Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 186 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 422 zł
Ubezpieczenie rentowe 987 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 612 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 110 zł
Zaliczka na podatek 6 483 zł
Całość - kwota brutto 65 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 65 800,00 6 422,08 987,00 1 612,10 5 110,09 56 529,00 6 483,00 45 185,73
Luty 65 800,00 6 422,08 987,00 1 612,10 5 110,09 56 529,00 6 483,00 45 185,73
Marzec 65 800,00 6 422,08 987,00 1 612,10 5 110,09 56 529,00 16 401,00 35 267,73
Kwiecień 65 800,00 1 039,44 159,75 1 612,10 5 668,98 62 739,00 20 076,00 37 243,73
Maj 65 800,00 0,00 0,00 1 612,10 5 776,91 63 938,00 20 460,00 37 950,99
Czerwiec 65 800,00 0,00 0,00 1 612,10 5 776,91 63 938,00 20 460,00 37 950,99
Lipiec 65 800,00 0,00 0,00 1 612,10 5 776,91 63 938,00 20 460,00 37 950,99
Sierpień 65 800,00 0,00 0,00 1 612,10 5 776,91 63 938,00 20 460,00 37 950,99
Wrzesień 65 800,00 0,00 0,00 1 612,10 5 776,91 63 938,00 20 460,00 37 950,99
Październik 65 800,00 0,00 0,00 1 612,10 5 776,91 63 938,00 20 460,00 37 950,99
Listopad 65 800,00 0,00 0,00 1 612,10 5 776,91 63 938,00 20 460,00 37 950,99
Grudzień 65 800,00 0,00 0,00 1 612,10 5 776,91 63 938,00 20 460,00 37 950,99
Rocznie 789 600,00 20 305,68 3 120,75 19 345,20 67 214,53 743 830,00 145 909,00 466 490,84
Wynagrodzenie pracownika 65 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 422 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 277 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 099 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 612 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 79 276 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 65 800,00 6 422,08 4 277,00 1 098,86 1 677,90 79 275,84 zł
Luty 65 800,00 6 422,08 4 277,00 1 098,86 1 677,90 79 275,84 zł
Marzec 65 800,00 6 422,08 4 277,00 1 098,86 1 677,90 79 275,84 zł
Kwiecień 65 800,00 1 039,44 692,25 1 098,86 1 677,90 70 308,45 zł
Maj 65 800,00 0,00 0,00 1 098,86 1 677,90 68 576,76 zł
Czerwiec 65 800,00 0,00 0,00 1 098,86 1 677,90 68 576,76 zł
Lipiec 65 800,00 0,00 0,00 1 098,86 1 677,90 68 576,76 zł
Sierpień 65 800,00 0,00 0,00 1 098,86 1 677,90 68 576,76 zł
Wrzesień 65 800,00 0,00 0,00 1 098,86 1 677,90 68 576,76 zł
Październik 65 800,00 0,00 0,00 1 098,86 1 677,90 68 576,76 zł
Listopad 65 800,00 0,00 0,00 1 098,86 1 677,90 68 576,76 zł
Grudzień 65 800,00 0,00 0,00 1 098,86 1 677,90 68 576,76 zł
Rocznie 789 600,00 20 305,68 13 523,25 13 186,32 20 134,80 856 750,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 65 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 186 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 186 zł netto poniesie łączny koszt równy 79 276 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 455 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 007 zł
Ubezpieczenie rentowe 923 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 915 zł
Zaliczka na podatek 5 243 zł
Całość - kwota brutto 61 543 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 543,00 6 006,60 923,15 0,00 4 915,19 43 691,00 5 243,00 44 455,14
Luty 61 543,00 6 006,60 923,15 0,00 4 915,19 43 691,00 5 243,00 44 455,14
Marzec 61 543,00 6 006,60 923,15 0,00 4 915,19 43 691,00 5 243,00 44 455,14
Kwiecień 61 543,00 2 285,88 351,30 0,00 5 301,52 47 125,00 5 655,00 47 949,30
Maj 61 543,00 0,00 0,00 0,00 5 538,87 49 234,00 5 908,00 50 096,05
Czerwiec 61 543,00 0,00 0,00 0,00 5 538,87 49 234,00 5 908,00 50 096,05
Lipiec 61 543,00 0,00 0,00 0,00 5 538,87 49 234,00 5 908,00 50 096,05
Sierpień 61 543,00 0,00 0,00 0,00 5 538,87 49 234,00 5 908,00 50 096,05
Wrzesień 61 543,00 0,00 0,00 0,00 5 538,87 49 234,00 5 908,00 50 096,05
Październik 61 543,00 0,00 0,00 0,00 5 538,87 49 234,00 5 908,00 50 096,05
Listopad 61 543,00 0,00 0,00 0,00 5 538,87 49 234,00 5 908,00 50 096,05
Grudzień 61 543,00 0,00 0,00 0,00 5 538,87 49 234,00 5 908,00 50 096,05
Rocznie 738 516,00 20 305,68 3 120,75 0,00 64 358,05 572 070,00 4 289,00 582 083,12
Wynagrodzenie pracownika 61 543 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 007 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 000 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 508 zł
FGŚP 62 zł
Cała kwota 73 119 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 543,00 6 006,60 4 000,30 0,00 1 569,34 73 119,24 zł
Luty 61 543,00 6 006,60 4 000,30 0,00 1 569,34 73 119,24 zł
Marzec 61 543,00 6 006,60 4 000,30 0,00 1 569,34 73 119,24 zł
Kwiecień 61 543,00 2 285,88 1 522,35 0,00 1 569,34 66 920,57 zł
Maj 61 543,00 0,00 0,00 0,00 1 569,34 63 112,34 zł
Czerwiec 61 543,00 0,00 0,00 0,00 1 569,34 63 112,34 zł
Lipiec 61 543,00 0,00 0,00 0,00 1 569,34 63 112,34 zł
Sierpień 61 543,00 0,00 0,00 0,00 1 569,34 63 112,34 zł
Wrzesień 61 543,00 0,00 0,00 0,00 1 569,34 63 112,34 zł
Październik 61 543,00 0,00 0,00 0,00 1 569,34 63 112,34 zł
Listopad 61 543,00 0,00 0,00 0,00 1 569,34 63 112,34 zł
Grudzień 61 543,00 0,00 0,00 0,00 1 569,34 63 112,34 zł
Rocznie 738 516,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 832,08 791 177,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 61 543 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 455 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 455 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 119 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 319 zł
Całość - kwota brutto 53 819 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Luty 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Marzec 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Kwiecień 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Maj 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Czerwiec 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Lipiec 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Sierpień 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Wrzesień 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Październik 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Listopad 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Grudzień 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 055,00 7 319,00 46 500,00
Rocznie 645 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 660,00 87 828,00 558 000,00
Wynagrodzenie pracownika 53 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 53 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Luty 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Marzec 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Kwiecień 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Maj 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Czerwiec 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Lipiec 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Sierpień 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Wrzesień 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Październik 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Listopad 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Grudzień 53 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 819,00 zł
Rocznie 645 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 53 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 043 zł
Zaliczka na podatek 15 707 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 56 036 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 56 036,00 0,00 0,00 0,00 5 043,24 0,00 15 707,00 0,00 35 285,76
Luty 56 036,00 0,00 0,00 0,00 5 043,24 0,00 17 507,00 0,00 33 485,76
Marzec 56 036,00 0,00 0,00 0,00 5 043,24 0,00 17 507,00 0,00 33 485,76
Kwiecień 56 036,00 0,00 0,00 0,00 5 043,24 0,00 17 507,00 0,00 33 485,76
Maj 56 036,00 0,00 0,00 0,00 5 043,24 0,00 17 507,00 0,00 33 485,76
Czerwiec 56 036,00 0,00 0,00 0,00 5 043,24 0,00 17 507,00 0,00 33 485,76
Lipiec 56 036,00 176,27 72,24 0,00 5 043,24 15,08 17 422,00 0,00 33 307,17
Sierpień 56 036,00 176,27 72,24 0,00 5 043,24 15,08 17 422,00 0,00 33 307,17
Wrzesień 56 036,00 176,27 72,24 0,00 5 043,24 15,08 17 422,00 0,00 33 307,17
Październik 56 036,00 176,27 72,24 0,00 5 043,24 15,08 17 422,00 0,00 33 307,17
Listopad 56 036,00 176,27 72,24 0,00 5 043,24 15,08 17 422,00 0,00 33 307,17
Grudzień 56 036,00 176,27 72,24 0,00 5 043,24 15,08 17 422,00 0,00 33 307,17
Rocznie 672 432,00 1 057,62 433,44 0,00 60 518,88 0,00 207 774,00 0,00 402 557,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 036 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 286 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.