Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 991 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 619 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 131 zł
Zaliczka na podatek 4 094 zł
Całość - kwota brutto 66 075 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 075,00 6 448,92 991,13 1 618,84 5 131,45 56 766,00 4 094,00 47 790,66
Luty 66 075,00 6 448,92 991,13 1 618,84 5 131,45 56 766,00 4 094,00 47 790,66
Marzec 66 075,00 4 441,78 682,64 1 618,84 5 339,86 59 082,00 12 171,00 41 820,88
Kwiecień 66 075,00 0,00 0,00 1 618,84 5 801,05 64 206,00 14 745,00 43 910,11
Maj 66 075,00 0,00 0,00 1 618,84 5 801,05 64 206,00 14 745,00 43 910,11
Czerwiec 66 075,00 0,00 0,00 1 618,84 5 801,05 64 206,00 14 745,00 43 910,11
Lipiec 66 075,00 0,00 0,00 1 618,84 5 801,05 64 206,00 14 745,00 43 910,11
Sierpień 66 075,00 0,00 0,00 1 618,84 5 801,05 64 206,00 14 745,00 43 910,11
Wrzesień 66 075,00 0,00 0,00 1 618,84 5 801,05 64 206,00 14 745,00 43 910,11
Październik 66 075,00 0,00 0,00 1 618,84 5 801,05 64 206,00 14 745,00 43 910,11
Listopad 66 075,00 0,00 0,00 1 618,84 5 801,05 64 206,00 14 745,00 43 910,11
Grudzień 66 075,00 0,00 0,00 1 618,84 5 801,05 64 206,00 14 745,00 43 910,11
Rocznie 792 900,00 17 339,62 2 664,90 19 426,08 67 812,21 750 468,00 153 064,00 532 593,19
Wynagrodzenie pracownika 66 075 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 295 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 103 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 619 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 79 607 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 075,00 6 448,92 4 294,88 1 103,45 1 684,92 79 607,17 zł
Luty 66 075,00 6 448,92 4 294,88 1 103,45 1 684,92 79 607,17 zł
Marzec 66 075,00 4 441,78 2 958,14 1 103,45 1 684,92 76 263,29 zł
Kwiecień 66 075,00 0,00 0,00 1 103,45 1 684,92 68 863,37 zł
Maj 66 075,00 0,00 0,00 1 103,45 1 684,92 68 863,37 zł
Czerwiec 66 075,00 0,00 0,00 1 103,45 1 684,92 68 863,37 zł
Lipiec 66 075,00 0,00 0,00 1 103,45 1 684,92 68 863,37 zł
Sierpień 66 075,00 0,00 0,00 1 103,45 1 684,92 68 863,37 zł
Wrzesień 66 075,00 0,00 0,00 1 103,45 1 684,92 68 863,37 zł
Październik 66 075,00 0,00 0,00 1 103,45 1 684,92 68 863,37 zł
Listopad 66 075,00 0,00 0,00 1 103,45 1 684,92 68 863,37 zł
Grudzień 66 075,00 0,00 0,00 1 103,45 1 684,92 68 863,37 zł
Rocznie 792 900,00 17 339,62 11 547,90 13 241,40 20 219,04 855 247,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 66 075 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 791 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 791 zł netto poniesie łączny koszt równy 79 607 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 032 zł
Ubezpieczenie rentowe 927 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 936 zł
Zaliczka na podatek 3 208 zł
Całość - kwota brutto 61 803 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 803,00 6 031,97 927,05 0,00 4 935,96 43 875,00 3 208,00 46 700,02
Luty 61 803,00 6 031,97 927,05 0,00 4 935,96 43 875,00 3 208,00 46 700,02
Marzec 61 803,00 5 275,68 810,80 0,00 5 014,49 44 573,00 3 259,00 47 443,03
Kwiecień 61 803,00 0,00 0,00 0,00 5 562,27 49 442,00 3 615,00 52 625,73
Maj 61 803,00 0,00 0,00 0,00 5 562,27 49 442,00 3 615,00 52 625,73
Czerwiec 61 803,00 0,00 0,00 0,00 5 562,27 49 442,00 3 615,00 52 625,73
Lipiec 61 803,00 0,00 0,00 0,00 5 562,27 49 442,00 3 615,00 52 625,73
Sierpień 61 803,00 0,00 0,00 0,00 5 562,27 49 442,00 3 615,00 52 625,73
Wrzesień 61 803,00 0,00 0,00 0,00 5 562,27 49 442,00 3 615,00 52 625,73
Październik 61 803,00 0,00 0,00 0,00 5 562,27 49 442,00 3 615,00 52 625,73
Listopad 61 803,00 0,00 0,00 0,00 5 562,27 49 442,00 3 615,00 52 625,73
Grudzień 61 803,00 0,00 0,00 0,00 5 562,27 49 442,00 3 615,00 52 625,73
Rocznie 741 636,00 17 339,62 2 664,90 0,00 64 946,84 577 301,00 42 210,00 614 474,64
Wynagrodzenie pracownika 61 803 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 032 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 017 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 514 zł
FGŚP 62 zł
Cała kwota 73 428 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 803,00 6 031,97 4 017,20 0,00 1 575,97 73 428,14 zł
Luty 61 803,00 6 031,97 4 017,20 0,00 1 575,97 73 428,14 zł
Marzec 61 803,00 5 275,68 3 513,50 0,00 1 575,97 72 168,15 zł
Kwiecień 61 803,00 0,00 0,00 0,00 1 575,97 63 378,97 zł
Maj 61 803,00 0,00 0,00 0,00 1 575,97 63 378,97 zł
Czerwiec 61 803,00 0,00 0,00 0,00 1 575,97 63 378,97 zł
Lipiec 61 803,00 0,00 0,00 0,00 1 575,97 63 378,97 zł
Sierpień 61 803,00 0,00 0,00 0,00 1 575,97 63 378,97 zł
Wrzesień 61 803,00 0,00 0,00 0,00 1 575,97 63 378,97 zł
Październik 61 803,00 0,00 0,00 0,00 1 575,97 63 378,97 zł
Listopad 61 803,00 0,00 0,00 0,00 1 575,97 63 378,97 zł
Grudzień 61 803,00 0,00 0,00 0,00 1 575,97 63 378,97 zł
Rocznie 741 636,00 17 339,62 11 547,90 0,00 18 911,64 789 435,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 61 803 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 428 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 351 zł
Całość - kwota brutto 54 051 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Luty 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Marzec 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Kwiecień 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Maj 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Czerwiec 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Lipiec 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Sierpień 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Wrzesień 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Październik 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Listopad 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Grudzień 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 241,00 7 351,00 46 700,00
Rocznie 648 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 892,00 88 212,00 560 400,00
Wynagrodzenie pracownika 54 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 54 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Luty 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Marzec 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Kwiecień 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Maj 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Czerwiec 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Lipiec 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Sierpień 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Wrzesień 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Październik 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Listopad 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Grudzień 54 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 051,00 zł
Rocznie 648 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 051 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 40 493 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 784 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 56 277 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 56 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 784,00 0,00 40 493,00
Luty 56 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 584,00 0,00 38 693,00
Marzec 56 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 584,00 0,00 38 693,00
Kwiecień 56 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 584,00 0,00 38 693,00
Maj 56 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 584,00 0,00 38 693,00
Czerwiec 56 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 584,00 0,00 38 693,00
Lipiec 56 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 499,00 0,00 38 514,41
Sierpień 56 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 499,00 0,00 38 514,41
Wrzesień 56 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 499,00 0,00 38 514,41
Październik 56 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 499,00 0,00 38 514,41
Listopad 56 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 499,00 0,00 38 514,41
Grudzień 56 277,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 499,00 0,00 38 514,41
Rocznie 675 324,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 208 698,00 0,00 465 044,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 493 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.