Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 52000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 52 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 803 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 716 zł
Zaliczka na podatek 7 291 zł
Całość - kwota brutto 73 597 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 597,00 7 183,07 1 103,96 1 803,13 5 715,62 63 257,00 7 291,00 50 500,22
Luty 73 597,00 7 183,07 1 103,96 1 803,13 5 715,62 63 257,00 8 594,00 49 197,22
Marzec 73 597,00 5 939,54 912,83 1 803,13 5 844,74 64 692,00 20 701,00 38 395,76
Kwiecień 73 597,00 0,00 0,00 1 803,13 6 461,45 71 544,00 22 894,00 42 438,42
Maj 73 597,00 0,00 0,00 1 803,13 6 461,45 71 544,00 22 894,00 42 438,42
Czerwiec 73 597,00 0,00 0,00 1 803,13 6 461,45 71 544,00 22 894,00 42 438,42
Lipiec 73 597,00 0,00 0,00 1 803,13 6 461,45 71 544,00 22 894,00 42 438,42
Sierpień 73 597,00 0,00 0,00 1 803,13 6 461,45 71 544,00 22 894,00 42 438,42
Wrzesień 73 597,00 0,00 0,00 1 803,13 6 461,45 71 544,00 22 894,00 42 438,42
Październik 73 597,00 0,00 0,00 1 803,13 6 461,45 71 544,00 22 894,00 42 438,42
Listopad 73 597,00 0,00 0,00 1 803,13 6 461,45 71 544,00 22 894,00 42 438,42
Grudzień 73 597,00 0,00 0,00 1 803,13 6 461,45 71 544,00 22 894,00 42 438,42
Rocznie 883 164,00 20 305,68 3 120,75 21 637,56 75 429,03 835 102,00 167 207,00 520 038,98
Wynagrodzenie pracownika 73 597 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 784 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 229 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 803 zł
FGŚP 74 zł
Cała kwota 88 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 597,00 7 183,07 4 783,81 1 229,07 1 876,73 88 669,68 zł
Luty 73 597,00 7 183,07 4 783,81 1 229,07 1 876,73 88 669,68 zł
Marzec 73 597,00 5 939,54 3 955,63 1 229,07 1 876,73 86 597,97 zł
Kwiecień 73 597,00 0,00 0,00 1 229,07 1 876,73 76 702,80 zł
Maj 73 597,00 0,00 0,00 1 229,07 1 876,73 76 702,80 zł
Czerwiec 73 597,00 0,00 0,00 1 229,07 1 876,73 76 702,80 zł
Lipiec 73 597,00 0,00 0,00 1 229,07 1 876,73 76 702,80 zł
Sierpień 73 597,00 0,00 0,00 1 229,07 1 876,73 76 702,80 zł
Wrzesień 73 597,00 0,00 0,00 1 229,07 1 876,73 76 702,80 zł
Październik 73 597,00 0,00 0,00 1 229,07 1 876,73 76 702,80 zł
Listopad 73 597,00 0,00 0,00 1 229,07 1 876,73 76 702,80 zł
Grudzień 73 597,00 0,00 0,00 1 229,07 1 876,73 76 702,80 zł
Rocznie 883 164,00 20 305,68 13 523,25 14 748,84 22 520,76 954 262,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 73 597 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 88 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 52000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 52 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 717 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 032 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 497 zł
Zaliczka na podatek 5 863 zł
Całość - kwota brutto 68 822 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 822,00 6 717,03 1 032,33 0,00 5 496,54 48 858,00 5 863,00 49 713,14
Luty 68 822,00 6 717,03 1 032,33 0,00 5 496,54 48 858,00 5 863,00 49 713,14
Marzec 68 822,00 6 717,03 1 032,33 0,00 5 496,54 48 858,00 5 863,00 49 713,14
Kwiecień 68 822,00 154,59 23,76 0,00 6 177,93 54 915,00 6 590,00 55 875,92
Maj 68 822,00 0,00 0,00 0,00 6 193,98 55 058,00 6 607,00 56 021,06
Czerwiec 68 822,00 0,00 0,00 0,00 6 193,98 55 058,00 6 607,00 56 021,06
Lipiec 68 822,00 0,00 0,00 0,00 6 193,98 55 058,00 6 607,00 56 021,06
Sierpień 68 822,00 0,00 0,00 0,00 6 193,98 55 058,00 6 607,00 56 021,06
Wrzesień 68 822,00 0,00 0,00 0,00 6 193,98 55 058,00 6 607,00 56 021,06
Październik 68 822,00 0,00 0,00 0,00 6 193,98 55 058,00 6 607,00 56 021,06
Listopad 68 822,00 0,00 0,00 0,00 6 193,98 55 058,00 6 607,00 56 021,06
Grudzień 68 822,00 0,00 0,00 0,00 6 193,98 55 058,00 6 607,00 56 021,06
Rocznie 825 864,00 20 305,68 3 120,75 0,00 72 219,39 641 953,00 4 814,00 653 183,82
Wynagrodzenie pracownika 68 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 717 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 473 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 686 zł
FGŚP 69 zł
Cała kwota 81 767 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 822,00 6 717,03 4 473,43 0,00 1 754,96 81 767,42 zł
Luty 68 822,00 6 717,03 4 473,43 0,00 1 754,96 81 767,42 zł
Marzec 68 822,00 6 717,03 4 473,43 0,00 1 754,96 81 767,42 zł
Kwiecień 68 822,00 154,59 102,96 0,00 1 754,96 70 834,51 zł
Maj 68 822,00 0,00 0,00 0,00 1 754,96 70 576,96 zł
Czerwiec 68 822,00 0,00 0,00 0,00 1 754,96 70 576,96 zł
Lipiec 68 822,00 0,00 0,00 0,00 1 754,96 70 576,96 zł
Sierpień 68 822,00 0,00 0,00 0,00 1 754,96 70 576,96 zł
Wrzesień 68 822,00 0,00 0,00 0,00 1 754,96 70 576,96 zł
Październik 68 822,00 0,00 0,00 0,00 1 754,96 70 576,96 zł
Listopad 68 822,00 0,00 0,00 0,00 1 754,96 70 576,96 zł
Grudzień 68 822,00 0,00 0,00 0,00 1 754,96 70 576,96 zł
Rocznie 825 864,00 20 305,68 13 523,25 0,00 21 059,52 880 752,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 68 822 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 713 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 713 zł netto poniesie łączny koszt równy 81 767 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 52000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 52 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 185 zł
Całość - kwota brutto 60 185 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Luty 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Marzec 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Kwiecień 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Maj 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Czerwiec 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Lipiec 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Sierpień 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Wrzesień 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Październik 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Listopad 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Grudzień 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 148,00 8 185,00 52 000,00
Rocznie 722 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 776,00 98 220,00 624 000,00
Wynagrodzenie pracownika 60 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 60 185 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Luty 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Marzec 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Kwiecień 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Maj 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Czerwiec 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Lipiec 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Sierpień 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Wrzesień 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Październik 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Listopad 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Grudzień 60 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 185,00 zł
Rocznie 722 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 52 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 185 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 52000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 52 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 39 196 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 640 zł
Zaliczka na podatek 17 827 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 62 663 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 62 663,00 0,00 0,00 0,00 5 639,67 0,00 17 827,00 0,00 39 196,33
Luty 62 663,00 0,00 0,00 0,00 5 639,67 0,00 19 627,00 0,00 37 396,33
Marzec 62 663,00 0,00 0,00 0,00 5 639,67 0,00 19 627,00 0,00 37 396,33
Kwiecień 62 663,00 0,00 0,00 0,00 5 639,67 0,00 19 627,00 0,00 37 396,33
Maj 62 663,00 0,00 0,00 0,00 5 639,67 0,00 19 627,00 0,00 37 396,33
Czerwiec 62 663,00 0,00 0,00 0,00 5 639,67 0,00 19 627,00 0,00 37 396,33
Lipiec 62 663,00 176,27 72,24 0,00 5 639,67 15,08 19 543,00 0,00 37 216,74
Sierpień 62 663,00 176,27 72,24 0,00 5 639,67 15,08 19 543,00 0,00 37 216,74
Wrzesień 62 663,00 176,27 72,24 0,00 5 639,67 15,08 19 543,00 0,00 37 216,74
Październik 62 663,00 176,27 72,24 0,00 5 639,67 15,08 19 543,00 0,00 37 216,74
Listopad 62 663,00 176,27 72,24 0,00 5 639,67 15,08 19 543,00 0,00 37 216,74
Grudzień 62 663,00 176,27 72,24 0,00 5 639,67 15,08 19 543,00 0,00 37 216,74
Rocznie 751 956,00 1 057,62 433,44 0,00 67 676,04 0,00 233 220,00 0,00 449 478,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 62 663 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 196 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.