,00 0,00 0,00 1 907,10 6 834,05 75 684,00 17 385,00 51 714,85
Sierpień 77 841,00 0,00 0,00 1 907,10 6 834,05 75 684,00 17 385,00 51 714,85
Wrzesień 77 841,00 0,00 0,00 1 907,10 6 834,05 75 684,00 17 385,00 51 714,85
Październik 77 841,00 0,00 0,00 1 907,10 6 834,05 75 684,00 17 385,00 51 714,85
Listopad 77 841,00 0,00 0,00 1 907,10 6 834,05 75 684,00 17 385,00 51 714,85
Grudzień 77 841,00 0,00 0,00 1 907,10 6 834,05 75 684,00 17 385,00 51 714,85
Rocznie 934 092,00 17 339,62 2 664,90 22 885,20 80 208,20 888 203,00 185 169,00 625 825,08
Wynagrodzenie pracownika 77 841 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 060 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 300 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 907 zł
FGŚP 78 zł
Cała kwota 93 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 841,00 7 597,28 5 059,67 1 299,94 1 984,94 93 782,83 zł
Luty 77 841,00 7 597,28 5 059,67 1 299,94 1 984,94 93 782,83 zł
Marzec 77 841,00 2 145,06 1 428,56 1 299,94 1 984,94 84 699,50 zł
Kwiecień 77 841,00 0,00 0,00 1 299,94 1 984,94 81 125,88 zł
Maj 77 841,00 0,00 0,00 1 299,94 1 984,94 81 125,88 zł
Czerwiec 77 841,00 0,00 0,00 1 299,94 1 984,94 81 125,88 zł
Lipiec 77 841,00 0,00 0,00 1 299,94 1 984,94 81 125,88 zł
Sierpień 77 841,00 0,00 0,00 1 299,94 1 984,94 81 125,88 zł
Wrzesień 77 841,00 0,00 0,00 1 299,94 1 984,94 81 125,88 zł
Październik 77 841,00 0,00 0,00 1 299,94 1 984,94 81 125,88 zł
Listopad 77 841,00 0,00 0,00 1 299,94 1 984,94 81 125,88 zł
Grudzień 77 841,00 0,00 0,00 1 299,94 1 984,94 81 125,88 zł
Rocznie 934 092,00 17 339,62 11 547,90 15 599,28 23 819,28 1 002 398,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 77 841 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 218 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 218 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 104 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 092 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 813 zł
Zaliczka na podatek 3 779 zł
Całość - kwota brutto 72 788 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 788,00 7 104,11 1 091,82 0,00 5 813,29 51 674,00 3 779,00 54 999,78
Luty 72 788,00 7 104,11 1 091,82 0,00 5 813,29 51 674,00 3 779,00 54 999,78
Marzec 72 788,00 3 131,40 481,26 0,00 6 225,78 55 340,00 4 047,00 58 902,56
Kwiecień 72 788,00 0,00 0,00 0,00 6 550,92 58 230,00 4 258,00 61 979,08
Maj 72 788,00 0,00 0,00 0,00 6 550,92 58 230,00 4 258,00 61 979,08
Czerwiec 72 788,00 0,00 0,00 0,00 6 550,92 58 230,00 4 258,00 61 979,08
Lipiec 72 788,00 0,00 0,00 0,00 6 550,92 58 230,00 4 258,00 61 979,08
Sierpień 72 788,00 0,00 0,00 0,00 6 550,92 58 230,00 4 258,00 61 979,08
Wrzesień 72 788,00 0,00 0,00 0,00 6 550,92 58 230,00 4 258,00 61 979,08
Październik 72 788,00 0,00 0,00 0,00 6 550,92 58 230,00 4 258,00 61 979,08
Listopad 72 788,00 0,00 0,00 0,00 6 550,92 58 230,00 4 258,00 61 979,08
Grudzień 72 788,00 0,00 0,00 0,00 6 550,92 58 230,00 4 258,00 61 979,08
Rocznie 873 456,00 17 339,62 2 664,90 0,00 76 810,64 682 758,00 49 927,00 726 713,84
Wynagrodzenie pracownika 72 788 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 104 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 731 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 783 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 86 479 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 788,00 7 104,11 4 731,22 0,00 1 856,10 86 479,43 zł
Luty 72 788,00 7 104,11 4 731,22 0,00 1 856,10 86 479,43 zł
Marzec 72 788,00 3 131,40 2 085,46 0,00 1 856,10 79 860,96 zł
Kwiecień 72 788,00 0,00 0,00 0,00 1 856,10 74 644,10 zł
Maj 72 788,00 0,00 0,00 0,00 1 856,10 74 644,10 zł
Czerwiec 72 788,00 0,00 0,00 0,00 1 856,10 74 644,10 zł
Lipiec 72 788,00 0,00 0,00 0,00 1 856,10 74 644,10 zł
Sierpień 72 788,00 0,00 0,00 0,00 1 856,10 74 644,10 zł
Wrzesień 72 788,00 0,00 0,00 0,00 1 856,10 74 644,10 zł
Październik 72 788,00 0,00 0,00 0,00 1 856,10 74 644,10 zł
Listopad 72 788,00 0,00 0,00 0,00 1 856,10 74 644,10 zł
Grudzień 72 788,00 0,00 0,00 0,00 1 856,10 74 644,10 zł
Rocznie 873 456,00 17 339,62 11 547,90 0,00 22 273,20 924 616,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 72 788 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 86 479 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 657 zł
Całość - kwota brutto 63 657 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Luty 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Marzec 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Kwiecień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Maj 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Czerwiec 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Lipiec 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Sierpień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Wrzesień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Październik 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Listopad 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Grudzień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 926,00 8 657,00 55 000,00
Rocznie 763 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611 112,00 103 884,00 660 000,00
Wynagrodzenie pracownika 63 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 63 657 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Luty 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Marzec 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Kwiecień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Maj 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Czerwiec 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Lipiec 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Sierpień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Wrzesień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Październik 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Listopad 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Grudzień 63 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 657,00 zł
Rocznie 763 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 63 657 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 657 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 47 293 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 18 984 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 66 277 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 66 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 984,00 0,00 47 293,00
Luty 66 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 784,00 0,00 45 493,00
Marzec 66 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 784,00 0,00 45 493,00
Kwiecień 66 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 784,00 0,00 45 493,00
Maj 66 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 784,00 0,00 45 493,00
Czerwiec 66 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 784,00 0,00 45 493,00
Lipiec 66 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 699,00 0,00 45 314,41
Sierpień 66 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 699,00 0,00 45 314,41
Wrzesień 66 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 699,00 0,00 45 314,41
Październik 66 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 699,00 0,00 45 314,41
Listopad 66 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 699,00 0,00 45 314,41
Grudzień 66 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 699,00 0,00 45 314,41
Rocznie 795 324,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 247 098,00 0,00 546 644,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 66 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 293 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.