Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 47700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 47 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 716 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 169 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 704 zł
Zaliczka na podatek 4 609 zł
Całość - kwota brutto 47 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 700,00 4 655,52 715,50 1 168,65 3 704,43 40 910,00 4 609,00 32 846,90
Luty 47 700,00 4 655,52 715,50 1 168,65 3 704,43 40 910,00 4 609,00 32 846,90
Marzec 47 700,00 4 655,52 715,50 1 168,65 3 704,43 40 910,00 5 155,00 32 300,90
Kwiecień 47 700,00 4 655,52 715,50 1 168,65 3 704,43 40 910,00 13 091,00 24 364,90
Maj 47 700,00 1 683,60 258,75 1 168,65 4 013,01 44 339,00 14 188,00 26 387,99
Czerwiec 47 700,00 0,00 0,00 1 168,65 4 187,82 46 281,00 14 810,00 27 533,53
Lipiec 47 700,00 0,00 0,00 1 168,65 4 187,82 46 281,00 14 810,00 27 533,53
Sierpień 47 700,00 0,00 0,00 1 168,65 4 187,82 46 281,00 14 810,00 27 533,53
Wrzesień 47 700,00 0,00 0,00 1 168,65 4 187,82 46 281,00 14 810,00 27 533,53
Październik 47 700,00 0,00 0,00 1 168,65 4 187,82 46 281,00 14 810,00 27 533,53
Listopad 47 700,00 0,00 0,00 1 168,65 4 187,82 46 281,00 14 810,00 27 533,53
Grudzień 47 700,00 0,00 0,00 1 168,65 4 187,82 46 281,00 14 810,00 27 533,53
Rocznie 572 400,00 20 305,68 3 120,75 14 023,80 48 145,47 531 946,00 97 177,00 341 482,30
Wynagrodzenie pracownika 47 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 101 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 797 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 169 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 469 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 700,00 4 655,52 3 100,50 796,59 1 216,35 57 468,96 zł
Luty 47 700,00 4 655,52 3 100,50 796,59 1 216,35 57 468,96 zł
Marzec 47 700,00 4 655,52 3 100,50 796,59 1 216,35 57 468,96 zł
Kwiecień 47 700,00 4 655,52 3 100,50 796,59 1 216,35 57 468,96 zł
Maj 47 700,00 1 683,60 1 121,25 796,59 1 216,35 52 517,79 zł
Czerwiec 47 700,00 0,00 0,00 796,59 1 216,35 49 712,94 zł
Lipiec 47 700,00 0,00 0,00 796,59 1 216,35 49 712,94 zł
Sierpień 47 700,00 0,00 0,00 796,59 1 216,35 49 712,94 zł
Wrzesień 47 700,00 0,00 0,00 796,59 1 216,35 49 712,94 zł
Październik 47 700,00 0,00 0,00 796,59 1 216,35 49 712,94 zł
Listopad 47 700,00 0,00 0,00 796,59 1 216,35 49 712,94 zł
Grudzień 47 700,00 0,00 0,00 796,59 1 216,35 49 712,94 zł
Rocznie 572 400,00 20 305,68 13 523,25 9 559,08 14 596,20 630 384,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 47 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 847 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 57 469 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 47700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 47 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 716 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 810 zł
Zaliczka na podatek 4 064 zł
Całość - kwota brutto 47 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 700,00 4 655,52 715,50 0,00 3 809,61 33 863,00 4 064,00 34 455,81
Luty 47 700,00 4 655,52 715,50 0,00 3 809,61 33 863,00 4 064,00 34 455,81
Marzec 47 700,00 4 655,52 715,50 0,00 3 809,61 33 863,00 4 064,00 34 455,81
Kwiecień 47 700,00 4 655,52 715,50 0,00 3 809,61 33 863,00 4 064,00 34 455,81
Maj 47 700,00 1 683,60 258,75 0,00 4 118,19 36 606,00 4 393,00 37 246,74
Czerwiec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 38 160,00 4 579,00 38 827,80
Lipiec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 38 160,00 4 579,00 38 827,80
Sierpień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 38 160,00 4 579,00 38 827,80
Wrzesień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 38 160,00 4 579,00 38 827,80
Październik 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 38 160,00 4 579,00 38 827,80
Listopad 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 38 160,00 4 579,00 38 827,80
Grudzień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 38 160,00 4 579,00 38 827,80
Rocznie 572 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 49 407,63 439 178,00 3 293,00 446 864,58
Wynagrodzenie pracownika 47 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 101 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 169 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 56 672 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 700,00 4 655,52 3 100,50 0,00 1 216,35 56 672,37 zł
Luty 47 700,00 4 655,52 3 100,50 0,00 1 216,35 56 672,37 zł
Marzec 47 700,00 4 655,52 3 100,50 0,00 1 216,35 56 672,37 zł
Kwiecień 47 700,00 4 655,52 3 100,50 0,00 1 216,35 56 672,37 zł
Maj 47 700,00 1 683,60 1 121,25 0,00 1 216,35 51 721,20 zł
Czerwiec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 1 216,35 48 916,35 zł
Lipiec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 1 216,35 48 916,35 zł
Sierpień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 1 216,35 48 916,35 zł
Wrzesień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 1 216,35 48 916,35 zł
Październik 47 700,00 0,00 0,00 0,00 1 216,35 48 916,35 zł
Listopad 47 700,00 0,00 0,00 0,00 1 216,35 48 916,35 zł
Grudzień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 1 216,35 48 916,35 zł
Rocznie 572 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 596,20 620 825,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 47 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 456 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 56 672 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 47700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 47 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 487 zł
Całość - kwota brutto 47 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Luty 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Marzec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Kwiecień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Maj 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Czerwiec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Lipiec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Sierpień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Wrzesień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Październik 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Listopad 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Grudzień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 6 487,00 41 213,00
Rocznie 572 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 920,00 77 844,00 494 556,00
Wynagrodzenie pracownika 47 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 47 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Luty 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Marzec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Kwiecień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Maj 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Czerwiec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Lipiec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Sierpień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Wrzesień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Październik 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Listopad 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Grudzień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 zł
Rocznie 572 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 47 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 213 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 47 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 47700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 47 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 293 zł
Zaliczka na podatek 13 039 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 47 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 0,00 13 039,00 0,00 30 368,00
Luty 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 0,00 14 839,00 0,00 28 568,00
Marzec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 0,00 14 839,00 0,00 28 568,00
Kwiecień 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 0,00 14 839,00 0,00 28 568,00
Maj 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 0,00 14 839,00 0,00 28 568,00
Czerwiec 47 700,00 0,00 0,00 0,00 4 293,00 0,00 14 839,00 0,00 28 568,00
Lipiec 47 700,00 176,27 72,24 0,00 4 293,00 15,08 14 755,00 0,00 28 388,41
Sierpień 47 700,00 176,27 72,24 0,00 4 293,00 15,08 14 755,00 0,00 28 388,41
Wrzesień 47 700,00 176,27 72,24 0,00 4 293,00 15,08 14 755,00 0,00 28 388,41
Październik 47 700,00 176,27 72,24 0,00 4 293,00 15,08 14 755,00 0,00 28 388,41
Listopad 47 700,00 176,27 72,24 0,00 4 293,00 15,08 14 755,00 0,00 28 388,41
Grudzień 47 700,00 176,27 72,24 0,00 4 293,00 15,08 14 755,00 0,00 28 388,41
Rocznie 572 400,00 1 057,62 433,44 0,00 51 516,00 0,00 175 764,00 0,00 343 538,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 47 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 368 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.