Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 47000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 47 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 668 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 998 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 629 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 165 zł
Zaliczka na podatek 6 557 zł
Całość - kwota brutto 66 509 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 509,00 6 491,28 997,64 1 629,47 5 165,15 57 141,00 6 557,00 45 668,46
Luty 66 509,00 6 491,28 997,64 1 629,47 5 165,15 57 141,00 6 557,00 45 668,46
Marzec 66 509,00 6 491,28 997,64 1 629,47 5 165,15 57 141,00 16 842,00 35 383,46
Kwiecień 66 509,00 831,84 127,83 1 629,47 5 752,79 63 670,00 20 374,00 37 793,07
Maj 66 509,00 0,00 0,00 1 629,47 5 839,16 64 630,00 20 682,00 38 358,37
Czerwiec 66 509,00 0,00 0,00 1 629,47 5 839,16 64 630,00 20 682,00 38 358,37
Lipiec 66 509,00 0,00 0,00 1 629,47 5 839,16 64 630,00 20 682,00 38 358,37
Sierpień 66 509,00 0,00 0,00 1 629,47 5 839,16 64 630,00 20 682,00 38 358,37
Wrzesień 66 509,00 0,00 0,00 1 629,47 5 839,16 64 630,00 20 682,00 38 358,37
Październik 66 509,00 0,00 0,00 1 629,47 5 839,16 64 630,00 20 682,00 38 358,37
Listopad 66 509,00 0,00 0,00 1 629,47 5 839,16 64 630,00 20 682,00 38 358,37
Grudzień 66 509,00 0,00 0,00 1 629,47 5 839,16 64 630,00 20 682,00 38 358,37
Rocznie 798 108,00 20 305,68 3 120,75 19 553,64 67 961,52 752 133,00 147 818,00 471 380,41
Wynagrodzenie pracownika 66 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 323 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 111 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 629 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 80 130 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 509,00 6 491,28 4 323,09 1 110,70 1 695,98 80 130,05 zł
Luty 66 509,00 6 491,28 4 323,09 1 110,70 1 695,98 80 130,05 zł
Marzec 66 509,00 6 491,28 4 323,09 1 110,70 1 695,98 80 130,05 zł
Kwiecień 66 509,00 831,84 553,98 1 110,70 1 695,98 70 701,50 zł
Maj 66 509,00 0,00 0,00 1 110,70 1 695,98 69 315,68 zł
Czerwiec 66 509,00 0,00 0,00 1 110,70 1 695,98 69 315,68 zł
Lipiec 66 509,00 0,00 0,00 1 110,70 1 695,98 69 315,68 zł
Sierpień 66 509,00 0,00 0,00 1 110,70 1 695,98 69 315,68 zł
Wrzesień 66 509,00 0,00 0,00 1 110,70 1 695,98 69 315,68 zł
Październik 66 509,00 0,00 0,00 1 110,70 1 695,98 69 315,68 zł
Listopad 66 509,00 0,00 0,00 1 110,70 1 695,98 69 315,68 zł
Grudzień 66 509,00 0,00 0,00 1 110,70 1 695,98 69 315,68 zł
Rocznie 798 108,00 20 305,68 13 523,25 13 328,40 20 351,76 865 617,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 66 509 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 668 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 668 zł netto poniesie łączny koszt równy 80 130 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 47000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 47 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 933 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 071 zł
Ubezpieczenie rentowe 933 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 968 zł
Zaliczka na podatek 5 299 zł
Całość - kwota brutto 62 204 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 62 204,00 6 071,11 933,06 0,00 4 967,98 44 160,00 5 299,00 44 932,65
Luty 62 204,00 6 071,11 933,06 0,00 4 967,98 44 160,00 5 299,00 44 932,65
Marzec 62 204,00 6 071,11 933,06 0,00 4 967,98 44 160,00 5 299,00 44 932,65
Kwiecień 62 204,00 2 092,35 321,57 0,00 5 381,11 47 832,00 5 740,00 48 669,13
Maj 62 204,00 0,00 0,00 0,00 5 598,36 49 763,00 5 972,00 50 634,08
Czerwiec 62 204,00 0,00 0,00 0,00 5 598,36 49 763,00 5 972,00 50 634,08
Lipiec 62 204,00 0,00 0,00 0,00 5 598,36 49 763,00 5 972,00 50 634,08
Sierpień 62 204,00 0,00 0,00 0,00 5 598,36 49 763,00 5 972,00 50 634,08
Wrzesień 62 204,00 0,00 0,00 0,00 5 598,36 49 763,00 5 972,00 50 634,08
Październik 62 204,00 0,00 0,00 0,00 5 598,36 49 763,00 5 972,00 50 634,08
Listopad 62 204,00 0,00 0,00 0,00 5 598,36 49 763,00 5 972,00 50 634,08
Grudzień 62 204,00 0,00 0,00 0,00 5 598,36 49 763,00 5 972,00 50 634,08
Rocznie 746 448,00 20 305,68 3 120,75 0,00 65 071,93 578 416,00 4 336,00 588 539,72
Wynagrodzenie pracownika 62 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 071 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 043 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 524 zł
FGŚP 62 zł
Cała kwota 73 905 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 62 204,00 6 071,11 4 043,26 0,00 1 586,20 73 904,57 zł
Luty 62 204,00 6 071,11 4 043,26 0,00 1 586,20 73 904,57 zł
Marzec 62 204,00 6 071,11 4 043,26 0,00 1 586,20 73 904,57 zł
Kwiecień 62 204,00 2 092,35 1 393,47 0,00 1 586,20 67 276,02 zł
Maj 62 204,00 0,00 0,00 0,00 1 586,20 63 790,20 zł
Czerwiec 62 204,00 0,00 0,00 0,00 1 586,20 63 790,20 zł
Lipiec 62 204,00 0,00 0,00 0,00 1 586,20 63 790,20 zł
Sierpień 62 204,00 0,00 0,00 0,00 1 586,20 63 790,20 zł
Wrzesień 62 204,00 0,00 0,00 0,00 1 586,20 63 790,20 zł
Październik 62 204,00 0,00 0,00 0,00 1 586,20 63 790,20 zł
Listopad 62 204,00 0,00 0,00 0,00 1 586,20 63 790,20 zł
Grudzień 62 204,00 0,00 0,00 0,00 1 586,20 63 790,20 zł
Rocznie 746 448,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 034,40 799 311,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 62 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 933 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 933 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 905 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 47000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 47 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 398 zł
Całość - kwota brutto 54 398 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Luty 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Marzec 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Kwiecień 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Maj 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Czerwiec 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Lipiec 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Sierpień 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Wrzesień 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Październik 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Listopad 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Grudzień 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 518,00 7 398,00 47 000,00
Rocznie 652 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 216,00 88 776,00 564 000,00
Wynagrodzenie pracownika 54 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 54 398 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Luty 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Marzec 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Kwiecień 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Maj 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Czerwiec 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Lipiec 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Sierpień 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Wrzesień 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Październik 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Listopad 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Grudzień 54 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 398,00 zł
Rocznie 652 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 398 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 398 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 47000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 47 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 642 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 097 zł
Zaliczka na podatek 15 899 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 56 638 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 56 638,00 0,00 0,00 0,00 5 097,42 0,00 15 899,00 0,00 35 641,58
Luty 56 638,00 0,00 0,00 0,00 5 097,42 0,00 17 699,00 0,00 33 841,58
Marzec 56 638,00 0,00 0,00 0,00 5 097,42 0,00 17 699,00 0,00 33 841,58
Kwiecień 56 638,00 0,00 0,00 0,00 5 097,42 0,00 17 699,00 0,00 33 841,58
Maj 56 638,00 0,00 0,00 0,00 5 097,42 0,00 17 699,00 0,00 33 841,58
Czerwiec 56 638,00 0,00 0,00 0,00 5 097,42 0,00 17 699,00 0,00 33 841,58
Lipiec 56 638,00 176,27 72,24 0,00 5 097,42 15,08 17 615,00 0,00 33 661,99
Sierpień 56 638,00 176,27 72,24 0,00 5 097,42 15,08 17 615,00 0,00 33 661,99
Wrzesień 56 638,00 176,27 72,24 0,00 5 097,42 15,08 17 615,00 0,00 33 661,99
Październik 56 638,00 176,27 72,24 0,00 5 097,42 15,08 17 615,00 0,00 33 661,99
Listopad 56 638,00 176,27 72,24 0,00 5 097,42 15,08 17 615,00 0,00 33 661,99
Grudzień 56 638,00 176,27 72,24 0,00 5 097,42 15,08 17 615,00 0,00 33 661,99
Rocznie 679 656,00 1 057,62 433,44 0,00 61 169,04 0,00 210 084,00 0,00 406 821,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 642 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.