Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 046 zł
Ubezpieczenie rentowe 776 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 267 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 015 zł
Zaliczka na podatek 5 023 zł
Całość - kwota brutto 51 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 700,00 5 045,92 775,50 1 266,65 4 015,07 44 362,00 5 023,00 35 573,86
Luty 51 700,00 5 045,92 775,50 1 266,65 4 015,07 44 362,00 5 023,00 35 573,86
Marzec 51 700,00 5 045,92 775,50 1 266,65 4 015,07 44 362,00 7 641,00 32 955,86
Kwiecień 51 700,00 5 045,92 775,50 1 266,65 4 015,07 44 362,00 14 196,00 26 400,86
Maj 51 700,00 122,00 18,75 1 266,65 4 526,33 50 043,00 16 014,00 29 752,27
Czerwiec 51 700,00 0,00 0,00 1 266,65 4 539,00 50 183,00 16 059,00 29 835,35
Lipiec 51 700,00 0,00 0,00 1 266,65 4 539,00 50 183,00 16 059,00 29 835,35
Sierpień 51 700,00 0,00 0,00 1 266,65 4 539,00 50 183,00 16 059,00 29 835,35
Wrzesień 51 700,00 0,00 0,00 1 266,65 4 539,00 50 183,00 16 059,00 29 835,35
Październik 51 700,00 0,00 0,00 1 266,65 4 539,00 50 183,00 16 059,00 29 835,35
Listopad 51 700,00 0,00 0,00 1 266,65 4 539,00 50 183,00 16 059,00 29 835,35
Grudzień 51 700,00 0,00 0,00 1 266,65 4 539,00 50 183,00 16 059,00 29 835,35
Rocznie 620 400,00 20 305,68 3 120,75 15 199,80 52 359,61 578 772,00 107 950,00 369 104,16
Wynagrodzenie pracownika 51 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 046 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 863 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 267 zł
FGŚP 52 zł
Cała kwota 62 288 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 700,00 5 045,92 3 360,50 863,39 1 318,35 62 288,16 zł
Luty 51 700,00 5 045,92 3 360,50 863,39 1 318,35 62 288,16 zł
Marzec 51 700,00 5 045,92 3 360,50 863,39 1 318,35 62 288,16 zł
Kwiecień 51 700,00 5 045,92 3 360,50 863,39 1 318,35 62 288,16 zł
Maj 51 700,00 122,00 81,25 863,39 1 318,35 54 084,99 zł
Czerwiec 51 700,00 0,00 0,00 863,39 1 318,35 53 881,74 zł
Lipiec 51 700,00 0,00 0,00 863,39 1 318,35 53 881,74 zł
Sierpień 51 700,00 0,00 0,00 863,39 1 318,35 53 881,74 zł
Wrzesień 51 700,00 0,00 0,00 863,39 1 318,35 53 881,74 zł
Październik 51 700,00 0,00 0,00 863,39 1 318,35 53 881,74 zł
Listopad 51 700,00 0,00 0,00 863,39 1 318,35 53 881,74 zł
Grudzień 51 700,00 0,00 0,00 863,39 1 318,35 53 881,74 zł
Rocznie 620 400,00 20 305,68 13 523,25 10 360,68 15 820,20 680 409,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 51 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 574 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 62 288 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 046 zł
Ubezpieczenie rentowe 776 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 129 zł
Zaliczka na podatek 4 404 zł
Całość - kwota brutto 51 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 700,00 5 045,92 775,50 0,00 4 129,07 36 703,00 4 404,00 37 345,15
Luty 51 700,00 5 045,92 775,50 0,00 4 129,07 36 703,00 4 404,00 37 345,15
Marzec 51 700,00 5 045,92 775,50 0,00 4 129,07 36 703,00 4 404,00 37 345,15
Kwiecień 51 700,00 5 045,92 775,50 0,00 4 129,07 36 703,00 4 404,00 37 345,15
Maj 51 700,00 122,00 18,75 0,00 4 640,33 41 247,00 4 950,00 41 969,28
Czerwiec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 41 360,00 4 963,00 42 083,80
Lipiec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 41 360,00 4 963,00 42 083,80
Sierpień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 41 360,00 4 963,00 42 083,80
Wrzesień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 41 360,00 4 963,00 42 083,80
Październik 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 41 360,00 4 963,00 42 083,80
Listopad 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 41 360,00 4 963,00 42 083,80
Grudzień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 41 360,00 4 963,00 42 083,80
Rocznie 620 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 53 727,61 477 579,00 3 579,00 485 936,48
Wynagrodzenie pracownika 51 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 046 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 267 zł
FGŚP 52 zł
Cała kwota 61 425 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 700,00 5 045,92 3 360,50 0,00 1 318,35 61 424,77 zł
Luty 51 700,00 5 045,92 3 360,50 0,00 1 318,35 61 424,77 zł
Marzec 51 700,00 5 045,92 3 360,50 0,00 1 318,35 61 424,77 zł
Kwiecień 51 700,00 5 045,92 3 360,50 0,00 1 318,35 61 424,77 zł
Maj 51 700,00 122,00 81,25 0,00 1 318,35 53 221,60 zł
Czerwiec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 1 318,35 53 018,35 zł
Lipiec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 1 318,35 53 018,35 zł
Sierpień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 1 318,35 53 018,35 zł
Wrzesień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 1 318,35 53 018,35 zł
Październik 51 700,00 0,00 0,00 0,00 1 318,35 53 018,35 zł
Listopad 51 700,00 0,00 0,00 0,00 1 318,35 53 018,35 zł
Grudzień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 1 318,35 53 018,35 zł
Rocznie 620 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 820,20 670 049,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 51 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 345 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 425 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 669 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 031 zł
Całość - kwota brutto 51 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Luty 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Marzec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Kwiecień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Maj 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Czerwiec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Lipiec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Sierpień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Wrzesień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Październik 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Listopad 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Grudzień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 360,00 7 031,00 44 669,00
Rocznie 620 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 320,00 84 372,00 536 028,00
Wynagrodzenie pracownika 51 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 51 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Luty 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Marzec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Kwiecień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Maj 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Czerwiec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Lipiec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Sierpień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Wrzesień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Październik 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Listopad 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Grudzień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 700,00 zł
Rocznie 620 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 669 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 51 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 653 zł
Zaliczka na podatek 14 319 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 0,00 14 319,00 0,00 32 728,00
Luty 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 0,00 16 119,00 0,00 30 928,00
Marzec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 0,00 16 119,00 0,00 30 928,00
Kwiecień 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 0,00 16 119,00 0,00 30 928,00
Maj 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 0,00 16 119,00 0,00 30 928,00
Czerwiec 51 700,00 0,00 0,00 0,00 4 653,00 0,00 16 119,00 0,00 30 928,00
Lipiec 51 700,00 176,27 72,24 0,00 4 653,00 15,08 16 035,00 0,00 30 748,41
Sierpień 51 700,00 176,27 72,24 0,00 4 653,00 15,08 16 035,00 0,00 30 748,41
Wrzesień 51 700,00 176,27 72,24 0,00 4 653,00 15,08 16 035,00 0,00 30 748,41
Październik 51 700,00 176,27 72,24 0,00 4 653,00 15,08 16 035,00 0,00 30 748,41
Listopad 51 700,00 176,27 72,24 0,00 4 653,00 15,08 16 035,00 0,00 30 748,41
Grudzień 51 700,00 176,27 72,24 0,00 4 653,00 15,08 16 035,00 0,00 30 748,41
Rocznie 620 400,00 1 057,62 433,44 0,00 55 836,00 0,00 191 124,00 0,00 371 858,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 51 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 728 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.