Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 995 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 626 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 154 zł
Zaliczka na podatek 4 113 zł
Całość - kwota brutto 66 359 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 359,00 6 476,64 995,39 1 625,80 5 153,51 57 011,00 4 113,00 47 994,66
Luty 66 359,00 6 476,64 995,39 1 625,80 5 153,51 57 011,00 4 113,00 47 994,66
Marzec 66 359,00 4 386,34 674,12 1 625,80 5 370,55 59 423,00 12 323,00 41 979,19
Kwiecień 66 359,00 0,00 0,00 1 625,80 5 825,99 64 483,00 14 809,00 44 098,21
Maj 66 359,00 0,00 0,00 1 625,80 5 825,99 64 483,00 14 809,00 44 098,21
Czerwiec 66 359,00 0,00 0,00 1 625,80 5 825,99 64 483,00 14 809,00 44 098,21
Lipiec 66 359,00 0,00 0,00 1 625,80 5 825,99 64 483,00 14 809,00 44 098,21
Sierpień 66 359,00 0,00 0,00 1 625,80 5 825,99 64 483,00 14 809,00 44 098,21
Wrzesień 66 359,00 0,00 0,00 1 625,80 5 825,99 64 483,00 14 809,00 44 098,21
Październik 66 359,00 0,00 0,00 1 625,80 5 825,99 64 483,00 14 809,00 44 098,21
Listopad 66 359,00 0,00 0,00 1 625,80 5 825,99 64 483,00 14 809,00 44 098,21
Grudzień 66 359,00 0,00 0,00 1 625,80 5 825,99 64 483,00 14 809,00 44 098,21
Rocznie 796 308,00 17 339,62 2 664,90 19 509,60 68 111,48 753 792,00 153 830,00 534 852,40
Wynagrodzenie pracownika 66 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 108 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 626 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 79 949 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 359,00 6 476,64 4 313,34 1 108,20 1 692,16 79 949,34 zł
Luty 66 359,00 6 476,64 4 313,34 1 108,20 1 692,16 79 949,34 zł
Marzec 66 359,00 4 386,34 2 921,22 1 108,20 1 692,16 76 466,92 zł
Kwiecień 66 359,00 0,00 0,00 1 108,20 1 692,16 69 159,36 zł
Maj 66 359,00 0,00 0,00 1 108,20 1 692,16 69 159,36 zł
Czerwiec 66 359,00 0,00 0,00 1 108,20 1 692,16 69 159,36 zł
Lipiec 66 359,00 0,00 0,00 1 108,20 1 692,16 69 159,36 zł
Sierpień 66 359,00 0,00 0,00 1 108,20 1 692,16 69 159,36 zł
Wrzesień 66 359,00 0,00 0,00 1 108,20 1 692,16 69 159,36 zł
Październik 66 359,00 0,00 0,00 1 108,20 1 692,16 69 159,36 zł
Listopad 66 359,00 0,00 0,00 1 108,20 1 692,16 69 159,36 zł
Grudzień 66 359,00 0,00 0,00 1 108,20 1 692,16 69 159,36 zł
Rocznie 796 308,00 17 339,62 11 547,90 13 298,40 20 305,92 858 799,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 66 359 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 995 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 995 zł netto poniesie łączny koszt równy 79 949 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 058 zł
Ubezpieczenie rentowe 931 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 957 zł
Zaliczka na podatek 3 222 zł
Całość - kwota brutto 62 068 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 62 068,00 6 057,84 931,02 0,00 4 957,12 44 063,00 3 222,00 46 900,02
Luty 62 068,00 6 057,84 931,02 0,00 4 957,12 44 063,00 3 222,00 46 900,02
Marzec 62 068,00 5 223,94 802,86 0,00 5 043,71 44 833,00 3 278,00 47 719,49
Kwiecień 62 068,00 0,00 0,00 0,00 5 586,12 49 654,00 3 631,00 52 850,88
Maj 62 068,00 0,00 0,00 0,00 5 586,12 49 654,00 3 631,00 52 850,88
Czerwiec 62 068,00 0,00 0,00 0,00 5 586,12 49 654,00 3 631,00 52 850,88
Lipiec 62 068,00 0,00 0,00 0,00 5 586,12 49 654,00 3 631,00 52 850,88
Sierpień 62 068,00 0,00 0,00 0,00 5 586,12 49 654,00 3 631,00 52 850,88
Wrzesień 62 068,00 0,00 0,00 0,00 5 586,12 49 654,00 3 631,00 52 850,88
Październik 62 068,00 0,00 0,00 0,00 5 586,12 49 654,00 3 631,00 52 850,88
Listopad 62 068,00 0,00 0,00 0,00 5 586,12 49 654,00 3 631,00 52 850,88
Grudzień 62 068,00 0,00 0,00 0,00 5 586,12 49 654,00 3 631,00 52 850,88
Rocznie 744 816,00 17 339,62 2 664,90 0,00 65 233,03 579 845,00 42 401,00 617 177,45
Wynagrodzenie pracownika 62 068 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 058 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 034 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 521 zł
FGŚP 62 zł
Cała kwota 73 743 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 62 068,00 6 057,84 4 034,42 0,00 1 582,74 73 743,00 zł
Luty 62 068,00 6 057,84 4 034,42 0,00 1 582,74 73 743,00 zł
Marzec 62 068,00 5 223,94 3 479,06 0,00 1 582,74 72 353,74 zł
Kwiecień 62 068,00 0,00 0,00 0,00 1 582,74 63 650,74 zł
Maj 62 068,00 0,00 0,00 0,00 1 582,74 63 650,74 zł
Czerwiec 62 068,00 0,00 0,00 0,00 1 582,74 63 650,74 zł
Lipiec 62 068,00 0,00 0,00 0,00 1 582,74 63 650,74 zł
Sierpień 62 068,00 0,00 0,00 0,00 1 582,74 63 650,74 zł
Wrzesień 62 068,00 0,00 0,00 0,00 1 582,74 63 650,74 zł
Październik 62 068,00 0,00 0,00 0,00 1 582,74 63 650,74 zł
Listopad 62 068,00 0,00 0,00 0,00 1 582,74 63 650,74 zł
Grudzień 62 068,00 0,00 0,00 0,00 1 582,74 63 650,74 zł
Rocznie 744 816,00 17 339,62 11 547,90 0,00 18 992,88 792 696,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 62 068 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 743 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 382 zł
Całość - kwota brutto 54 282 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Luty 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Marzec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Kwiecień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Maj 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Czerwiec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Lipiec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Sierpień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Wrzesień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Październik 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Listopad 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Grudzień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 426,00 7 382,00 46 900,00
Rocznie 651 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 112,00 88 584,00 562 800,00
Wynagrodzenie pracownika 54 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 54 282 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Luty 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Marzec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Kwiecień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Maj 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Czerwiec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Lipiec 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Sierpień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Wrzesień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Październik 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Listopad 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Grudzień 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 282,00 zł
Rocznie 651 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 282 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 40 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 861 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 56 518 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 56 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 861,00 0,00 40 657,00
Luty 56 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 661,00 0,00 38 857,00
Marzec 56 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 661,00 0,00 38 857,00
Kwiecień 56 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 661,00 0,00 38 857,00
Maj 56 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 661,00 0,00 38 857,00
Czerwiec 56 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 661,00 0,00 38 857,00
Lipiec 56 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 576,00 0,00 38 678,41
Sierpień 56 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 576,00 0,00 38 678,41
Wrzesień 56 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 576,00 0,00 38 678,41
Październik 56 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 576,00 0,00 38 678,41
Listopad 56 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 576,00 0,00 38 678,41
Grudzień 56 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 576,00 0,00 38 678,41
Rocznie 678 216,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 209 622,00 0,00 467 012,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 657 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.