Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 996 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 626 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 154 zł
Zaliczka na podatek 6 542 zł
Całość - kwota brutto 66 367 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 367,00 6 477,42 995,51 1 625,99 5 154,13 57 018,00 6 542,00 45 571,95
Luty 66 367,00 6 477,42 995,51 1 625,99 5 154,13 57 018,00 6 542,00 45 571,95
Marzec 66 367,00 6 477,42 995,51 1 625,99 5 154,13 57 018,00 16 753,00 35 360,95
Kwiecień 66 367,00 873,42 134,22 1 625,99 5 736,00 63 483,00 20 315,00 37 682,37
Maj 66 367,00 0,00 0,00 1 625,99 5 826,69 64 491,00 20 637,00 38 277,32
Czerwiec 66 367,00 0,00 0,00 1 625,99 5 826,69 64 491,00 20 637,00 38 277,32
Lipiec 66 367,00 0,00 0,00 1 625,99 5 826,69 64 491,00 20 637,00 38 277,32
Sierpień 66 367,00 0,00 0,00 1 625,99 5 826,69 64 491,00 20 637,00 38 277,32
Wrzesień 66 367,00 0,00 0,00 1 625,99 5 826,69 64 491,00 20 637,00 38 277,32
Październik 66 367,00 0,00 0,00 1 625,99 5 826,69 64 491,00 20 637,00 38 277,32
Listopad 66 367,00 0,00 0,00 1 625,99 5 826,69 64 491,00 20 637,00 38 277,32
Grudzień 66 367,00 0,00 0,00 1 625,99 5 826,69 64 491,00 20 637,00 38 277,32
Rocznie 796 404,00 20 305,68 3 120,75 19 511,88 67 811,91 750 465,00 147 434,00 470 405,78
Wynagrodzenie pracownika 66 367 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 314 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 626 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 79 959 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 367,00 6 477,42 4 313,86 1 108,33 1 692,36 79 958,97 zł
Luty 66 367,00 6 477,42 4 313,86 1 108,33 1 692,36 79 958,97 zł
Marzec 66 367,00 6 477,42 4 313,86 1 108,33 1 692,36 79 958,97 zł
Kwiecień 66 367,00 873,42 581,67 1 108,33 1 692,36 70 622,78 zł
Maj 66 367,00 0,00 0,00 1 108,33 1 692,36 69 167,69 zł
Czerwiec 66 367,00 0,00 0,00 1 108,33 1 692,36 69 167,69 zł
Lipiec 66 367,00 0,00 0,00 1 108,33 1 692,36 69 167,69 zł
Sierpień 66 367,00 0,00 0,00 1 108,33 1 692,36 69 167,69 zł
Wrzesień 66 367,00 0,00 0,00 1 108,33 1 692,36 69 167,69 zł
Październik 66 367,00 0,00 0,00 1 108,33 1 692,36 69 167,69 zł
Listopad 66 367,00 0,00 0,00 1 108,33 1 692,36 69 167,69 zł
Grudzień 66 367,00 0,00 0,00 1 108,33 1 692,36 69 167,69 zł
Rocznie 796 404,00 20 305,68 13 523,25 13 299,96 20 308,32 863 841,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 66 367 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 572 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 572 zł netto poniesie łączny koszt równy 79 959 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 058 zł
Ubezpieczenie rentowe 931 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 957 zł
Zaliczka na podatek 5 288 zł
Całość - kwota brutto 62 072 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 62 072,00 6 058,23 931,08 0,00 4 957,44 44 066,00 5 288,00 44 837,33
Luty 62 072,00 6 058,23 931,08 0,00 4 957,44 44 066,00 5 288,00 44 837,33
Marzec 62 072,00 6 058,23 931,08 0,00 4 957,44 44 066,00 5 288,00 44 837,33
Kwiecień 62 072,00 2 130,99 327,51 0,00 5 365,22 47 691,00 5 723,00 48 525,36
Maj 62 072,00 0,00 0,00 0,00 5 586,48 49 658,00 5 959,00 50 526,56
Czerwiec 62 072,00 0,00 0,00 0,00 5 586,48 49 658,00 5 959,00 50 526,56
Lipiec 62 072,00 0,00 0,00 0,00 5 586,48 49 658,00 5 959,00 50 526,56
Sierpień 62 072,00 0,00 0,00 0,00 5 586,48 49 658,00 5 959,00 50 526,56
Wrzesień 62 072,00 0,00 0,00 0,00 5 586,48 49 658,00 5 959,00 50 526,56
Październik 62 072,00 0,00 0,00 0,00 5 586,48 49 658,00 5 959,00 50 526,56
Listopad 62 072,00 0,00 0,00 0,00 5 586,48 49 658,00 5 959,00 50 526,56
Grudzień 62 072,00 0,00 0,00 0,00 5 586,48 49 658,00 5 959,00 50 526,56
Rocznie 744 864,00 20 305,68 3 120,75 0,00 64 929,38 577 153,00 4 324,00 587 249,83
Wynagrodzenie pracownika 62 072 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 058 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 035 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 521 zł
FGŚP 62 zł
Cała kwota 73 748 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 62 072,00 6 058,23 4 034,68 0,00 1 582,83 73 747,74 zł
Luty 62 072,00 6 058,23 4 034,68 0,00 1 582,83 73 747,74 zł
Marzec 62 072,00 6 058,23 4 034,68 0,00 1 582,83 73 747,74 zł
Kwiecień 62 072,00 2 130,99 1 419,21 0,00 1 582,83 67 205,03 zł
Maj 62 072,00 0,00 0,00 0,00 1 582,83 63 654,83 zł
Czerwiec 62 072,00 0,00 0,00 0,00 1 582,83 63 654,83 zł
Lipiec 62 072,00 0,00 0,00 0,00 1 582,83 63 654,83 zł
Sierpień 62 072,00 0,00 0,00 0,00 1 582,83 63 654,83 zł
Wrzesień 62 072,00 0,00 0,00 0,00 1 582,83 63 654,83 zł
Październik 62 072,00 0,00 0,00 0,00 1 582,83 63 654,83 zł
Listopad 62 072,00 0,00 0,00 0,00 1 582,83 63 654,83 zł
Grudzień 62 072,00 0,00 0,00 0,00 1 582,83 63 654,83 zł
Rocznie 744 864,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 993,96 797 686,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 62 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 837 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 837 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 748 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 382 zł
Całość - kwota brutto 54 282 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Luty 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Marzec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Kwiecień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Maj 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Czerwiec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Lipiec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Sierpień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Wrzesień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Październik 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Listopad 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Grudzień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Rocznie 651 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 112,00 88 584,00 562 800,00
Wynagrodzenie pracownika 54 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 54 282 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Luty 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Marzec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Kwiecień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Maj 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Czerwiec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Lipiec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Sierpień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Wrzesień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Październik 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Listopad 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Grudzień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Rocznie 651 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 282 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 087 zł
Zaliczka na podatek 15 861 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 56 518 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 56 518,00 0,00 0,00 0,00 5 086,62 0,00 15 861,00 0,00 35 570,38
Luty 56 518,00 0,00 0,00 0,00 5 086,62 0,00 17 661,00 0,00 33 770,38
Marzec 56 518,00 0,00 0,00 0,00 5 086,62 0,00 17 661,00 0,00 33 770,38
Kwiecień 56 518,00 0,00 0,00 0,00 5 086,62 0,00 17 661,00 0,00 33 770,38
Maj 56 518,00 0,00 0,00 0,00 5 086,62 0,00 17 661,00 0,00 33 770,38
Czerwiec 56 518,00 0,00 0,00 0,00 5 086,62 0,00 17 661,00 0,00 33 770,38
Lipiec 56 518,00 176,27 72,24 0,00 5 086,62 15,08 17 576,00 0,00 33 591,79
Sierpień 56 518,00 176,27 72,24 0,00 5 086,62 15,08 17 576,00 0,00 33 591,79
Wrzesień 56 518,00 176,27 72,24 0,00 5 086,62 15,08 17 576,00 0,00 33 591,79
Październik 56 518,00 176,27 72,24 0,00 5 086,62 15,08 17 576,00 0,00 33 591,79
Listopad 56 518,00 176,27 72,24 0,00 5 086,62 15,08 17 576,00 0,00 33 591,79
Grudzień 56 518,00 176,27 72,24 0,00 5 086,62 15,08 17 576,00 0,00 33 591,79
Rocznie 678 216,00 1 057,62 433,44 0,00 61 039,44 0,00 209 622,00 0,00 405 973,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 570 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.